Laboratorní provoz

V tomto provozu se provádí příjem a zpracování materiálu k mikroskopickému vyšetření (biopsie, cytologie, peroperační biopsie) odebraný na klinických pracovištích od živých pacientů.

V laboratoři je používána moderní technika, která usnadňuje a zpřesňuje práci zkušených laborantek a zachovává maximální čistotu prostředí, která se odrazí v kvalitě vlastních preparátů a kvalitním mikroskopickém zhodnocení.
Díky moderním laboratorním postupům zpracujeme vzorek od jeho doručení do laboratoře až po mikroskopické vyšetření a stanovení diagnózy běžně u nekomplikovaných případů do 3 dnů. Při použití speciálních technik se může tato doba prodloužit až na 2 týdny.
Při diagnostice obtížných případů je navázána již dlouholetá a velmi aktivní spolupráce s kolektivem lékařů Fingerlandova ústavu patologie ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové. Doba konzultace v těchto případech probíhá v časovém intervalu řádově týdnů.

Patolog nesděluje výsledky pacientům, výsledky sděluje vždy ošetřující lékař!

Co je biopsie?

Jedná se o vzorky tkáně, odebrané při operaci či jiných chirurgických zákrocích od živých pacientů. Pomocí tohoto vyšetření a jedině tímto vyšetřením mohou být nalezeny veškeré chorobné stavy v odebrané tkáni, ať už např. zánětlivého či nádorového charakteru. Vzorek tkáně je totiž vyšetřen na té nejzákladnější, tedy buněčné úrovni.
Pro stanovení co nejpřesnější diagnózy provádíme i řadu speciálních barvení, zaměřených zejména na přesnou identifikaci nádorů, specifických zánětů a např. i na identifikaci Helikobaktera pylori z endoskopických vzorků žaludeční sliznice.

Od roku 2007 jsme zahájili činnost imunohistochemické laboratoře, ve které vedle diagnosticky přínosných barvení je realizováno i stanovení progesteronových a estrogenových receptorů u karcinomů prsu a stupeň agresivity jejich chování.

Jen málo pacientů tuší, kolik vzorků jejich tkání máme v naší kartotéce a jak mnoho práce patologa a laborantek se skrývá za diagnostickým vyřešením jejich chorobného stavu. Přesná diagnóza stanovená patologem je základním prvkem k pacientově úspěšné léčbě. Práce pro živé pacienty a stanovení diagnóz jejich chorobných stavů činí dnes 80% objemu práce oddělení patologie.

Během roku je zde zpracováno a mikroskopicky vyšetřeno 8-9 tisíc vzorků.

Co je cytologie?

Jedná se o mikroskopické hodnocení nikoliv celých tkání ( jde o hodnocení tělních tekutin ), ale pouze buněčných struktur, získaných na klinických pracovištích minimálně invazivními metodami.Nejvíce je tato metoda používána při hodnocení chorobných stavů slinivky břišní (metoda FNAB - tenkojehlová aspirační biopsie ), kdy lze stanovit např. nádorové struktury či zánětlivé změny tohoto orgánu bez nutnosti operace pacienta

Co je peroperační biopsie?

Jedná se o vyšetření technikou tzv. zmrazených řezů. Tímto způsobem jsme schopni vyšetřit vzorek a sdělit lékaři ( operatérovi ) diagnózu do 10 minut od doručení materiálu do laboratoře, tedy ještě během operace pacientky.

Nejčastěji se takto vyšetřují nádory prsu, kdy během uvedené krátké doby jsme schopni zpracovat vzorek a rozhodnout, zda vyjmutý nádor je zhoubný či nikoli. Výhoda tohoto zpracování spočívá hlavně ve skutečnosti, že další operační zákrok se řídí závažností našeho nálezu a žena prakticky ihned po operaci zná přesně povahu vyjmutého nádoru a nemusí se dlouhé dny trápit myšlenkami, jakou povahu nádor bude mít.

Vzhledem k náročnosti zpracovávání materiálu a náročnosti stanovení diagnózy však není možné takto zpracovávat ostatní běžné vzorky.

Vytvořeno 25.11.2005 14:10:19 - aktualizováno 11.8.2010 13:11:01 | přečteno 1334x | gabriela.moravcova
load