Informace o vyšetření


 Účelem tohoto zdravotního výkonu je:

Objevení a zhodnocení případné choroby ve vyšetřované oblasti nebo kontrola a posouzení již známých změn v těle. Metoda je nezastupitelná u vyšetřování měkkých tkání, jako jsou mozek, mícha, vazivový aparát, břišní orgány, srdce a podobně. 

Zdravotní výkon bude probíhat takto:

   Před vstupem na vyšetřovnu je nutno odložit všechny kovové předměty - klíče, mince, propisky, brýle, veškeré ozdoby jako řetízky, náušnice, piercing, přístroje jako hodinky, mobilní telefony atd. Pro Vaši bezpečnost a pohodlí je nutné se převléci do empíru, který Vám poskytne personál. Jedním důvodem je vyloučení skrytých a zapomenutých kovových předmětů a druhým je možné mírné zahřívání Vašeho těla a s tím spojené pocení.

   Po vstupu na vyšetřovnu si lehnete na vyšetřovací stůl přístroje. Podle druhu vyšetření se okolo dané oblasti umístí takzvané cívky, což mohou být jak pevné "schránky" (například jakási helma k vyšetření hlavy a krku),  tak flexibilní pásy.  Stůl s vámi zajede vyšetřovanou oblastí do středu tunelu. Po celou dobu vyšetření je nezbytně nutné se nehýbat, kdy i zdánlivě malé pohyby mohou snímky znehodnotit. Celé vyšetření sestává z několika po sobě jdoucích sekvencí, jejichž počet a délka jsou různé. Každá tato sekvence má jinou vypovídací hodnotu a je přesně cílena na potřebnou oblast. Sekvence jsou doprovázeny relativně silným hlukem. K jeho zmírnění dostanete tlumící sluchátka nebo špunty do uší. Celkem trvá vyšetření 15-45 minut, některá speciální vyšetření mohou trvat i déle. 

Vyšetření je nebolestivé, ovšem nepříjemný a pro někoho i nezvladatelný, může být stísněný prostor přístroje. Pro případ, že budete mít při vyšetření nějaké potíže či nebudete schopni pokračovat dále, budete mít v ruce signální balonek, jehož zmáčknutím přivoláte obsluhu přístroje. 

   U magnetické rezonance se nepoužívá ionizační záření, ale pouze silné elektromagnetické pole, proto zde není nebezpečí radiační zátěže pacienta, jsou zde však jiná potencionální nebezpečí, vycházející právě ze silného magnetického pole, a to v případech přítomnosti některých předmětů v lidském těle. Proto budete opakovaně dotazováni zda nemáte v těle kovové nebo jiné předměty a budete muset vyplnit a podepsat ikona souborutento dotazník. Dále není doporučováno vyšetření MR u těhotných žen v prvním trimestru těhotenství.

   V některých případech je potřeba při vyšetření aplikovat do žíly kontrastní látku, která však nemá žádné vedlejší účinky a nejsou na ni popisovány ani alergické reakce. U některých vyšetření, například  břišních orgánů, srdce a pod., je kontrastní látka dávána vždy, v jiných případech dle individuálního posouzení lékaře. 

   Pokud byste nebyli schopni kvůli stísněnému prostoru vyšetření vydržet, je možné po domluvě s lékařem objednat k vyšetření asistenci ARO, kdy je možné Vás utlumit léky, případně provést vyšetření v úplné anestezii (uspání). Toto řešení je používané hlavně u malých dětí.

  Výsledek vyšetření je zpracován lékařem oddělení a zhruba do týdne, ve většině případů i dříve, posílán lékaři, který Vás objednal. Je možné vytvořit kopii obrazového záznamu na DVD a tu lékaři zaslat také, případně si ji vyzvednout osobně v evidenci našeho oddělení.

   Objednání:

  Objednací termíny se liší podle druhu vyšetření a pohybují se do jednoho měsíce. Objednávat lze telefonicky nebo osobně, provoz přístroje je ve dvanáctihodinovém režimu od 7:00 do 18:30 a denně se vyšetří zhruba 20-25 lidí. Prosím počítejte s tím, že čas objednání je pouze orientační a může se stát, že dojde ke zpoždění, z důvodu buď akutního vyšetření, které je nutné provést mimo plán nebo prodlužováním doby vyšetření u složitějších případů.

   Telefonní číslo k objednávkám je : 483 345 867

Vytvořeno 20.4.2012 9:11:33 | přečteno 2994x | filip.rasocha
load