GDPR - Ochrana osobních údajů

V návaznosti na požadavek Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 dle čl. 13 je Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o., povinná informovat fyzické osoby o skutečnostech uvedených v níže zveřejněném dokumentu. GDPR (General Data Protection Regulation).

PP NjnN 07 - vložit

Pověřencem pro ochranu osobních údajů je v Nemocnici Jablonec nad Nisou, p. o. jmenovaná:

Jana Válková, email.: poverenec@nemjbc.cz, tel.: 483 345 333.

Zachování mlčenlivosti a ochrana všech osobních údajů, o kterých se zaměstnanci Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o. dozví v souvislosti s výkonem svého pracovního zařazení, považujeme za samozřejmost. Zcela zásadní je péče o ochranu osobních údajů v oblasti informací o pacientech a jejich zdravotním stavu. Uvědomujeme si, že jde o neobyčejně citlivé informace, které nesmí být zveřejněny a případně i zneužity. Proto věnujeme mimořádnou pozornost mimo jiné papírové i elektronické zdravotnické dokumentaci.

Bez ohledu na nařízení EU postupujeme již dlouhou dobu v naší nemocnici dle zákonných norem a ctíme práva všech osob na ochranu osobních údajů a neoprávněného zasahování do soukromého a osobního života. Legislativní požadavky, jakožto tedy i pravidla GDPR, jsou implementovány do našich interních předpisů a Etického kodexu. 
 


Vytvořeno 15.10.2020 7:24:47 | přečteno 3986x | jana.valkova
load