Anesteziologická část

Anesteziologický úsek tvoří 4 centrální operační sály, ortopedický a gynekologický sál. Ambulantní anestezie jsou podávány na chirurgických ambulancích a při endoskopických výkonech. Oddělení také zajišťuje porodní epidurální a spinální analgesii („bezbolestný porod“). Tato služba je na žádost pacientky a je hrazena zdravotní pojišťovnou.

Anestezie

Anestezie (znecitlivění) spočívá v léčebném postupu umožňujícím provedení chirurgického výkonu v celkovém nebo místním (regionálním) znecitlivění. Existuje mnoho polopravd a lží kolem anestezie a z toho pramenící obavy a strach nemocných. Většinou jsou však tyto obavy přehnané a zbytečné. Volba způsobu anestezie náleží k rozhodnutím anesteziologa a řídí se především stavem nemocného a typem operačního výkonu. Pacient je o anestezii poučen a pokud lze anestezii k výkonu provést obojím způsobem, pak záleží pouze na domluvě anesteziologa s pacientem, kterým druh anestezie bude použit. Každá anestezie má svá rizika. Obecně se zvyšují s věkem pacienta, přidruženými chorobami a velikostí operační výkonu. K jejich minimalizaci slouží standardní postupy a předoperační vyšetření a příprava.

Standardní postupy

  • Standardní postupy jsou určeny odbornou společností (Česká anesteziologická společnost anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny) a respektují mezinárodně vytvářené postupy a doporučení.
  • Předoperační vyšetření nám pomáhá v orientaci stavu nemocného, nebo odhaluje do té doby nezjištěné choroby, či jiné komplikující faktory. Zahrnuje laboratorní a rentgenová vyšetření, jiná speciální vyšetření a vyšetření internistou nebo jiným odborným lékařem
  • V předoperační přípravě jde hlavně o ošetření přidružených chorob (cukrovka, zvýšený krevní tlak, asthma, stav po infarktu myokardu, mrtvici apod.) a úpravu pravidelné medikace pacientů. Nezbytné je lačnění před každou plánovanou anestezií.

Celková anestezie

Při celkové anstezii jsou pacientovi aplikovány do těla léky navozující bezvědomí a vyřazující veškeré čití. Hlavním místem účinku léků je centrální nervový systém. Většina celkových anestezií je vedena kombinací nitrožilních a inhalačních anestetik. Uvedení do celkové anestezie se děje převážně nitrožilním podáním léků, u dětí je pak úvod nejčastěji inhalační (= vdechováním). Celková anestezie je metodou volby u velkých, komplikovaných a dlouho trvajících operačních výkonů, u dětí, u nespolupracujících pacientů, u pacientů odmítajících regionální anestezii a v jiných indikovaných případech.

Regionální anestezie

  • Při regionální anestezii je pacientovi anestezována pouze operovaná část těla. Místem účinku anestetik je periferní nervový systém.

  • Z regionálních technik využíváme hlavně spinální a epidurální anestezii, které spočívají v podání anestetik do páteřního kanálu k odstupujícím nervům (nikdy není anestetikum podáno do míchy! - častý omyl a představa pacientů). Tímto způsobem lze dobře znecitlivit dolní část trupu a dolní končetiny.

  • Z dalších technik využíváme periferní nervové blokády, kdy je anestetikum aplikováno přímo k samostatnému nervu.

  • Regionální anestezii lze samozřejmě doplnit během výkonu sedativy. Pacient pak většinu času na operačním sále v klidu prospí a vlastní výkon si nepamatuje.

  • Regionální techniky skýtají řadu výhod zvláště pro starší a rizikové pacienty, jsou velmi výhodné při výkonech na končetinách, epidurální anestezii lze také využít ke kvalitní pooperační analgesii. Pacient je ušetřen mnohdy nepříjemného probouzení z celkové anestezie, nevyskytuje se nevolnost, není omezen příjem tekutin a stravy.

Vytvořeno 7.10.2005 15:43:55 - aktualizováno 14.1.2008 14:39:10 | přečteno 3565x | Mgr. Petra Hybnerová, MBA
load