Personální oddělení

Mgr. Pavel Kureš
Vedoucí personálního odboru

Mgr. Pavel Kureš

tel.: 483 345 494
 • zabezpečuje komplexně výkon personálních činností na úseku pracovněprávních vztahů pro zaměstnance nemocnice, tj. zejména činnosti související se vznikem, změnou a skončením pracovního poměru a záležitosti s tím spojené,
 • zabezpečuje práva a povinnosti obou stran zaměstnaneckých vztahů,
 • zabezpečuje komplexně agendu dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr,
 • zajišťuje souhrnné práce při správě a ochraně personálních spisů,
 • vytváří základní vnitřní dokumenty vztahující se k činnosti v pracovněprávní oblasti,
 • zabezpečuje plnění povinností zaměstnavatele, které  vyplývají z právních předpisů pro oblast pracovněprávních  vztahů,
 • zajišťuje ve spolupráci se vedoucími pracovníky zdravotnických oddělení činnosti spojené se sjednáváním praxí studentů středních a vysokých škol a stáží lékařského personálu,
 • organizuje a metodicky usměrňuje výběr nových zaměstnanců,
 • zabezpečuje agendu výběrových řízení,
 • provádí poradenské a konzultační služby zaměstnancům nemocnice v pracovněprávní oblasti,
 • spolupracuje s úřadem práce při zajišťování povinností zaměstnavatele vyplývajících ze zákonů,
 • vede evidenci počtu zaměstnanců a sleduje jejich strukturu, koordinuje s vedoucími pracovníky vypracování popisů pracovních činností,
 • personální marketing - sleduje trh práce, fluktuace, zdravotnické vzdělávání a specializace,
 • péče o zaměstnance - FKSP - fond kulturních a sociálních potřeb, poradenství
 • zabezpečuje záležitosti odměňování zaměstnanců v plném rozsahu činností vyplývajících z právních předpisů pro tuto oblast,
 • poskytuje poradenskou a konzultační pomoc v oblasti odměňování,
 • zajišťuje oblast pracovnělékařské péče.
Vytvořeno 23.9.2005 10:05:37 - aktualizováno 8.4.2013 14:11:29 | přečteno 6671x
load