Informace o oddělení

Oddělení gastroenterologie vzniklo sloučením endoskopických pracovišť interního, chirurgického a dětského oddělení.
V současné podobě je v provozu od května 2003. Oddělení gastroenterologie  pracuje v ambulantním provozu, ale má vyčleněná gastroenterologická lůžka v interním pavilonu pro pacienty vyžadující hospitalizační péči.

Oddělení má akreditaci vyššího - II.stupně.

Pracoviště se zabývá komplexní diagnostikou a léčbou chorob trávicího ústrojí. Výrazněji je oddělení zaměřené na léčbu onemocnění slinivky břišní a žlučových cest, odstraňování obtížných polypů, časných nádorů žaludku a tlustého střeva. Oddělení se specializuje na terapeutickou endoskopii ( endoskopické operační zákroky), pokročilou endosonografickou (EUS) diagnostiku a EUS navigované zákroky/operace. V tomto oboru je oddělení školícím pracovištěm.

Některá nepříjemnější nebo složitější vyšetření a výkony provádíme s premedikací - analgosedací (injekce/směs injekcí do žíly zajišťující utlumení nepříjemných pocitů, až úplnou ztrátu vnímaní během vyšetření) nebo v celkové anestézii. Úzce spolupracujeme s ARO a pro naše výkony máme vyhrazený ARO tým na plný úvazek.

Před každým vyšetřením či výkonem je pacient poučen a podepisuje tzv. informovaný souhlas. Tím stvrzuje seznámení s charakterem vyšetření nebo výkonu, jeho průběhem a event. možnými komplikacemi.

Našim cílem je stále rozvíjet moderní oddělení zachycující nové trendy v léčbě chorob trávicího ústrojí. Vybavením, spektrem prováděných výkonů, erudicí lékařů a sester se Oddělení gastroenterologie Nemocnice Jablonec n.N. p.o. řadí ke špičkovým pracovištím v ČR.

Úzce spolupracujeme s klinickými pracovišti podobného zaměření.

Snažíme se zabezpečit podmínky pro dobrý pocit pacientů z návštěvy našeho oddělení.

Oddělení je od 1.1.2022 součástí „Komplexního gastroenterologického a hepatologického centra Libereckého kraje“


load