Odděleni IT

Ing. Šárka Koudelková
Vedoucí oddělení

Ing. Šárka Koudelková

tel.: 483 345 797

hlavní budova nemocnice, pavilon D, suterén

Činnost oddělení

Oddělení informačních technologií zajišťuje provoz těchto částí informačních systémů:

 • síťová infrastruktura, kabeláž optická i metalická, aktivní prvky, struktura sítě
 • servery na platformě Linux
 • servery na platformě MS Windows
 • virtualizační platformy VMware
 • koncové stanice a počítače, tiskárny a multifunkce
 • ostatní výpočetní technika
 • provoz informačních systémů - nemocniční IS, laboratorní IS, PACS, ekonomický IS, menší a podpůrné systémy (lékárna, sterilizace, doprava ...)

Dále zajišťuje:

 • k většině informačních systémů plnou nebo částečnou podporu nejen provozní funkčnosti, ale také analýzu a řešení problémů, analýzu a návrh nových funkčností, zadání dodavatelským firmám, ověřování nových funkcí a uvedení do rutinního provozu, kompletní komunikace s dodavateli IS
 • komunikace mezi jednotlivými IS (interními i externími)
 • trvalé zálohování a dlouhodobou archivaci všech dat IS
 • dozor automatických procesů a vyhodnocení alertů, monitoring logových záznamů
 • návrh a realizaci bezpečnostních opatření v oblasti IS a analýzu rizik (fyzická, personální, provozní, antivirová, logická, ...)
 • návrh a vytvoření provozní a bezpečnostní směrnice týkající se IS a IT
 • návrh, realizaci, optimalizaci a dokumentaci procesů v oblasti IT
 • výběr, návrh nákupu, upgrade, údržbu i likvidaci hardware i software
 • správu software, řízení licenční politiky
 • komunikaci s uživateli – zaškolení, konzultace, připomínky, reklamace, opravy chyb
 • pohotovostní službu pro provoz klíčových částí IS

Aktualizace tohoto článku 12.11.2013

Vytvořeno 28.8.2013 14:41:41 - aktualizováno 12.11.2013 15:14:05 | přečteno 2682x | Mgr. Petra Hybnerová, MBA
load