Stavba pavilonu intenzivní medicíny začala

Zahájení stavby PIM

Tisková zpráva ze dne 16. 5. 2018 (autor: Markéta Hozová, tisková mluvčí statutárního města Jablonec nad Nisou)

V Jablonci nad Nisou dnes byla slavnostně zahájena stavba pavilonu intenzivní medicíny v areálu nemocnice. Stavba za 150,5 milionu korun je největší investiční akcí města v letošním roce. Po dvou letech příprav a čekání na dotační peníze městští zastupitelé rozhodli, že nemocniční pavilon město vybuduje i bez využití dotace ze státního rozpočtu. Výběrové řízení na dodavatele stavby, která bude trvat 17 měsíců, vyhrála firma Metrostav a.s.

Slavnostní zahájení stavby ve středu 16. května bylo zpečetěno symbolickým poklepáním na základní kámen rodící se stavby. Kladívek se s přáním bezproblémového průběhu stavby chopili: za investora, statutární město Jablonec nad Nisou, primátor Petr Beitl, náměstek pro ekonomiku a majetek města Miloš Vele, za nemocnici ředitel Vít Němeček a za Metrostav ředitel divize 8 Ivo Vrbka.

Žádost o dotaci nevyšla

Na stavbu pavilonu intenzivní medicíny město Jablonec žádalo o dotaci ze státního rozpočtu. Předpokládalo se financování ze strany města ve výši 100 milionů korun a 50 milionů od ministerstva zdravotnictví. Z ministerstva ale přišla vloni v létě informace, že není možné s účastí státního rozpočtu v roce 2017 počítat. Žádost je zařazena v plánu na rok 2018, konečné stanovisko ale ministerstvo sdělí až po znalosti fiskálního rámce na období 2018-2020.

Jablonečtí zastupitelé v naprosté většině na svém mimořádném jednání v srpnu 2017 deklarovali zájem financovat stavbu pavilonu interní medicíny z rozpočtu města. „Ekonomická situace Jablonce nad Nisou je i podle hodnocení nezávislých odborníků dnes na takové úrovni, že si můžeme dovolit financovat stavbu tolik potřebného pavilonu intenzívní medicíny z rozpočtu města,“ uvedl tenkrát primátor města Petr Beitl a dodal, že jablonecká nemocnice patří mezi nejlepší v kraji jak v odborné péči, tak v oblasti hospodaření a investici do svého dalšího rozvoje si jednoznačně zaslouží.

Staví se za městské peníze

Jablonecká nemocnice je jednou z páteřních nemocnic Libereckého kraje. Její ekonomické i odborné výsledky jsou výborné, nemocnice je také pro Jablonec významným zaměstnavatelem a povinností města jako zřizovatele je podporovat její rozvoj a tím zajistit kvalitní péči o pacienty, ale i komfortní zázemí a podmínky pro práci lékařů a dalšího zdravotnického personálu,“ potvrzuje dnes primátorova slova náměstek primátora města Miloš Vele a dodává, že právě stavba nemocničního pavilonu intenzivní medicíny patří k investičním prioritám letošního a příštího roku.

Vybudovat pavilon urgentní medicíny přímo v areálu nemocnice se ukázalo jako nejekonomičtější a z hlediska provozu nejvhodnější řešení. „V pětipodlažním pavilonu najdou své místo oddělení ARO a JIP s celkovou kapacitou 18 lůžek. V posledním patře bude zasedací místnost, inspekční pokoje primářů a přestěhuje se sem administrativa a vedení nemocnice. Do uvolněných prostor po kancelářích se rozšíří odborná nemocniční pracoviště,“ vysvětluje ředitel nemocnice Vít Němeček.

Veřejnou zakázku zadanou v otevřeném podlimitním řízení na stavbu nového pavilonu intenzívní medicíny v Nemocnici Jablonec nad Nisou, p. o. Statutární město Jablonec nad Nisou vyhlásilo, na základě rozhodnutí zastupitelstva, v prosinci 2017. Do termínu pro podání nabídek, tj. do 23. 1. 2018 byly doručeny 4 nabídky, z nichž nejekonomičtější byla nabídka podaná společností Metrostav, a.s. ve výši 124.461.256,80 bez DPH, tj150.598.120,73 Kč vč. DPH. Druhou v pořadí byla společnost BAK, jejíž nabídková cena byla o dva miliony vyšší. Následně byla uzavřena smlouva mezi městem a společností Metrostav s tím, že stavba by měla trvat 17 měsíců, tj. do podzimu 2019.

„Jsme rádi, že jsme ve výběrovém řízení uspěli. Uděláme vše pro to, abychom tuto součást zdravotnického systému důležitou nejenom pro Jablonec dokončili v řádném termínu a odpovídající kvalitě“, řekl Ivo Vrbka.

Stavba provoz nemocnice omezí minimálně

Přípravné práce v nemocničním areálu započaly už na konci dubna. Došlo k vykácení několika stromů v místech, kde má nový pavilon stát a postupně dochází k přeložení inženýrských sítí. Obecně bude budování velkého nemocničního pavilonu náročnější než běžné stavby právě z toho důvodu, aby nebyl ohrožen každodenní provoz nemocnice. „Stavební práce v areálu budou mít vliv na zvýšenou prašnost a hluk, které se především dotknou se stavbou sousedícího pavilonu B, ale připravujeme opatření, která tyto důsledky zmírní,“ uklidňuje veřejnost mluvčí nemocnice Petra Hybnerová. „Z bezpečnostních a provozních důvodů nebude možné po celou dobu stavby procházet po stezce pro pěší v zadní části areálu nemocnice, vedle Hřbitovní ulice,“ dodává a jménem vedení nemocnice děkuje pacientům a návštěvníkům nemocnice za shovívavost a respektování bezpečnostních opatření.

K tomu ředitel Ivo Vrbka dodal: „Metrostav má bohaté zkušenosti s výstavbou či rekonstrukcemi nemocničních objektů za plného provozu zařízení. Náš tým se bude snažit v postupu prací vycházet maximálně vstříc požadavkům nemocnice.“

Stavbu je potřeba zkoordinovat s pracemi na sítích

Pro obsluhu staveniště budou stavbaři využívat výhradně zadní vjezd do areálu nemocnice ze Hřbitovní ulice, tam ale letos správci sítí počítají s rekonstrukcí plynovodu, vodovodu a kanalizace. „Práce na sítích jsou potřeba. Obyvatelé Hřbitovní ulice také čekají na nový povrch vozovky a chodníky, museli jsme hledat řešení, jak obě rozsáhlé stavební akce zkoordinovat a nenarušit průběh ani jedné z nich. Ve spolupráci se všemi dotčenými správci sítí i stavbaři z Metrostavu se nám to podařilo a doufám, že to i přes všechny komplikace zvládneme,“ konstatuje náměstek primátora Miloš Vele. Po skončení prací na sítích dostane jedna polovina ulice nový povrch v letošním roce a druhý pruh bude dokončen v příštím roce po skončení stavby nemocničního pavilonu. Následně bude ve Hřbitovní ulici vybudován chodník a zastávky autobusu.

Pavilon intenzivní medicíny

Zahájení stavby PIM

Zahájení stavby PIM

 
Zahájení stavby PIM

Zahájení stavby PIM

 
Zahájení stavby PIM

Zahájení stavby PIM

 
Zahájení stavby PIM

Zahájení stavby PIM

 
Zahájení stavby PIM

Zahájení stavby PIM

 
Místo, kde vyroste pavilon intezivní medicíny

Místo, kde vyroste pavilon intezivní medicíny

 
Severní pohled

Severní pohled

 
Jižní pohled

Jižní pohled

 
Východní pohled

Východní pohled

 
Západní pohled

Západní pohled

 
Zahájení stavby PIM

Zahájení stavby PIM

 
Výjezd do Hřbitovní ulice 28.06.2018

Výjezd do Hřbitovní ulice 28.06.2018

 
Stavba PIM_07/2018

Stavba PIM_07/2018

 
Stavba PIM_07/2018

Stavba PIM_07/2018

 
Stavba PIM_07/2018

Stavba PIM_07/2018

 
Stavba 15.8.2018

Stavba 15.8.2018

 
Stavba 26.8.2018

Stavba 26.8.2018

 
Stavba 3.9.2018

Stavba 3.9.2018

 
Stavba 12.9.2018

Stavba 12.9.2018

 
Stavba 12.9.2018

Stavba 12.9.2018

 
Prezentace stavby při Dnu otevřených dveří

Prezentace stavby při Dnu otevřených dveří

 
Stavba 26.10.2018

Stavba 26.10.2018

 
Stavba 26.10.2018

Stavba 26.10.2018

 
Budoucí ARO - 12.11.2018

Budoucí ARO - 12.11.2018

 
Budoucí chirurgická JIP 12.11.2018

Budoucí chirurgická JIP 12.11.2018

 
Přízemí ARO 12.11.2018

Přízemí ARO 12.11.2018

 
PIM 12 11 2018

PIM 12 11 2018

 
První patro - 12.11.2018

První patro - 12.11.2018

 
Spojovací chodba - 12.11.2018

Spojovací chodba - 12.11.2018

 
Stavba 20. 12. 2018

Stavba 20. 12. 2018

 
Stavba 20. 12. 2018

Stavba 20. 12. 2018

 
Stavba 20. 12. 2018

Stavba 20. 12. 2018

 
Stavba 8. 1. 2019

Stavba 8. 1. 2019

 
Stavba 1.2. 2019

Stavba 1.2. 2019

 
Stavba 1. 2. 2019

Stavba 1. 2. 2019

 
Stavba PIM 27. 2. 2019

Stavba PIM 27. 2. 2019

 
První patro_04/2019

První patro_04/2019

 
První patro_04/2019

První patro_04/2019

 
Budoucí JIP_04/2019

Budoucí JIP_04/2019

 
Budouci JIP_04/2019

Budouci JIP_04/2019

 
Balkón ve druhém patře_04/2019

Balkón ve druhém patře_04/2019

 
Třetí patro_04/2019

Třetí patro_04/2019

 
Čtvrté patro - 04_2019

Čtvrté patro - 04_2019

 
PIM_07/2019

PIM_07/2019

 
PIM_07/2019

PIM_07/2019

 
Pohled na místo budoucích propojovacích chodeb

Pohled na místo budoucích propojovacích chodeb

 
Bývalá URL ambulance č. 1 - tudy povede jeden z propojovacích krčků

Bývalá URL ambulance č. 1 - tudy povede jeden z propojovacích krčků

 
Ocelová konstrukce jednoho z propojovacích krčků

Ocelová konstrukce jednoho z propojovacích krčků

Konstrukce se musí svařovat na místě, protože převoz v celku nebyl možný.
 
Budoucí propojovací krček

Budoucí propojovací krček

 
Rampa pro sanitní vozy

Rampa pro sanitní vozy

 
Boxy pro pacienty_8.10.2019

Boxy pro pacienty_8.10.2019

 
Nájezdní rampa pro sanitní vozy_30.10.2019

Nájezdní rampa pro sanitní vozy_30.10.2019

 
Propojovací krček v přízemí _ 30.10.2019

Propojovací krček v přízemí _ 30.10.2019

 
PIM_30.10.2019

PIM_30.10.2019

 
Propojovací krčky_30.10.2019

Propojovací krčky_30.10.2019

 
Výtahy 30.10.2019

Výtahy 30.10.2019

 
Pracovní zázemí na oddělení ARO_30.10.2019

Pracovní zázemí na oddělení ARO_30.10.2019

 
Budoucí sledovna_30.10.2019

Budoucí sledovna_30.10.2019

 
Sledovna JIP 3. patro_9. 1. 2020

Sledovna JIP 3. patro_9. 1. 2020

 
Sledovna JIP 2. patro_9. 1. 2020

Sledovna JIP 2. patro_9. 1. 2020

 
Sledovna ARO_9. 1. 2020

Sledovna ARO_9. 1. 2020

 
Zázemí pro zaměstnance_9. 1. 2020

Zázemí pro zaměstnance_9. 1. 2020

 
Technické zázemí_9. 1. 2020

Technické zázemí_9. 1. 2020

 
Pohled z propojovací chodby_9. 1. 2020

Pohled z propojovací chodby_9. 1. 2020

 
Zasedací místnost 4. patro_9. 1. 2020

Zasedací místnost 4. patro_9. 1. 2020

 
Rada města_9. 1. 2020

Rada města_9. 1. 2020

 
Rada města_9. 1. 2020

Rada města_9. 1. 2020

 
Rada města_9. 1. 2020

Rada města_9. 1. 2020

 
Budova PIM se spojovacím krčkem_29. 1. 2020

Budova PIM se spojovacím krčkem_29. 1. 2020

 
 
Vytvořeno 16.5.2018 14:41:27 | přečteno 1777x | jana.zarub
load