Základní škola

Základní škola

Všechny školní děti, které nemusí podle doporučení lékaře zůstat na lůžku a cítí se dobře, tráví dopoledne v herně nad učením. Pokračují ve výuce v českém jazyce, matematice a v cizím jazyce. Proto je nejlepší, když si děti s příchodem do nemocnice přinesou svoje učebnice,1 sešit a penál.

Nově je škola  povinna vyžadovat od rodičů či zákonných zástupců dítěte informovaný souhlas. Prosíme tedy rodiče, aby dali informovaný souhlas Ten je součástí vstupního dotazníku, který rodiče vyplňují při příjmu.

Škola nabízí pomoc i hospitalizovaným středoškolákům, k tomu potřebuje, tak jako u všech ostatních dětí,  jejich informovaný souhlas či informovaný souhlas rodičů.

Škola při nemocnici plní dvojí funkci:

  • jako škola udržuje kontinuitu vzdělávacího procesu

  • představuje svébytnou součást terapie, psychologické působení výrazně individualizovaného typu, které poskytuje žákům důležitou podporu ,  pomáhá naplnit jejich volný čas a odvést jejich pozornost od nemoci k učení,ke hře i zábavě.

  • Zřizování škol v nemocnici je třeba považovat za plnění závazku státu, který ukládá občanům povinnou školní docházku, vůči žákům. Z Úmluvy o právech dítěte vyplývá, že smluvní strany uznávají právo dítěte na vzdělávání a "....činí základní vzdělávání povinným a bezplatně dostupným pro všechny".

Věková skladba dětí je různorodá, učí se vzájemné toleranci a přizpůsobivosti. Odpoledne mohou i školní děti přijít do herny, kde je možnost využít počítač s připojením na internet, stavět z lega, sestavovat puzzle, hrát hry nebo si hrát společně s mladšími dětmi.

Rady rodičům při hospitalizaci  malého dítěte, žáka , studenta :
  • Děti jsou rády, mají-li s sebou něco z domova - např. knihu, audiokazetu, oblíbenou hračku, hru. Osvědčily se 2-3 rodinné fotografie jako pojítko s rodinou.
  • Děti, malé i velké,  čekají každý den návštěvu. Je nejlepší, když dítě navštíví jeden až dva dospělí a po určité době se vystřídají s dalšími příbuznými či přáteli. Dítě není na pokoji samo, když ostatní děti mají návštěvy. Návštěvní doba je od 14.30 do 17.00 denně. Je však možno přijít za dětmi i mimo tyto hodiny. Pro menší děti je velmi důležitý polední klid (12:00 - 14:00 hodin), kdy usínají.
  • Dítě by o svých problémech či nemoci mělo být informováno od rodičů. Kdo zná vaše dítě lépe než vy? Kdo ho umí nejlépe zbavit strachu a navodit pocit bezpečí a klidu i při nepříjemných úkonech? Informace by měla být přiměřená věku. Vezměte si na pomoc encyklopedii, hovor s lékařem či specialistou. Říkejte pravdu přijatelným způsobem. Nezatajujte před dětmi, že je čekají vyšetření, která mohou být i nepříjemná. Zeptejte se lékaře, a pak dítě informujte, na jak dlouhou dobu v nemocnici bude.
  • Dítě je celý den zabezpečeno zdravotnickým dozorem, od 8.00h do 15.30h také dvěma učitelkami , které s dětmi kreslí, tvoří, vystřihují, zpívají ... Vybavení k těmto činnostem je zabezpečeno - výtvory dětí jsou velmi hezké.
  •  Školní děti pokračují ve vzdělávání, proto je hned s nástupem vybavte základními školními potřebami: penálem, učebnicí ČJ, M, AJ nebo NJ, jedním sešitem. Bude-li dítě v nemocnici déle než týden, je dobré spolupracovat s třídním učitelem a v nemocnici pak předat instrukce kmenové školy tak, aby zde učitelka mohla přímo pokračovat ve výuce.
  • Malé děti bývají často lítostivé. Maminky i tatínkové mají možnost být s dítětem, po dohodě s lékařem a sestrou, na pokoji celý den, nebo si pronajmout pokoj pro sebe a své dítě.
Aktualizace dne 11.3.2020
Vytvořeno 3.11.2005 20:28:57 - aktualizováno 5.6.2012 10:31:32 | přečteno 443x
load