Návštěvní hodiny

Po-pá: 14:30-17:00
So-ne: 14:00-18:00


Mimo návštěvní hodiny lze využít vestibulu a dalších prostor nemocnice mimo lůžková oddělení

Pravidla a pokyny

Informace pro pozůstalé

Při úmrtí pacienta se pozůstalí na nás často obracejí s následujícími dotazy:

Sjednání pohřbu: Kdy a kde můžu sjednat pohřeb, musím čekat na nějaké dokumenty?

Jak u dospělých tak i u dětí si mohou pozůstalí sjednat pohřeb na pohřební službě, kterou si sami vyberou, ihned po oznámení úmrtí. Není potřeba čekat na žádné dokumenty. List o prohlídce mrtvého ( dokument vystavený lékařem při úmrtí ) odesílá dokumentační sestra patologie na příslušnou matriku, která pak na jeho základě vystaví pozůstalým Úmrtní list.

Výsledek pitvy: Chtěl bych se dozvědět na co můj příbuzný zemřel, kde se můžu zeptat či kam mám zavolat?

1. Pitva zemřelého ve zdravotnickém zařízení ( v nemocnici )

Osobní sdělení příčiny úmrtí pozůstalým na oddělení patologie z legislativních důvodů neposkytujeme. Ošetřující lékař na základě záznamů v PC informuje pozůstalé o výsledku pitvy a příčině úmrtí.

Písemný výsledek pitvy ( pitevní diagnosa ) je po provedení pitvy odeslán do 3 měsíců na klinické oddělení, které si vyžádalo pitvu a odtud pak následně odeslán praktickému lékaři zemřelého.

2. Pitva zemřelého mimo zdravotnické zařízení ( v terénu ) a soudní pitva.

Osobní sdělení příčiny úmrtí pozůstalým z legislativních důvodu neposkytujeme.

Výjimkou je soudní pitva, kde o výsledku informuje příslušné oddělení Policie ČR.

Písemný výsledek pitvy ( pitevní diagnosa ) je po provedení pitvy odeslán do 3 měsíců na výjezdové stanoviště ZZS LK ( Zdravotnická záchranná služba ) odkud byla pitva vyžádána. Výsledek pitvy si může písemně vyžádat též praktický lékař zemřelého.

V případě soudní pitvy se pitevní diagnosa odesílá jako součást Znaleckého posudku orgánům Policie ČR.

Nahlížení do dokumentace: Dle zákona mám právo nahlédnout do dokumentace, jak mám postupovat?

Nahlížení pozůstalých do zdravotnické dokumentace pacientů a pořizování kopií dokumentace se řídí vnitřním předpisem nemocnice.

Základní informace

  • nahlížení do zdravotnické dokumentace či pořizování kopií je zpoplatněno
  • k pořízení kopie či nahlížení do dokumentace musí být nejprve písemná žádost žadatele doručena na vedení nemocnice
  • organizací vyřizování žádostí a evidencí těchto žádostí je za nemocnici pověřena referentka oddělení zdravotních pojišťoven

Kontakt na pověřenou osobu za nemocnici

Josef Tichák, telefon: 483 345 451, e - mail: tichak@nemjbc.cz

Vystavení zemřelého: Chtěl bych se s příbuzným naposledy rozloučit, je to možné na oddělení patologie?

Na oddělení patologie není přípustné vystavení zemřelého pro účely posledního rozloučení s pozůstalými - toto na požádání zajistí pohřební služba ve svých prostorech.

Vytvořeno 25.11.2005 14:15:55 - aktualizováno 23.9.2013 16:24:45 | přečteno 1244x | gabriela.moravcova
load