Kvalita a bezpečí

Programem kvality a bezpečí poskytované péče se Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. zabývá již od roku 2007, kdy byl poprvé nemocnici udělen certifikát naplňující ČSN ISO 9001:2001. Následně v r. 2010 byla Nemocnici Jablonec nad Nisou, p.o. udělena akreditace SAK. Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. byla následně na základě Vyhlášky MZ ČR č. 102/2012 Sb. reakreditována v letech: 2013, 2016 a naposledy 26.9.2019.

Laboratorní pracoviště je akreditováno ČIA  (Českým institutem pro akreditaci). Oddělení patologie je akreditováno NASKL (Národním autorizačním střediskem pro klinické laboratoře).

V roce 2004 byl Nemocnici Jablonec nad Nisou, p.o. udělen certifikát Baby friendly hospital. 

Bezpečnostní cíle

Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. dbá na zajištění bezpečného prostředí a předcházení možným rizikům spojených s pobytem ve zdravotnickém zařízení. Plníme požadavky dané legislativou ČR na poskytování kvalitních a bezpečných služeb s minimalizací rizik.

V rámci zajištění bezpečného prostředí pro pacienty a zvyšování kvality poskytované péče naplňujeme Resortní bezpečnostní cíle. Jednotlivé bezpečnostní cíle uvádějí požadavky, při jejichž splnění dochází ke snížení rizik pro pacienty a zvýšení bezpečí poskytované péče.

Resortní bezpečnostní cíl 1: Bezpečné identifikace pacientů

Při příjmu k hospitalizaci je pacientovi zdravotnickým pracovníkem upevněn na zápěstí identifikační náramek, na kterém je uvedeno jeho jméno, rok narození a oddělení, na kterém je pacient hospitalizován. Tento identifikační náramek slouží ke snížení rizika záměny pacienta při diagnostických a terapeutických výkonech, včetně podávání léků.

Resortní bezpečnostní cíl 2: Bezpečnost při používání rizikových léků a léčiv

Na jednotlivých odděleních je věnována zvýšená pozornost při uchovávání a následném podávání léků s vyšší mírou rizika, mezi které patří injekční roztoky s koncentrovanými elektrolyty, neředěné hepariny a inzulíny.

Resortní bezpečnostní cíl 3: Prevence záměny pacienta, výkonu a strany při intervenčních výkonech

Tento postup zahrnuje řádnou identifikaci pacienta, identifikaci výkonu a při zaměnitelných místech identifikaci strany výkonu. Identifikace strany výkonu spočívá v tom, že u výkonů na párových orgánech (např, končetiny, ledviny) je omyvatelným fixem označena ta část pacientova těla, kde bude samotný výkon následně prováděn.

Resortní bezpečnostní cíl 4: Prevence pádů pacienta

Při přijetí k hospitalizaci je u každého pacienta odebrána vstupní ošetřovatelská anamnéza  se stanovením rizika pádu pacienta. V případě rizika jsou nastavena preventivní opatření za účelem minimalizace rizika pádu.

Resortní bezpečnostní cíl 5: Hygiena rukou při poskytování zdravotní péče

Veškerý zdravotnický personál si před i po každém kontaktu s pacientem dezinfikuje ruce. Tímto se snižuje pravděpodobnost přenosu infekce, tzv, nemocniční nákazy, která by mohla zkomplikovat pacientovo uzdravení a vést k prodloužení délky pobytu pacienta v nemocnici.

Resortní bezpečnostní cíl 6: Bezpečná komunikace

Bezpečnou komunikací se myslí předávání správných a úplných informací týkajících se zdravotního stavu pacienta a hlášení výsledků vyšetření pacienta dle nastavených pravidel.

Resortní bezpečnostní cíl 7: Bezpečné předávání pacientů

Je přesně stanoveno jaké informace a v jakém rozsahu se mají předávat o pacientovi mezi jednotlivými směnami, mezi odděleními téhož zdravotnického zařízení i jinými zdravotnickými zařízeními v případě překladu pacienta.

Resortní bezpečnostní cíl 8: Prevence vzniku proleženin/dekubitů

Při přijetí k hospitalizaci je u každého pacienta odebrána vstupní ošetřovatelská anamnéza  se stanovením rizika vzniku dekubitů (proleženin). V případě rizika jsou nastavena preventivní opatření k předejití vzniku dekubitu.

Indikátory kvality

Oddělení kvality sbírá jednotlivá data a provádí jejich analýzu za účelem prevence rizik a hodnocení kvality poskytované péče.

Mezi sledované indikátory kvality poskytované péče patří:

Spokojenost pacientů

Spokojenost pacientů, ať již ambulantních či hospitalizovaných, je sledována na základě dotazníků. Dále jsou evidovány pochvaly a stížnosti, jejichž oprávněnost je následně vyhodnocována.

Riziko pádu

U hospitalizovaných pacientů sledujeme počet pacientů v riziku pádu, počet samotných pádů a poranění v souvislosti s pádem. Zabýváme se zavedením opatření k předejití pádu.

Riziko vzniku dekubitu

U hospitalizovaných pacientů sledujeme počet pacientů v riziku vzniku dekubitu, samotný počet vzniklých dekubitů v průběhu hospitalizace. Zabýváme se zlepšením péče o pacienty v riziku vzniku dekubitu.

Prevence a kontrola infekcí

U hospitalizovaných pacientů sledujeme výskyt nemocničních nákaz a stanovujeme postupy, které by zabránily jejich vzniku.

Certifikát reakreditace 2019, obrázek se otevře v novém okněOsvedceni o akreditaci 0001, obrázek se otevře v novém okněNASKL, obrázek se otevře v novém okně

RDG klinický audit 2021, obrázek se otevře v novém okně
Vytvořeno 15.10.2020 7:24:59 | přečteno 4617x | jana.valkova
load