Nadace nemocnice

Nadace Nemocnice v Jablonci nad Nisou

Cíl nadace

Účelem nadace je zajistit dostatečné finanční prostředky na pořízení a obnovu zdravotnické techniky Nemocnice v Jablonci nad Nisou, nezbytné k zajištění poskytování zlepšené zdravotní péče obyvatelstvu regionu, včetně zdravotní prevence. Nadace rovněž poskytne finanční prostředky zařízením a organizacím poskytující péči o nemocné a postižené v Jablonci nad Nisou

Sídlo Nadace Nadace nemocnice v Jablonci nad Nisou
Nemocniční 15
46660 Jablonec nad Nisou
Bankovní spojení Československá obchodní banka, pobočka Jablonec nad Nisou, číslo účtu 677839203/0300
Zřizovatelé Komerční banka, a. s., Na Příkopě 33, 11407 Praha 1
ZF Automotive Czech s.r.o., Na Roli 26, Jablonec nad Nisou
Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, Praha 5
nadace Preciosa,  Opletalova 17, Jablonec nad Nisou
Statutární město Jablonec nad Nisou, Mírové náměstí 19, Jablonec nad Nisou
Registrace V nadačním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, odd. N, vložka 23
IČO 64045838
Nadační kapitál 20.125.000,- Kč

Historie Nadace Nemocnice Jablonec nad Nisou

Nadace nemocnice v Jablonci nad Nisou byla zaregistrována dnem 19.7.1993 v registru nadací, Okresní úřad Jablonec nad Nisou, referát vnitřních věcí, pod č.j. 1427/93. Nadace vznikla v souladu s ustanovením §20b a následujících občanského zákoníku.

Dle zákona č. 227/97 Sb. o nadacích s termínem do 31.12.1998 podala nadace žádost o zaregistrování u Krajského soudu v Ústí nad Labem. Nadace nemocnice v Jablonci nad Nisou byla do nadačního rejstříku zapsána dle §35 odst. 1 zákona č. 227/1997 Sb. dnem 27. května 1999. Přešel na ni veškerý majetek, práva a závazky „Nadace nemocnice v Jablonci n. N.“ jež byla registrována u Okresního úřadu v Jablonci nad Nisou, aj. RVV 1427/93. Nadační jmění činilo 500.000,- Kč.

Aktualizace dne 27.12.2021

load