Grantová pravidla pro rok 2023

Nadace Nemocnice v Jablonci nad Nisou vyhlašuje grantové řízení pro rok 2023 na podporu  zdravotnictví a péče o zdraví. Pro grantové řízení bude rozdělena částka minimálně 700.000,- Kč.

Zaměření grantu

pořízení, obnova zdravotnické techniky a pomůcek při poskytování péče o nemocné a zdravotně postižené v Jablonci nad Nisou.

Příjemci grantu:

granty budou poskytnuty na konkrétní, v žádosti specifikované projekty organizacím a institucím, které poskytují péči na území města Jablonec nad Nisou.

Žádost o poskytnutí grantu:

mohou podat spolky, obecně prospěšné společnosti, účelová zařízení církví, organizace příspěvkové a rozpočtové veřejnoprávní.

Forma žádosti o grant:

pro podání žádosti nejsou vydány žádné zvláštní formuláře. Žádost o grant musí být písemná a podaná v zalepené obálce, přičemž stačí jedno vyhotovení.

  • Nutno přiložit doklad o platné registraci žadatele (doložení sídla v Jablonci nad Nisou).
  • Na požadované grantové prostředky (cíle) předložit projekt popisující věcné využití a účel pořízení zdravotnické techniky a pomůcek, jejich typ, dodavatele, pořizovací cenu, rozpočet s uvedením objemu vlastních případně dalších vložených prostředků, popis dosud dosažených výsledků v oblasti činnosti, pro kterou byl grant vypsán. 

Žádosti o grant se podávají písemně do 31. srpna 2023 na adresu sídla nadace.
Výsledek výběrového řízení bude žadatelům sdělen do 30. září 2023.

Adresa (sídlo): Nadace Nemocnice v Jablonci nad Nisou, Nemocniční 15, 466 60 Jablonec nad Nisou
Telefon: 483 345 452, e-mail: fejfarova@nemjbc.czVytvořeno 6.4.2023 12:21:39 | přečteno 267x | jana.valkova
load