Jméno vašeho dítěte

Zveřejňujeme informace oddělení matriky Magistrátu města Jablonec nad Nisou. Je zde uveden postup týkající se jména vašeho děťátka.

Milá nastávající maminko,

blíží se den narození vašeho miminka. Od propuštění z porodnice až do 19 let převezme péči o vaše dítě praktický dětský lékař. Je vhodné si péči s vybraným dětským lékařem dohodnout předem a je pak nezbytně nutné se mu do 48 hodin po propuštění z porodnice telefonicky či jinak ohlásit.

Po porodu obdrží matka na novorozeneckém oddělení nemocnice v Jablonci nad Nisou "Souhlasné prohlášení rodičů o jménu dítěte" (viz níže), které spolu s doklady uvedenými v poučení zanese na oddělení matriky Magistrátu města Jablonec nad Nisou.

Budeme rádi, pokud toto zařídí otec dítěte ještě během pobytu matky v porodnici a dítě tak bude z porodnice propuštěno s rodným číslem.

V případě, že rodiče dosud nenarozeného dítěte nejsou manželé, mohou se ještě před narozením dítěte dostavit na kterýkoliv matriční úřad k sepsání zápisu o určení otcovství k nenarozenému dítěti. K tomuto zápisu je třeba doložit platné občanské průkazy, rodné listy, těhotenskou průkazku, rozvedená matka dále předloží pravomocný rozsudek o rozvodu manželství (od jehož právní moci uplynula povinná lhůta více než 300 dnů), vdova dále předloží úmrtní list . Tento zápis matka odevzdá nemocnici v místě porodu.

V případě, že v zápise o určení otcovství k nenarozenému dítěti není uvedena dohoda o jménu dítěte, je třeba po porodu vyplnit ještě „Souhlasné prohlášení rodičů o jménu dítěte“ (viz níže), které je třeba doručit na oddělení matriky Magistrátu města Jablonec nad Nisou. Souhlasné prohlášení o jménu dítěte vydá matce po porodu novorozenecké oddělení nemocnice v Jablonci nad Nisou.

Zápis o určení otcovství lze sepsat i po narození Vašeho dítěte za splnění všech výše uvedených podmínek. V případě, že nebude zápis o určení otcovství vůbec sepsán, řídí se matka pokyny uvedenými v "Souhlasném prohlášení rodičů o jménu dítěte" (viz níže).

ikona souboruSouhlasné prohlášení rodičů o jménu dítěte


Aktualizace článku dne 22.5.2014

Vytvořeno 9.8.2006 15:43:42 - aktualizováno 10.1.2008 10:43:15 | přečteno 10175x | Mgr. Petra Hybnerová, MBA
load