Nutriční poradna

Poradnu pro parenterální a enterální výživu od roku 2000 provádí MUDr. Jitka Čulíková v rámci všech oddělení jablonecké nemocnice. Po absolvování školení a stáže na Klinice metabolické a gerontologické v Hradci Králové u prof. Zadáka získala licenci v oboru enterální a parenterální nutrice. Za aktivní účasti lékařů z jednotek intenzivní péče ostatních oddělení se podařilo sjednotit indikace a terapeutické postupy zejména parenterální výživy u nemocných v těžkém stavu. V těchto letech došlo i k rozšíření podpůrné enterální nutrice a sippingu, zejména u starších pacientů v nemocnici. V indikovaných případech jsou v domácí péči i pacienti s programem noční podpůrné výživy, pomocí zavedené enterální sondy. V domácí péči jsou také pacienti s perkutánní gastrostomií (PEG).

  • Dobrá spolupráce s gerontologickou a metabolickou klinikou je zárukou včasného zavádění nových poznatků v oblasti výživy do klinické praxe.
  • Do péče nutriční poradny jsou pacienti indikováni ponejvíce gastroenterologickým oddělením.
Vytvořeno 7.10.2005 15:38:23 | přečteno 2809x | Mgr. Petra Hybnerová, MBA
load