Příspěvky Nadace nemocnici

1993 chirurgické nástroje 370.327,- Kč
garáže majetek nadace 120.750,- Kč
1994 nábytek pro pavilon 471.245,- Kč
počítačová technika 116.468,- Kč
1997 počítačová technika 180.109,- Kč
denzitometr HYRYS 498.600,- Kč
1999 fibroskop příspěvek 100.000,- Kč
harmonický skalpel příspěvek 100.000,- Kč
2000 UZ přístroj chirurgie - příspěvek 300.000,- Kč
2001 UZ přístroj GPO oddělení - příspěvek 400.000,- Kč
2002 Humanizace nemocnice 100.000,- Kč
PC technika, 20 ks základních jednotek, monitorů, klávesnic, 2 tiskárny 2.684,- Kč
2003 Příspěvek na humanizaci nemocnice Grant NIF (za rok 2002) 99.115,- Kč
2004 Příspěvek na analyzátor Super GL, Grant - NIF (za rok 2003) 211.905,- Kč
Příspěvek na infuzomat a dávkovače léků - Grant NIF (za rok 2003) 63.000,- Kč
2005 Příspěvek na monitor - Grant NIF (za rok 2004) 108.000,- Kč
Příspěvek na UZ sonda - Grant NIF (za rok 2004) 36.498,- Kč
Příspěvek na modul měření invazivního tlaku - Grant NIF (za rok 2004) 25.603,- Kč
2006 Příspěvek na CT spirální Brilliance 40 - Grant NIF (za rok 2005) 306.591,- Kč
2007 Příspěvek na lůžka pro ARO - Grant NIF (za rok 2006) 206.323,- Kč
2008

Příspěvek na defibrilátor - Grant NIOF (za rok 2007)

107.646,- Kč

Příspěvek na monitor životních funkcí - Grant NIF (za rok 2007)

129.115,- Kč

Příspěvek na EKG přístroj - Grant NIF (za rok 2007) 35.739,- Kč
2009 Příspěvek na 2 operační svítidla - Grant NIF (za rok 2008) 313.100,- Kč
2010 Příspěvek na operační svítidlo - Grant NIF (za rok 2009) 189.082,- Kč
2011 Příspěvek na digitální rtg přístroj Grant NIF (za rok 2010) 110.664,-Kč 
2012 Příspěvek na cystoskop, 2x monitor, pojízdný Rtg přístroj, fibroskop 398.241,- Kč 
2013  Příspěvek na vyšetřovací sestavu pro ORL 210.000,- Kč 
2014 Příspěvek na sonoendoskop pro gastro oddělení
276.475,- Kč
2015
Příspěvek na anesteziologický přístroj pro ARO na ERCP vyšetření256.810,- Kč
2016
Příspěvek na generátor pro operace varixů a příslušenství
300.000,- Kč
2017
Příspěvek na motorové dlahy pro CEDR, RHBO
328.515,- Kč
2018 Příspěvek na pořízení dvou kardiotokografů s příslušenstvím pro GYP361.044,- Kč
2019 Příspěvek na pořízení 2ks UCR Endoskopické regulační jednotky pro CO2 s příslušenstvím 267.047,- Kč
2020 Příspěvek na přístroj pro screeningové měření otoakustických emisí u novorozenců
 a mobilní zvedák pacienta pro CEDR
288.499,- Kč
2021
 Příspěvek na nákup 3ks dezinfekčních myček podložních mís NINJO FD1610 a 2ks elektrokardiografů SE1200 Express 548.434,- Kč  
Aktualizace dne 27. 12. 2021

Vytvořeno 29.9.2005 14:30:56 - aktualizováno 17.2.2015 9:25:23 | přečteno 423x
load