Lůžkové oddělení

Lůžkové anesteziologické oddělení má 5 lůžek. Jsou zde hospitalizováni pacienti s ohrožením životních funkcí. Nejčastěji jde o selhání dechové nebo srdeční činnosti, těžké úrazy, bezvědomí, otravy a jiné život ohrožující stavy. Velkou skupinu také tvoří pacienti po rozsáhlých operačních výkonem vyžadující dočasně umělé plicní dýchání (ventilaci), monitoraci životních funkcí a intenzivní péči.

Základní informace

  • Každé lůžko je vybaveno dýchacím přístrojem (ventilátorem) a moderní monitorovací jednotkou. Přístroje jsou schopny podporovat nebo dočasně nahradit selhávající životní funkce.
  • Ročně zde je hospitalizováno cca 200 pacientů. Na oddělení je nepřetržitě přítomen lékař, jedna sestra ve směně se stará o 1-2 pacienty. Sestrám v jejich práci pomáhá jedna ošetřovatelka. K pacientům pravidelně dochází pracovníci rehabilitace, v případě potřeby i psycholog, který může poskytnout péči i příbuzným pacienta. Většina sester jsou absolventky postgraduálního studia, další si ho doplňují.

Klíčová slova

Anestezie = narkóza, znecitlivění
Analgesie = bezbolestnost
Inhalační = vdechování
Epidurální = volný prostor páteřního kanálu
Spinální = prostor páteřního kanálu vyplněný mozkomíšním mokem

Vytvořeno 7.10.2005 15:43:10 | přečteno 2351x | Mgr. Petra Hybnerová, MBA
load