CT přístroj Philips CT 7500

Snímek obrazovky 2023-07-21 113630.jpg

Počítačový tomograf  na RDG oddělení nemocnice Jablonec nad Nisou.

V březnu 2023 bylo na našem pracovišti instalováno jako první v republice spektrální CT Philips 7500 poskytující jedinečné možnosti zpracování obrazu na základě využití celého energetického spektra rentgenového svazku.

Inovativní technologie spočívá ve zcela novém spektrálním detektoru, který umožní patologické struktury nejen detekovat, ale pomáhá určit i jejich charakter.
Možnosti konvenčních CT skenerů jsou omezené, založené pouze na vzhledu ložiska, případně jeho sycení kontrastní látkou, systémy založené na spektrálním detektoru Philips však přináší nové možnosti rozlišení, o jaký patologický proces se jedná charakterizací ložiska na různých energetických hladinách.

Unikátní detektor zachycuje fotony dvou energetických pásem oproti detekci jedné energie u konvenčního CT detektoru. Fotony s nízkou energií jsou detekovány ve vrchní vrstvě, ve spodní vrstvě jsou pak zachyceny fotony s vyšší energií. Přínosem je tedy větší počet detekovaných fotonů, což umožňuje rekonstruovat kvalitnější zobracení. Zkrátka, každý foton se počítá, protože přispívá ke zpřesnění diagnózy.

Spektrální CT 7500 představuje unikátní systém poskytující spektrální data z vyšetření jakýchkoli pacientů, a to včetně kardiologických, pediatrických a bariatrických. Rychlý diagnostický proces při použití nízké radiační dávky vede k přesné diagnostice v jediném skenu bez potřeby použití zvláštních protokolů, a to včetně precizní diagnostiky u kardiologických pacientů.
Je prokázáno, že spektrální CT má vyšší citlivost při detekci maligních nálezů a zvyšuje pravděpodobnost rozpoznání náhodných nálezů. Technologie také umožňuje zlepšit suboptimální sken, aniž by bylo nutné znovu vyšetřovat pacienta, čímž se zkrátí doba diagnostiky

Spektrální vyšetření je vhodné pro jakoukoli klinickou indikaci, včetně náročných skenů srdce u nemocných s tachykardií a s arytmiemi, aniž by byla zhoršena kvalita obrazu, zvýšena radiační dávka nebo zkomplikován pracovní postup. Spektrální CT umožňuje radiologům optimalizovat čtení obrazů a vyhodnotit je inteligentními nástroji založenými na umělé inteligenci .


CT 7500 nove.jpg


Vytvořeno 1.4.2015 18:20:24 - aktualizováno 21.7.2023 11:39:58 | přečteno 2891x | filip.rasocha
load