Historie a současnost ZŠ a MŠ v nemocnici

Po pátrání v kronikách ZŠ, MŠ i nemocnice, ve státním archivu i na školském úřadě jsme od pamětníků konečně zjistili, kdy byla otevřena škola při nemocnici - ; v roce 1955. Z rozhodnutí vedení nemocnice a Školské správy ONV v Jablonci nad Nisou zde začala učit paní učitelka Sládková. Tato základní škola fungovala samostatně až do roku 1997. V roce 1968 byla otevřena také mateřská škola, která měla samostatný statut do roku 1997. V tomto roce došlo ke sloučení základní a mateřské školy do jednoho zařízení.

 • Základní škola

1974 - 1980

Učitelkou a zároveň ředitelkou je paní Milena Fučíková, která po 7 letech odchází učit na zvláštní školu

1980

Na její místo přichází paní učitelka Helena Jakouběová. V té době je primářkou dětského oddělení MUDr. Jandová. Pokoje jsou stroze nemocniční, návštěvy rodičů jsou pouze v sobotu a v neděli. Výjimkou z tohoto přísného režimu jsou pouze kojící maminky, které měly vždy nárok být hospitalizovány spolu se svým nemocným dítětem.

1982

jsou na pokoje instalovány kamery a rodiče mohou přes průmyslovou televizi sledovat své dítě. Tento způsob kontaktu však nebyl příliš využíván.

1984

V dalších letech absolvuje paní učitelka Jakouběová několik kurzů a seminářů, které přinášejí nové podněty pro práci učitele v nemocnici. Postupně zařazuje relaxační dechová cvičení, svalové relaxace, muzikoterapii a arteterapii.

1986

nastupuje na dětské oddělení  primář MUDr. Pavel Šochman.

1991

je z největšího pokoje zřízena herna a zároveň učebna. Tato místnost je útulná, s kobercem, skříňkami a vybavením, připomínajícím spíše pokoj či hernu v MŠ. Dopoledne se tu učí školní děti, odpoledne se tu scházejí děti ze školky i ty větší - školáci. Mohou si tu hrát, kreslit, stavět.

1992

koncem roku daroval závod České perličky v Zásadě do herny barevný televizor a Školský úřad v Jablonci zakoupil pro děti video a přenosný magnetofon

1993

dětské oddělení navštívila skupina z Dánska a darovala dětem stavebnice Lego

1995

MÚ začal poskytovat 700,- Kč na provoz herny na dětském oddělení

1997

Sloučením MŠ + ZŠ vzniká Speciální základní škola při nemocnici (SZŠ)

 • Mateřská škola

1.1.1968

z rozhodnutí vedení nemocnice a Školské správy ONV v Jablonci je otevřena mateřská škola s paní ředitelkou Šimrovou a učitelkou paní Vacátkovou. Počítá se s 15 dětmi.

1969-1977

paní ředitelka Douděrová a paní učitelka Vacátková

1972

začátkem roku je ukončena adaptace dětské nemocnice v Bezručově ulici. Dětské oddělení se vrací z provizoria v hlavní nemocnici.

1974

MŠ a celé oddělení navštívila delegace z Polska provázená novináři.

1977-1983

nastoupila paní ředitelka Habová

1983

začátkem roku odchází po 15 letech do důchodu paní učitelka Vacátková, krátce za ni zastupuje paní učitelka Mišúková. Na konci školního roku také odchází paní ředitelka Habová, která byla v MŠ v nemocnici 7 let.

1983-1997

mění se obsazení pedagogů: nová paní ředitelka MŠ je paní Podařilová, učitelkou je paní Timpelová. Do dvou dětských pokojů jsou pořízeny nové dětské stolky a židličky, navazují se kontakty s nemocnicemi v Teplicích, Cvikově, Liberci - z této spolupráce se čerpají nové nápady pro zpestření činnosti i atmosféry oddělení. Se změnou režimu přichází z ministerstva zdravotnictví celoplošně uvolnění návštěvních hodin: rodiče konečně mohou navštěvovat své nemocné děti denně na jednu hodinu. Zároveň se nabízí rodičům možnost za úhradu si pronajmout pokoj pro sebe a své dítě se stravou nebo možnost pobývat s dítětem během dne na pokoji, kde je dítě umístěno s ostatními pacienty.

1991


adaptuje se celé dětské oddělení za provozu, z velkého pokoje se zřizuje herna a zároveň učebna pro děti, které nemusí stále ležet

1993

od tohoto roku se stále více zařazují prvky jógy, psychoterapie do činnosti celého dne

1994

paní učitelku Timpelovou střídá paní učitelka Slivoňová. Na konci roku pořádá 6.ZŠ ve Mšeně Adventní koncert dětských pěveckých sborů v divadle s panem učitelem Pavlem Žurem. Zde jsou dětské nemocnici předány dary, které jsou instalovány na každý pokoj: barevné televize, magnetofon, hračky a pomůcky

1995

zřizovatelem MŠ při nemocnici se stává Školský úřad v Jablonci nad Nisou

1996

tento rok zde krátce zastupuje paní učitelka Brusáková

1997

Školský úřad rozhoduje o spojení základní a mateřské školy pod jedno ředitelství s tímto pedagogickým obsazením: základní škola - 1 učitelka (ředitelka), mateřská škola - 2 učitelky

Speciální základní a mateřská škola

1997 - 1998

 • Změna celého pedagogického kolektivu: po úspěchu v konkursu je ředitelkou jmenovaná Mgr. Blanka Koutová, do mateřské školy nastupují paní učitelky Eva Drahoňovská a Jana Luštincová. Pro školu a školku je zakoupena kytara, do herny nový kulatý stůl a židle.
 • Městský úřad pořádá výstavu výtvarných prací žáků všech stupňů škol. Výtěžek ze závěrečné aukce 6,5 tis. Kč byl věnován škole při nemocnici. Z této částky jsou zakoupeny dva speciální stolky na lůžko pro ležící pacienty, různé druhy puzzlí a materiál pro výtvarnou výchovu.

1998 - 1999

 • Začátkem roku nemocnici navštívila delegace z Německa, prohlédla si oddělení a hernu a dětem věnovala plyšové hračky. Koncem roku paní učitelka Drahoňovská se staniční sestrou Šálkovou absolvovaly seminář v Pardubicích Herní terapeut. Tady se odborníci zamýšleli nad přístupem k nemocným dětem, humanizací pobytu v nemocnicích, informovaností dítěte o svém onemocnění (přiměřeně věku), eliminací stresových okamžiků při příjmu dítěte do nemocnice, strachu z vyšetření. Na základě tohoto nového pohledu je nemocnicí zakoupena loutka velikosti předškolního dítěte - Petruška - v hodnotě cca 4000,- Kč. Na této loutce lze dětem názorně ukázat celé vnitřní ústrojí člověka, popsat, co děti mají nemocného a jaké vyšetření je čeká.
 • V tomto roce je učiněn další krok ke zpříjemnění pobytu dětí v nemocnici: je prodloužena doba návštěv : denně 14,30 - 16,30 hod.

1999 - 2000

 • V lednu 2000 se dětské oddělení včetně školy stěhuje do areálu nemocnice. Honem honem, protože 12.1.2000 je den otevřených dveří !
 • Absolvujeme odborný seminář metodického úseku SSŠ Emoční inteligence dítěte. Poznatky jsou pro nás velkým přínosem : vcítění se do pocitů dítěte, které je nemocné, bez rodičú, v cizím prostředí. To je velmi důležité pro správný postoj dospělých na dětském oddělení v nemocnici.

2000 - 2001

 • K 30.6.2001 zaniká Referát školství na Okresním úřadě v Jablonci n.N. Nyní spadáme pod Krajský úřad Libereckého kraje - Odbor školství a mládeže v Liberci.

2001 - 2002

 • Změna v personálním obsazení MŠ : během léta odešla paní učitelka Jana Luštincová, na její místo nastoupila paní učitelka Ivana Opatřilová
 • V rámci akce MŠMT Internet do škol byla v červnu 2002 také naše škola v nemocnici vybavena počítači a byl zaveden INTERNET. Je to velký přínos pro děti - mohou si posílat e-maily, SMS, dozvídat se mnoho zajímavostí z internetu, procvičovat učivo.
 • Od manželů Fejfarových dostáváme darem walkman pro ležící pacienty.
 • Během prázdnin bylo vymalováno celé dětské oddělení - i naše herna .

2002 - 2003

 • Od 1.1.2003 je naše škola + školka při nemocnici odloučeným pracovištěm příspěvkové organizace s názvem Speciální školy, Jugoslávská 4, Jablonec nad Nisou. Jejím ředitelem je Mgr.Jaroslav Dlab a bývalá ředitelka Mgr.Blanka Koutová se stává zástupcem pro odloučené pracoviště.

2003 - 2004

 • Pokračuje spolupráce se seniory z Domu pečovatelské služby v Novoveské ulici, kteří pro děti šijí obětavě další a další látkové panenky. Děti si je pak rády dokreslují.
 • Na konci roku 2003 se začalo v médiích hovořit o rušení dětských oddělení v některých nemocnicích v Čechách - a Jablonec je mezi nimi! Ministryně zdravotnictví M. Součková chce šetřit... Tady nikdy nebyla. My učitelky jsme zcela bezmocné a jen vše sledujeme, jak doktoři o své oddělení bojují.
 • Naše děti navštívil Mikuláš a obdaroval každého malého pacienta drobným dárkem.
 • Účastníme se mnoha seminářů - pro další pedagogické vzdělávání.
 • Na jaře byl jmenován nový ředitel naší nemocnice MUDr. Vít Němeček.

2004 - 2005

 • V tomto roce probíhá vše v poklidu. Opět dostáváme další látkové panenky od seniorů z DPS v Novoveské ulici.
 • V době adventní nemocné děti navštívil nejen Mikuláš, ale přišli také fotbalisté FK Jablonec. Přinesli dětem velkou krabici mandarinek, fotky a plakáty a pro menší děti hezkou pohyblivou dřevěnou hračku.
 • V květnu 2005 jsme se zúčastnili sejití učitelů ze všech nemocnic v Čechách v Praze - Krči. Toto setkání organizovala Somatopedická společnost. Hovořilo se o nelehké stávající situaci v různých městech. V kraji Vysočina chtějí MŠ+ZŠ při nemocnici rušit! Doufáme, že Liberecký kraj bude osvícenější.
 • V atriu nemocnice jsou instalovány výtvarné práce dětí ze škol Jablonecka.
 • Absolovujeme další semináře, zaměřené hlavně na ekologickou výchovu a výtvarnou a pracovní výchovu.

2005 - 2006

 • Školní rok běží svým tempem - vyrábí se dárky pro seniory, dostáváme další panenky, přijde Mikuláš...
 • Učitelky MŠ se účastní kurzu počítačů.
 • Mgr. B. Koutová jede do Prahy na MŠMT na pracovní poradu o tvorbě Školního vzdělávacího programu.
 • Navštívily jsme ZŠ při nemocnici v Motole a hovořily o plánování podle požadavků MŠMT.
 • Účastníme se mnoha dalších vzdělávacích seminářů.
 • V červnu byla instalována ve vstupní chodbě síť, na níž budou vystavovány výkresy dětí - pacientů z našeho oddělení

2006 - 2007

 • Regionální TV natáčí pořad o dětech v nemocnici.
 • Dostáváme od seniurů další stovku panenek a na oplátku přidáváme drobné dárky vyrobené dětmi.
 • Na týdenní praxi máme studentku z Pedagogického lycea v Liberci.
 • Za dětmi opět přišel Mikuláš s dárky. V zimě proběhl v chodbách nemocnice masopustní rej dětí ze Žluté MŠ.
 • Účastníme se besed v mateřských školách o MŠ a ZŠ v nemocnici a jejich specifikačnosti.
 • Za nemocnými dětmi přišli Veselí klauni a děti si s nimi hezky užily odpoledne.
 • Na konci prázdnin se malovalo celé naše oddělení a je teď krásně barevné.

2007 - 2008

 • V prosinci se náš učitelský kolektiv zúčastnil jednodenní celostátní stávky učitelů.
 • Nemocné děti navštívil Mikuláš
 • V době adventní s dětmi tvoříme mnoho krásných přáníček k Vánocům
 • Na výstavě výtvarných prací v Eurocentru, kde se prezentují všechny jablonecké školy, instalujeme výkresy našich dětí a účastníme se soutěže na téma : Vzhůru na palubu - dálky volají ..
 • V květnu je tu na měsíční praxi studentka SPgŠ v Liberci
 • V červnu se znovu opakuje celostátní stávka učitelů, které se také účastníme.

2008- 2009

 • V říjnu je tu na měsíční praxi studentka SPgŠ v Liberci
 • Na začátku listopadu nastoupila p. uč.Opatřilová do stavu nemocných a od 1.1.2009 přešla do jiné MŠ v Jablonci n.N.
 • Od listopadu k nám přichází na praxi p.Ilona Pětníková, skvělá výtvarnice, která s dětmi tvoří různá dílka, především malovaná na hedvábí
 • V prosinci 2008 se začaly budovat prostory pro magnetickou rezonanci. Pro školu to přináší mnohá omezení, největší to, že své zázemí od května 2009 bude sdílet s LSPP
 • Mikuláš přišel z Gymnázia a SOšp(g) Jeronýmova v Liberci, děvčata se úkolu zhostila na jedničku, děkujeme !
 • Od nového roku máme novou kolegyni v MŠ : p. Dagmar Stárová, která je také velmi tvůrčí. Máme z toho radost...
 • Senioři z Domu pečovatelské služby poslali dětem nápaditý adventní bonbónový kalendář, který sami vyrobili - dětem se moc líbil !
 • Od jara 2009 za dětmi přicházejí pravidelně 1x za čtrnáct dní ve čtvrtek ZDRAVOTNÍ KLAUNI (www.zdravotni-klaun.cz) a jsou velmi oblíbení !!
 • Duben 2009 znamená veliké stěhování magnetické rezonance do prostor přímo pod pediatrii

2009 - 2010

 • Největší změna v historii MŠ v nemocnici nastává 1.1.2010 : musí odejít p.uč.Dáša Stárová
 • MŠ tedy přichází o 1 učitelku a napříště bude její pracovní doba od 9.30h do 15.30h.

2010 - 2011

 • Tento školní rok poznamenala celostátné stávka lékařů, která na oddělení přinesla nervozitu a očekávání , neboť případné změny by měly veliké důsledky pro nemocnici i pro školu. Naštěstí se vše vyřešilo a nemocnice pokračuje beze změn dál!
 •  Blízký Bowling vyhlásil sbírku plyšáků pro pediatrické pacienty, a tak jsme jedno nedělní odpoledne my učitelky strávily na bowlingu  a převzaly tyto dárky pro malé pacienty
 •  Tento rok přinesl také jednu významnou a pro nás organizačně náročnou novinku : povinnost vyžadovat Informovaný souhlas pro jakoukoli činnost s dětmi v nemocnici.

Máme proto k rodičům dětí tuto naléhavou prosbu :

 Základní škola a Mateřská škola

 Jablonec nad Nisou 

 Nemocniční 15 ,

 odloučené pracoviště

 ZŠ a MŠ Kamenná 404/4, Jablonec n.N., p.o.

Vážení rodiče,

Prosíme vás o informovaný souhlas se zařazením dítěte, žáka, studenta do naší školy v nemocnici.

Poskytujeme všem dětem, I těm krátkodobě umístěným v nemocnici, nejen výuku, ale I pomoc, účast a zábavu -  to vše samozřejmě s ohledem na jejich zdravotní stav.

Pro akutně nemocné to znamená přiměřenou zábavu a péči o naplnění jejich času na lůžku.

Legislativa vyžaduje, abyste nám k tomu dali písemný souhlas.. Děkujeme za pochopení.

Takto vypadá celý formulář :

Informovaný souhlas se zařazením žáka do školy při zdravotnickém zařízení

V souladu s § 4 vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, se v mateřské a základní škole při zdravotnickém zařízení mohou vzdělávat žáci se zdravotním oslabením nebo žáci dlouhodobě nemocní umístění v tomto zdravotnickém zařízení, pokud to jejich zdravotní stav umožňuje. K zařazení do školy při zdravotnickém zařízení se vyžaduje doporučení ošetřujícího lékaře a souhlas zákonného zástupce žáka. Rozsah a organizaci výuky žáka určuje ředitel školy po dohodě s ošetřujícím lékařem.

Zařazení žáka do školy při zdravotnickém zařízení není přestupem na jinou školu podle § 49 odst. 1, resp. § 66 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a toto zařazení neprobíhá ve správním řízení. Žák nadále zůstává žákem „kmenové školy“ (tj. spádové základní školy či jiné základní školy zapsané ve školském rejstříku, kterou zvolil zákonný zástupce žáka, resp. střední školy) a je tedy po dobu pobytu ve zdravotnickém zařízení současně žákem dvou škol. Zákonný zástupce musí žáka v kmenové škole řádně omluvit z vyučování (resp. zletilý žák se musí sám řádně omluvit).

Poučení provedl (jméno, podpis) :……………………………….datum:…………………

Já, zákonný zástupce žáka/ zletilý žák prohlašuji, že jsem byl/a srozumitelně informován/a o možnosti zařazení žáka do školy při zdravotnickém zařízení.

Na základě poskytnutých informací  souhlasím - nesouhlasím¹ se zařazením žáka, jehož jsem zákonným zástupcem, do školy při zdravotnickém zařízení.

Datum a podpis zákonného zástupce/zletilého žáka:………………………………

¹Nehodící se škrtněte


 

kolektiv učitelek Základní školy a Mateřské školy v nemocnici:

ZŠ: Mgr. Blanka Koutová
MŠ: Eva Drahoňovská


2011 - 2012

 • od dubna 2012  ZDRAVOTNÍ KLAUNI  přicházejí každý týden ve středu - je to pro děti velká radost !
 • v květnu se účastníme výstavy výtvarných prací žáků a studentů MŠ, ZŠ, SŠ, DDM a  ZUŠ na téma Ze života hmyzu. Na závěr výstavy proběhla aukce výtvarných děl, která vynesla téměř 7000 Kč.
 •  Peníze putovaly do nemocnice a byly za ně nakoupeny televize na dětské oddělení.
 • v červnu 2012 udělaly děti z 5.b ZŠ Sokolovská sbírku hraček a věnovaly je dětskému oddělení . Děkujeme za všechny obdarované !


2012 - 2013

 • v rámci projektu "Zlepšení podmínek pro vzdělávání.." jsme mohli vyměnit naše stařičké počítače za nové !
 • na konci prázdnin se malovalo na celém dětském oddělení - znamenalo to kompletní vystěhování naší herny, protože tady se ještě měnila podlaha... Ale stálo to za to!

2013 - 2014

 • tradičního Mikuláše každoročně pro nás dělají studentky G a SpgŠ Jeronýmova z Liberce, letos ale také jablonečtí fotbalisté, kteří děti v nemocnici navštívili a přinesli i dobroty. Díky..
 • vánoční dárky pro děti v nemocnici přinesly děti ze školní družiny ze  ZŠ Pasířská, také milý nápad..
 • na jaře 2014 přinesli žáci 9.tř. ZŠ Na Šumavě dřevěné hračky, které sami vyrobili a darovali je dětskému oddělení - další pěkná iniciativa.

2014 - 2015

 • máme nového primáře - a tím je MUDr. Petr Rota
 • chystáme opět Mikuláše ve spolupráci s G a Spgš. Jeronýmova z Liberce - studentky si v rámci své pedagogické praxe opět zkusí, jaké dovednosti v práci s dětmi už ovládají :-)
 • také jablonečtí fotbalisté nás navštíví - vždyť už je zase Mikuláš !


2015 - 2016

 •  nový školní rok začíná - slavíme 60.výročí založení naší školy v nemocnici !
 •  spolu s ním chystáme prezentaci naší školy v rámci Dne otevřených dveří v naší nemocnici - 16.9.2015 - přijďte se podívat !
 •  vzápětí významná událost: naše škola v nemocnici slaví 60 let od založení, a tak pořádáme malé setkáná k této příležitosti.Pozvánka 60 let, obrázek se otevře v novém okně

  Pozvání přijali :

  bývalé  kolegyně p. uč. MŠ Olinka Habová a p. uč. Eva Podařilová, p.uč. ZŠ Milena Fučíková, z vedení naší zastřešující školy p. řed. Mgr. Rita Rozkovcová a p. zástupce Mgr. Míla Došek,

  z dětského oddělení : vrchní sestra p. Jana Jírů a staniční sestra p . Lenka Šálková a spolu i bývalá vrchní sestra p. Drahuška Černá.

  Bývalý primář MUDr. Pavel Šochman ani současný primář MUDr. Petr Rota a ani mluvčí nemocnice Petra Hybnerová kvůli své vytíženosti čas bohužel nenašli.
  Naše setkání a vzpomínání bylo velmi milé, podpořené mnoha kronikami. Jak těmi, které jsme zdědily, tak novými, které vynikajícím způsobem tvoří p. uč. Eva Drahoňovská.

 •  A je tu Mikuláš v podání studentek libereckého  G a SOŠPg Jeronýmova, tentokrát za účasti místní TV RTM.

 •  Také mladí fotbalisté z FC Jablonec nezapomněli na mikulášskou nadílku. Děkujeme!

 • Na konci roku se opět přihlásili žáci 9.tř. ze ZŠ Šumava – při pracovních činnostech vyrobili pro děti hračky, a tak je sami přinesli. Pěkná iniciativa!

 • Každoroční jarní výstava výtvarných prací dětí z MŠ i ZŠ našeho města v EC přinesla oddělení opět pěknou částku jako výtěžek z následné aukce výtvarných děl.

2016 - 2017

 • Chodba lůžkové části, obrázek se otevře v novém okněV srpnu probíhá velká rekonstrukce celého oddělení, naše herna má podlahu již hotovou, jen se tu maluje, ale pomáháme pak i s úklidem na pokojích dětí…. A nový školní rok může zvesela začít ! 
 • V říjnu jsme připravily velkou výstavu výtvarných prací hospitalizovaných dětí na hlavní chodbě nemocnice : 35 velkých klipů výkresů včetně několika fotografií z historie školy i ze současnosti. Výstava tu zůstala 10 měsíců a moc se povedla…!
 • Mikuláš, Vánoce, návštěva FC JBC, i dárky ze ZŠ Šumava, to vše jako vloni…
 •  20. výstava výtvarných prací s následnou aukcí přinesla oddělení možnost nakoupit žilní transilluminator, neboť se vydražilo rekordních 19 100 Kč.

2017 - 2018

 • V listopadu zahráli pražští herci divadelní představení Medvídek Nebojsa pro dětská lůžková oddělení a kromě dalších každoročních událostí přijel i kouzelník Reno. Pěkné zpestření…

 • Jarní prázniny nám přinesly jedno nemilé překvapení : z naší výstavky na síti v hlavní chodbě zmizely všechny výkresy, nenechavec nám tam nechal jen kolíčky, kterými byly výkresy upevněné.! Asi teď dělají radost soukromému sběrateli.

Krádež, obrázek se otevře v novém okně

 • Žáci z 5.B třídy ZŠ Liberecká nám přišli zahrát hru se zpěvy i tanci, kterou si sami připravili. Sklidili velký potlesk!

 • Výstava pací, obrázek se otevře v novém okněVýstava výtvarných prací dětí z MŠ i ZŠ našeho města v EC se konala na téma : Lípa, náš národní strom, aneb 100leté výročí republiky. I z této výstavy, resp. aukce, naše dětské oddělení obdrželo vydraženou částku !2018 - 2019

 • Na konci září připravila nemocnice Den otevřených dveří. Také pediatrie a spolu s ní i škola a školka se podílely na výstavě a prezentaci všestranné práce s dětmi….

  Historie Mš a Zš, obrázek se otevře v novém okněDen otevřených dveří, obrázek se otevře v novém okně • Říjen probíhal ve znamení oslav  „100leté výročí republiky“. Naši národní vlajku jsme s dětmi vytvářeli různými technikami, vlajkami jsme vyzdobili chodbu a s dětmi jsme se tomuto výročí zevrubně věnovali….
 • Kromě pravidelných každoročních akcí nás navštívily zástupkyně OSSZ se sponzorským finančním darem, s plyšáky a malými dárky pro děti.

 • Vánoce i nový rok a celé jaro proběhlo v poklidu. Zajímavou změnou bylo v květnu vystoupení žáků 6.-9. tříd ZŠ Liberecká – dramatického kroužku - s hrou „Rozdílní“. Děkujeme, chválíme.

2019 -2020

 • V listopadu se učitelka ZŠ Mgr. Blanka Koutová zúčastnila setkání škol při zdravotnických zařízeních, pořádaného Somatopedickou společností v rámci akce HPD – Hradecké pediatrické dny.
  Této každoroční akce se pravidelně účastní již mnoho let. V tomto roce je však kulaté výročí – XX. ročník.  Jedná se o jedinečnou příležitost, kdy kromě vzdělávacího semináře je i příležitost k diskuzi a sdílení zkušeností při práci v našich specifických podmínkách. A díky Somatopedické  společnosti  ( zmiňme alespoň její předsedkyni doc. PaeDr. Vandu Hájkovou, PhD, a velkého příznivce a podporovatele škol při ZZ  prof. PhDr Jiřího Mareše, CSc )  tuto příležitost vždy  některou listopadovou sobotu dostáváme. 
 • Další každoroční akce probíhaly s našimi věrnými  spolupracovníky:
  G a SOŠPg Jeronýmova – Mikuláš,

  OSSZ  s velikou hromadou dárků a finančním sponzorským darem

  a žáci 9.tř. ZŠ Šumava s vlastnoručně vyrobenými dárky.
 • V únoru uspořádalo vedení pediatrie slavnostní setkání v hotelu Zlatý lev s názvem „20 let v novém“ ke 20.výročí otevření nového dětského oddělení. Škola se také a ráda zúčastnila této povedené oslavy.
Pozvánka 20 let, obrázek se otevře v novém okně2021

 • Od ledna 2021 odešla do důchodu paní učitelka Mgr. Blanka Koutová . Místo ní do ZŠ nastoupila Mgr. Ivana Perglerová a pokračuje ve výuce dětí spolu s Evou Drahoňovskou, která má na starost děti z MŠ.

Odchod Blanka, obrázek se otevře v novém okněFoto Eva a Iva, obrázek se otevře v novém okně
 •  V ČR pokračuje nouzový stav kvůli nemoci Covid19, stále stoupají počty nemocných. Děti v základních školách mají výuku online ve speciálních školách mají stále výuku s docházkou do školy. Je to zajímavá situace.

 •  K nám na dětské oddělení stále přicházejí nové nemocné děti. Některé  s sebou mají učení, některé nemají nic a některé děti mají notebooky a připojují se v nemocnici na online vyučování. Nejvíce se v této době věnujeme dětem, které si s sebou do nemocnice žádné učení nepřinesly. V herně  být pohromadě s dětmi nemůžeme, takže se vyučování a hraní odehrává s každým  dítětem na jeho pokoji. 

 • Od května se situace s Covidem 19 zlepšuje, ale v nemocnici se stále dodržují přísná opatření. Budeme doufat že se přes léto situace vrátí k normálnímu stavu.Aktualizace dne 11.3.2020Vytvořeno 18.10.2005 16:51:23 - aktualizováno 27.8.2015 10:22:23 | přečteno 1890x | Mgr. Petra Hybnerová, MBA
load