Charta práv dítěte

Jako jsou práva hospitalizovaných pacientů, mají i děti Chartu práv dětí v nemocnici.

  1. Dětí mají být do nemocnice přijímány jen tehdy, pokud péče, kterou vyžadují, nemůže být stejně dobře poskytnuta v domácím ošetřování nebo při ambulantním docházení.
  2. Děti v nemocnici mají vždy právo mít u sebe své rodiče nebo jejich zástupce a sourozence.

  3. Tam, kde je to možné, by se mělo rodičům dostat pomoci a povzbuzení k tomu, aby s dítětem v nemocnici zůstali. Pro rodiče by to nemělo být finanční zátěží a neměli by trpět ztrátou výdělku. Aby se na péči o své dítě mohli podílet, měli by rodiče být plně informováni o chodu oddělení a povzbuzováni k aktivní účasti na něm.

  4. Děti a rodiče mají právo být informováni způsobem odpovídajícím věku a úrovni chápání. Měla by být činěna opatření ke zmírnění fyzického a emočního stresu.

  5. Děti a rodiče mají právo na informovanou účast ve všech rozhodnutích týkajících se péče o ně. Každé dítě má být chráněno před zbytečnou léčbou a výzkumem.

  6. Děti mají být ošetřovány spolu s dětmi, se kterými mají stejné vývojové potřeby a nemají být přijímány na oddělení dospělých. Pro návštěvníky dětských oddělení by neměla platit žádná omezení, pokud se týká věku.

  7. Děti mají mít veškeré podmínky ke hrám a odpočinku a vyučování vhodnému pro jejich věk a stav a mají být v účelném, nábytkem vybaveném a stimulujícím prostředí, které má být vybaveno v souladu s jejich potřebami.

  8. O děti má pečovat personál, jehož vzdělání a zkušenosti mu umožňují reagovat na fyzické, emoční a vývojové potřeby dětí a jejich rodin.

  9. Kontinuita péče by měla být zajišťována týmem pečujícím o děti.

  10. S dětmi má být zacházeno s taktem a pochopením a jejich soukromí má být vždy respektováno.

Vytvořeno 2.9.2005 15:20:55 | přečteno 1239x
load