Nemocnice pokračuje v modernizaci přístrojového vybavení

Tisková zpráva ze dne 26. 9. 2018

V nemocnici se dokončují projekty s názvem „Návazná péče I a II.“, které jsou financovány strukturálními fondy EU. Celkový finanční objem obou projektů je  151 mil. Kč, přičemž financování ze strany Evropské unie a státního rozpočtu pokryje 90 % způsobilých výdajů, zbývajících 10 % hradí nemocnice z vlastních zdrojů. Oba projekty zajišťují nákup nových přístrojů a dalších technologií.

„Přístroje z první části projektu Návazná péče I. jsou nakoupeny, na jednotlivých odděleních instalovány a dotace vyúčtována i proplacena,“ informovala tisková mluvčí nemocnice Petra Hybnerová. Nakoupeny tak byly např. magnetická rezonance, skiaskopický přístroj s C ramenem, operační stoly, monitorovací technika či parní sterilizátory.

V rámci projektu „Návazná péče II.“ budou finanční prostředky využity na pořízení devíti moderních ultrazvukových přístrojů pro rychlou neinvazivní diagnostiku. „Nový diagnostický ultrazvuk nám pomůže ke kvalitnějšímu provádění regionální anestezie, tedy znecitlivění jednotlivých částí těla,“ vysvětluje MUDr. Martin Bartoň, primář oddělení ARO. Z dotace nemocnice dále obnoví flexibilní endoskopy a endosonografické přístroje pro gastroenterologické oddělení a zakoupí nové laparoskopické věže pro operační sály. Oddělení ARO se může těšit na nové transportní plicní ventilátory a dialýzu. Lineární dávkovače a infuzní pumpy doplní či nahradí stávající techniku nejen na oddělení ARO, ale také chirurgii a interně. „V této části projektu jsme již dokončili výběrová řízení a s dodavateli podepsali smlouvy,“ doplnil informace ředitel nemocnice MUDr. Vít Němeček. Přístroje budou do nemocnice postupně dodávány v průběhu podzimu letošního roku.


Vytvořeno 1.10.2018 11:00:39 | přečteno 297x | Mgr. Petra Hybnerová, MBA
load