Příprava před i.v. podáním jodové kontrastní látky a její kontraindikace

 Určení přípravy pacienta před i.v. podáním jodové kontrastní látky (JKL)

Základním předpokladem správně provedené přípravy je důkladné odebrání pacientovy anamnézy:

 • - alergická anamnéza
 • - renální parametry
 • - hyperthyreoza
 • - diabetes mellitus
 • - mnohočetný myelom
 • - léčba nebo vyšetření radioaktivnímy izotopy jódu

Dle odebraných údajů indikující lékař rozhodne o přípravě, případně konzultuje oprávněné osoby na RDG pracovišti. Při nedostatečné nebo nesprávně provedené přípravě může být RDG lékařem odmítnuto i.v. aplikování JKL při požadovaném vyšetření, čímž může být snížena jeho diagnostická hodnota.

O anamnéze,  provedení přípravy a jejím průběhu musí být uveden záznam v dokumentaci pacienta.


1. Alergická anamnéza

Pozitivní alergickou anamnézu vždy uvést na žádance (co alergii vyvolává, forma potíží)

U negativní alergické anamnéze se protialergická příprava nevyžaduje.

U pacienta s alergií v anamnéze použít přípravu 1. nebo 2.

Příprava 1.

 • PREDNISON 20 mg 1+1+1 tablety per os 13, 7, 1 hod. před vyšetřením
 • Dithiaden 2 tablety 1 hod před vyšetřením nebo Dithiaden 2 mg i.v. těsně před vyšetřením

         - příprava vhodná pro plánované vyšetření

Příprava 2

 •  HYDROCORTISON 200 mg i.v 1 hod. před vyšetřením
 •  Dithiaden 2 tablety 1 hod. před vyšetření nebo Dithiaden 2 mg i.v. těsně  před vyšetřením

         - příprava u akutních vyšetřeních, pacientů v bezvědomí či neschopných perorálního příjmu

U pacientů s velmi závažnou polyvalentní alergií a s alergií na jodové preparáty nutné vyjádření alergologa. Vyšetření bude provedeno za dostupnosti ARO lékaře.


2. Renální parametry

Výsledky odběrů nesmí být starší 1 měsíce, u pacienta s vyššími hodnotami než norma maximálně 1 týden

Rizikové stavy kontrastní nefropatie (KN):

 • KREA nad 132 µmol/l,
 • diabetes mellitus, multiorgánové selhání, sepse, dehydratace, kardiální dekompenzace,   plasmocytom, podávání nefrotoxických léků (např. gentamycin, cisplatina, nesteroidní antiflogistika, imunosupresiva), kumulace kontrastních vyšetření

Základní prevencí KN je dostatečná hydratace

 • perorální zvýšení příjmu tekutin 24 hodin před vyšetřením ( 4 hodiny před vyšetřením max. 100ml)
 • intravenózní aplikace tekutin – 0,9% roztok NaCl rychlostí 1-2 ml/kg/hod po dobu minimálně 4 hodin před a 24 hodin po vyšetření.

Vysadit nefrotoxické léky 48 hodin před podáním JKL

 • PAD-biguanidy (metforminy), nesteroidní antirevmatika a jiné

Podání nefroprotektivních látek

 • acetylcystein

Upozornění: Hemodialýza provedená i krátce po podání JKL nemůže efektivně zabránit rozvoji KN.


3. Hyperthyreoza

Tyreotoxikóza (nadměrná produkce hormonu štítné žlázy) je relativní kontraindikací k i.v. podání JKL

V případě nutnost je vyžadována konzultace s endokrinologem a příprava tyreostatiky.


4. Diabetes mellitus

V případě léčby perorálníim antidiabetiky – biguanidy ( základní složka metformin)  či kombinovanými preparáty obsahujícími metformin je nutné vysadit tyto preparáty 48 hod. před a po vyšetření. Je nebezpečí vzniku laktátové acidózy při zhoršení ledvinných funkcí.

Adimet, Avandamet, Glibomet, Glucophage, Glucovance, Gluformin, Langerin, Metfogama, Metformin, Siofor, Stadamet, atd.

V případě nutnosti lze konzultovat terapii s internistou nebo diabetologem.


5. Mnohočetný myelom

Nutno zajistit dostatečnou hydrataci k prevenci precipitace bílkoviny v ledvinách.

6. Léčba nebo vyšetření radioaktivními izotopy jódu

JKL nesmí být podána 2 měsíce před léčbou a izotopovým vyšetřením štítné žlázy


ikona souboruPlné znění metodického pokynu k i.v. podání jodové kontrastní látky naleznete ZDE - Česká radiologie 2007

Vytvořeno 19.4.2012 14:01:06 - aktualizováno 20.4.2012 10:24:23 | přečteno 21648x | filip.rasocha
load