Projekt pro modernizaci přístrojového vybavení finišuje

Tisková zpráva ze dne 12. 12. 2018

Zbývá ukončit druhý projekt, který je spolufinancován Evropskou unií a nemocnice při získání dotace uspěla před dvěma lety. Projekty s názvem Nemocnice Jablonec nad Nisou – návazná péče I. a II. mohou čerpat celkovou částku až 151 mil. Kč. Spoluúčast financování ze strany Evropské unie a státního rozpočtu pokryje 90 % způsobilých realizovaných výdajů, zbývajících 10 % hradí nemocnice z vlastních zdrojů.

„V rámci obou projektů jsme modernizovali přístroje pro diagnostické a zobrazovací metody, dále pro podporu intenzivní, anesteziologicko-resuscitační a operační péče,“ informovala tisková mluvčí nemocnice Petra Hybnerová. Nemocnice tak díky dotaci obnovila například plicní ventilátory na JIP a ARO, flexibilní endoskopy a endosonografické přístroje pro gastroenterologické oddělení, pořídila nové operační stoly, laparoskopické věže, dialyzační přístroj, EKG, defibrilátory, či polohovatelná lůžka pro intenzivní medicínu a další. Lineární dávkovače a infuzní pumpy doplnily či nahradily stávající techniku na oddělení ARO, chirurgii a interně. „Díky prostředkům v rámci projektu EU Návazná péče I. jsme modernizovali přístroje pro diagnostické a zobrazovací metody, magnetickou rezonanci, skiaskopický přístroj s C ramenem
a skiaskopicko-skiagrafický přístroj,“
doplnila výčet Petra Hybnerová. „Na centrální sterilizaci jsme loni vyměnili dva parní a jeden plazmový sterilizátor,“ uvedla staniční sestra Veronika Lánová a dodala, že ročně se zde vysterilizuje přes 9,5 tis. kontejnerů s nástroji k operaci a přes 4 tis. balíčků nástrojů. Na patologii byl za nový nahrazen přístroj kryostat, který slouží k rychlému zhotovení preparátu 

k mikroskopickému vyšetření pomocí rychlého zmrazení tkáně, tzv. zmrazené řezy a používá se pro účely rychlé diagnostiky. Finanční prostředky byly využity také na pořízení devíti moderních ultrazvukových přístrojů pro rychlou neinvazivní diagnostiku. „Nový diagnostický ultrazvuk nám pomůže ke kvalitnějšímu provádění regionální anestezie, tedy znecitlivění jednotlivých částí těla,“ vysvětluje MUDr. Martin Bartoň, primář oddělení ARO.

Na urologii provádí biopsie prostaty novou metodou 

Jeden z dalších ultrazvukových přístrojů v rámci projektu Návazná péče II. je nově používán na oddělení urologie. Přístroj s fúzní navigační biopsií prostaty slouží k odhalení přítomnosti rakoviny prostaty

Na základě kvalitních snímků z magnetické rezonance zkušený radiolog zaznamená do schématu podezřelá ložiska a určí pravděpodobnost navigační fůze, obrázek se otevře v novém okněvýskytu nádoru prostaty. „Pomocí softwarové technologie překryjeme snímky z magnetické rezonance a ultrazvukového obrazu. Můžeme tak pomocí navigace cíleně odebrat vzorky z těchto oblastí,“ vysvětlil princip primář urologie MUDr. Jaroslav Všetička a dodal: „Tato metoda je velmi výhodná nejen k přesnému odebrání vzorku tkáně z prostaty, ale je šetrná k pacientům, kteří nemusí tak podstupovat standardní biopsie „na slepo.“ Pomocí této technologie dochází k významnému posunu v diagnostice a včasnému záchytu rakoviny prostaty. „Při včasném odhalení lze tak zahájit adekvátní léčbu,“ zdůraznil primář Všetička. Vyšetření s navigační fúzí trvá přibližně čtyřicet minut. Provádí se u nerizikových pacientů ambulantně, za krátkého několikahodinového pobytu na lůžku. U rizikových pacientů, se sklony ke krvácení nebo u pacientů vyžadujících výkon v celkové narkóze, za jednodenní hospitalizace. V České republice je prováděno na několika málo místech, v Libereckém kraji zatím jen v jablonecké nemocnici.


Projekt „Nemocnice Jablonec nad Nisou - návazná péče II.“ spolufinancovaný Evropskou unií bude ukončen do konce letošního roku.

Nemocnice Jablonec nad Nisou – návazná péče I.

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001223

Nemocnice Jablonec nad Nisou – návazná péče II.

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001207

EU, obrázek se otevře v novém okně

Návazná péče I. a II. - dotace EU

Plicní ventilátor

Plicní ventilátor

Návazná péče I
 
Lůžko pro intenzivní péči

Lůžko pro intenzivní péči

Návazná péče I
 
Monitor vitálních funkcí

Monitor vitálních funkcí

Návazná péče I
 
Skiaskopický přístroj s C ramenem

Skiaskopický přístroj s C ramenem

Návazná péče I
 
Magnetická rezonance

Magnetická rezonance

Návazná péče I
 
Skiagraficko-skiaskopický přístroj

Skiagraficko-skiaskopický přístroj

Návazná péče I
 
Kryostat

Kryostat

Návazná péče II Kryostat se používá na patologii k rychlému vyšetření tkáně při peroperační biopsii
 
Lineární dávkovače a infuzní pumpy

Lineární dávkovače a infuzní pumpy

Návazná péče II Nové dávkovače a pumpy využívají na oddělení ARO, INT JIP, a CHIR JIP.
 
EKG vyšší třídy

EKG vyšší třídy

Nové EKG se nachází na CHIR JIP a INT JIP.
 
Dialýza na oddělení ARO

Dialýza na oddělení ARO

Návazná péče II
 
Elektrické lůžko

Elektrické lůžko

Návazná péče II Nová elektrická lůžka mají na lůžkové urologii.
 
Laparoskopická věž

Laparoskopická věž

Návazná péče II Centrální operační sály
 
Elektrokoagulační jednotka

Elektrokoagulační jednotka

Návazná péče II oddělení gastroenterologie
 
Diagnostický ultrazvuk

Diagnostický ultrazvuk

Návazná péče II
 
navigační fůze

navigační fůze

 
 
Vytvořeno 13.12.2018 11:25:34 | přečteno 1681x | jana.valkova
load