Indikační kritéria pro zobrazovací metody

Indikační kritéria pro klinické lékaře k vyšetření s využitím zobrazovacích metod vydané ve Věstníku MZ.

V ě s t n í k
MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ
ČESKÉ REPUBLIKY
Částka 11 Vydáno: LISTOPAD 2003

ikona souboruIndikační kritéria pro zobrazovací metody Věstník MZ 2003

Příručka stanoví indikační kritéria, která mohou být využita zdravotnickými pracovníky kvalifikovanými k odesílání pacientů na vyšetření
zobrazovacími metodami, s cílem zajistit, aby všechna vyšetření byla dobře zdůvodněna a optimalizována.

Tato příručka byla připravena se záměrem pomoci indikujícím lékařům, aby co nejlépe využívali služeb pracovišť klinické radiologie.
Průběžné používání doporučení tohoto druhu vede k poklesu počtu odeslání k vyšetření a také k redukci dávek z lékařského ozáření

Proč jsou potřebná doporučení a indikační kritéria ?

Užitečné vyšetření je takové, jehož výsledek – pozitivní nebo negativní – ovlivní léčbu nebo podpoří důvěru v diagnózu klinika.
Významný počet radiologických vyšetření nesplňuje tyto cíle a může zbytečně přispět k ozáření pacienta.

Hlavní příčiny neúčelné aplikace radiologických metod jsou:

(1) BYLO TO UŽ VYŠETŘENO?
Opakování již provedených vyšetření: např. v jiné nemocnici, v ambulantní části zdravotnického zařízení, na traumatologii či oddělení naléhavých příjmů.
Je třeba vyvinout veškeré úsilí k získání dřívějších snímků a výsledků vyšetření.
V budoucích letech může v tomto ohledu pomoci přenos digitálních dat elektronickou cestou.

(2) POTŘEBUJI TO SKUTEČNĚ?
Vyšetření, o němž lze předpokládat, že jeho výsledky neovlivní léčení pacienta: protože předpokládaný „pozitivní“ nález je obvykle irelevantní,
např. při degenerativním onemocnění páteře (které je tak „normální“ jako šediny od středního věku), nebo protože pozitivní nález je
velmi nepravděpodobný.

(3) POTŘEBUJI TO NYNÍ?
Vyšetření je příliš časté: tj. dříve, než se nemoc mohla dále rozvinout nebo ustoupit nebo dříve, než léčení mohlo mít vliv na výsledky.

(4) JE TO NEJLEPŠÍ VYŠETŘENÍ?
Vyšetření se v dané klinické situaci nehodí: Zobrazovací techniky se vyvíjejí rychle. Je často užitečné projednat se specialistou z oboru radiologie
nebo nukleární medicíny způsob vyšetření ještě před jeho vyžádáním.

(5) VYSVĚTLIL JSEM PROBLÉM?
Opomenutí opatřit si příslušné klinické informace a stanovit si otázky, na které má zobrazovací vyšetření přinést odpověď.
Nedostatky v tomto směru mohou vést k chybné volbě techniky (např. k vynechání některé zásadní projekce).

(6) NEPROVÁDÍ SE PŘÍLIŠ MNOHO VYŠETŘENÍ?
Zbytečně mnoho vyšetření. Někteří klinici mají sklon spoléhat na vyšetření více než ti druzí. Některé pacienty navíc uspokojuje vyšetřování.

Vytvořeno 12.4.2016 11:25:47 - aktualizováno 12.4.2016 11:39:30 | přečteno 2363x | filip.rasocha
load