Chlazení hlavy během chemoterapie jako prevence alopecie

Chlazení hlavy (scalp cooling) během chemoterapie je metoda používaná k prevenci kompletní ztráty vlasů. Největší zkušenosti s použitím této metody jsou u pacientek léčených pro karcinom prsu. Chlazení hlavy se provádí přístrojem PAXMAN na onkologickém stacionáři během aplikace chemoterapie. Nákupem tohoto přístroje se nemocnice Jablonec nad Nisou zařadila k několika málo zdravotnickým zařízením v České republice, která mohou nabídnout onkologickým pacientům tento nadstandardní přístup.


Ztráta vlasů (alopecie) patří k nejobávanějším vedlejším účinkům chemoterapie a nemocného, který se vyrovnává s realitou onkologického onemocnění, výrazně psychicky zatěžuje. Chemoterapie působí na všechny rychle se dělící buňky v těle, útočí tedy i na buňky vlasových folikulů a způsobuje úplnou nebo částečnou atrofii vlasového kořínku. V důsledku toho dochází k oslabení nebo odlomení samotného vlasu.

Chlazení hlavy (scalp cooling) během chemoterapie je metoda používaná k prevenci kompletní ztráty vlasů. Největší zkušenosti s použitím této metody jsou u pacientek léčených pro karcinom prsu chemoterapií s antracykliny nebo taxány. Ochlazení pokožky hlavy způsobí vazokonstrikci, tím se sníží průtok krve kůží a cytostatikum se dostává do vlasové cibulky jen omezeně, zpomaluje se též metabolická aktivita vlasového folikulu. Pro účinnost této techniky je třeba udržovat pokožku hlavy v chladu zejména během doby, kdy je koncentrace léčiv v krevním oběhu nejvyšší. Při samotném ošetření se pokožka hlavy ochlazuje krátkodobě 30 minut před zahájením chemoterapie, chladí se po celou dobu aplikace a také 90-120 minut po chemoterapii.  Chlazení hlavy se provádí přístrojem PAXMAN na onkologickém stacionáři. Přístroj zabezpečuje cirkulaci kapalného chladícího média při nízkém tlaku přes speciální chladící čepici nasazenou na hlavě pacienta. Chladící médium cirkulující přes čepici odvádí teplo z hlavy pacienta a udržuje optimální teplotu potřebnou pro ochlazování pokožky hlavy. V závislosti na typu podané chemoterapie se dosahuje zachování 45-80% vlasů nemocných.

Kontraindikací je onkologické onemocnění s velkým množstvím cirkulujících nádorových buněk: hematologické malignity (leukemie, lymfomy), melanom a systémové nemoci spojené s riziky při vystavení chladu (kryoglobulinémie a další). Metoda není vhodná pro chemoterapeutické režimy trvající více hodin.

Nežádoucími účinky jsou pocit chladu, bolesti hlavy, bolest pokožky hlavy, migrény, chladová kopřivka.

Bezpečnost této metody byla prokázána v řadě klinických studií. Celkový výsledek onkologické léčby není ovlivněn. Chlazení hlavy během chemoterapie je bezpečnou a relativně účinnou metodou k prevenci alopecie u pacientů léčených chemoterapií. Metoda je schválená v USA organizací FDA, je schválená Státním ústavem pro kontrolu léčiv  i Českou onkologickou společností.

Použití chladícího systému PAXMAN není v ČR hrazeno z veřejného zdravotního pojištění a pacienti si jeho použití musí plně hradit. Cena je určena podle délky chlazení v závislosti na typu použitých cytostatik.

Přestože je ve většině případů ztráta vlasů nebolestivá a dočasná, je často nemocnými hodnocena jako nejvýznamnější nežádoucí účinek chemoterapie. Vzhled je neustálou připomínkou onemocnění a jeho léčby. Většina pacientů i v průběhu chemoterapie vede aktivní život, chodí do práce i do společnosti. Zabránění nebo alespoň snížení ztráty vlasů pomáhá pacientům zvýšit sebevědomí a zachovat si pozitivní přístup, což je velice přínosné v tak těžkém životním období, jakým je boj s nádorovým onemocněním. Nákupem tohoto přístroje se nemocnice Jablonec nad Nisou zařadila k několika málo zdravotnickým zařízením v České republice, která mohou nabídnout onkologickým pacientům tento nadstandardní přístup.


Vytvořeno 26.10.2021 8:35:23 | přečteno 6496x | jana.valkova
load