Odbor ekonomický

Ekonomický odbor se člení na 4 pracoviště: finanční účtárnu, mzdovou účtárnu, hlavní pokladnu a účtárnu stravování.

Ing. Martina Kapounová EKO, obrázek se otevře v novém okně

Vedoucí ekonomického odboru

Ing. Martina Kapounová

tel.: 483 345 450

Finanční účtárna

hlavní budova nemocnice, pavilon D, suterén

hlavní finanční účetní
Dana Fejfarová
Telefon: 483 345 452
fejfarova@nemjbc.cz

Činnost oddělení

Oddělení zajišťuje zaúčtování a hrazení faktur, vedení vnitropodnikového účetnictví, účetní služby jiným organizacím, zpracování účetních podkladů pro státní orgány.

Mzdová účtárna

budova hospodářsko-technické správy

hlavní mzdová účetní
Jiřina Skalická
Telefon: 483 345 458
jirina.skalicka@nemjbc.cz

Činnost oddělení

vedení mzdových listů zaměstnanců, zpracování mezd a výkazů pro účely odvodu daně z příjmů a odvodů na sociální a zdravotní pojištění.

Hlavní pokladna nemocnice

hlavní budova nemocnice, pavilon C, přízemí

Gabriela Formanová, tel.: 483 345 722 e-mail: gabriela.formanova@nemjbc.cz

Martina Klimtová, tel.: 483 345 721 e-mail: martina.klimtova@nemjbc.cz

Činnost oddělení

Zajišťují hotovostní styk s jednotlivými odděleními, veřejností a jejich vyúčtování. Přijímají platební karty. Zajišťují evidenci pacientských depozit - přebírání a úschova hotovosti a cenností pacientů hospitalizovaných v nemocnici. Zodpovídají za evidenci důchodů hospitalizovaných pacientů v nemocnici a zajišťují agendu pozůstalostí. Pokladna nemocnice

Účtárna stravování

hlavní budova nemocnice, pavilon D, suterén

Martina Albaniová
Telefon: 483 345 164
albaniova@nemjbc.cz

Činnost oddělení

účetní evidence stravování, kontrola úhrad dodavatelům, evidence skladu zboží, prodej - závodní jídelna


Aktualizace dne 25.5.2021

Vytvořeno 26.10.2005 9:37:53 - aktualizováno 23.6.2013 9:21:27 | přečteno 5332x
load