Onkologická ambulance v areálu nemocnice otevřena

Přestřižení pásky

 Tisková zpráva ze dne 23. 9. 2013

FOTOGALERIE, sjeďte dolů

Konec září 2013 a prostory nové onkologické ambulance v areálu nemocnice začínají sloužit pacientům. Stavba byla zahájena přesně před rokem a termín dokončení se podařilo dodržet. Prostory nahradily stávající nevyhovující v  Liberecké ulici. Kompletní stavbu včetně interního vybavení uhradil zřizovatel jablonecké nemocnice statutární město Jablonec nad Nisou včetně pracoviště pro centrální ředění cytostatik, které bylo v prostorách nemocniční lékárny vybudováno v létě roku 2012. Onkologická ambulance je součástí jablonecké nemocnice od roku 2006.

Vybudování onkologického pavilonu v nemocnici Jablonec nad Nisou patří k nejvýznamnějším investičním akcím statutárního města Jablonec. Celá akce si vyžádala 26,5 milionu korun. „V roce 2012 jsme na onkologii uvolnili 8,5 milionu a letos 18 milionů korun,“ říká Miloš Vele, náměstek primátora, který má na starosti městskou pokladnu. „Peníze na novou onkologii se dílem podařilo získat z úspor v rámci rozpočtu, ke kterým jsme přistoupili téměř okamžitě po nástupu na radnici, dílem jsme použili finanční prostředky z hazardu,“ vysvětluje Vele. K dnešnímu dni evidujeme příjmy z hazardu 17,3 milionu korun,“ říká Renata Vítová, vedoucí odboru ekonomiky. Město ušetřilo hlavně na provozních nákladech. Došlo ke snížení počtu zaměstnanců magistrátu, úspory také vygenerovalo seskupení agendy do dvou budov místo tří, když radnice opustila prostory domu v Anenské ulici, který následně vrátila státu.

„Péče o zdraví lidí je důležitá, proto se každoročně snažíme najít v rozpočtu peníze na přístrojové vybavení nemocnice. Nová onkologie konečně pacientům, kteří se potýkají se závažným onemocněním, nabídne důstojné prostory. I z tohoto důvodu byla jednou z investičních priorit města,“ říká primátor Beitl. „Velmi podstatný je fakt, že vybudováním onkologického pavilonu se dokončilo sestěhování nemocničních oddělení pod jednu střechu, do jednoho areálu“, doplnil ředitel nemocnice MUDr. Vít Němeček. Pacienti i zaměstnanci nemocnice tak mohou suchou nohou projít od hlavního vchodu až na onkologii.

„Na nemocnici může být Jablonec právem hrdý. Je důkazem toho, že bez politických zásahů a díky odbornému a uvážlivému ekonomickému přístupu vedení nemocnice se daří tuto důležitou součást života města neustále rozvíjet a zkvalitňovat. Důkazem jsou nejen úpravy v prostorách nemocnice, nové přístrojové vybavení a odbornost zdejšího personálu, ale hlavně stále více spokojených pacientů, a to všechno navzdory nelehké ekonomické situaci,“ chválí vedení nemocnice primátor Beitl. „Děkuji nejen vedení nemocnice, ale samozřejmě také lékařům i veškerému zdravotnickému personálu za dobře odváděnou práci,“ smeká pomyslný klobouk primátor.

Investice města do Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.:

2013 – 18 mil. Kč
2012 – 6,2 + 8,5 mil. Kč
2011 – 5,0 + 1,75 mil. Kč

Onkologická ambulance v číslech

 • Počet lůžek na aplikaci infusní léčby jsme zvýšili z 1 na 3, počet křesel ze 3 na 4
 • Celkovou kapacitu míst pro aplikaci infusní léčby jsme zvýšili ze 4 na 7¨

 • V ambulanci pracují 2 lékaři a 3 zdravotní sestry, stav personálu je beze změn

 • Za rok 2013 jsme do onkologické ambulance přijali 230 nových pacientů (v roce 2012 jich bylo 356,
  v roce 2011 –194)V nových prostorách jsou 3 lékařská pracoviště a 7 aplikačních místností včetně místnosti pro aplikaci lymfodrenáží

 • Podlahová plocha s linem či dlažbou zaujímá 416 m2

 • Plocha oken zaujímá 208 m2
 • Další výhody nových prostor

 • Vybudováním nových prostor se zvýšil komfort pacientů, kterým je podávána chemoterapie

 • Hned u aplikační místnosti je sociální zařízení

 • Zajištěn je bezbariérový vstup, přístup do budovy je úrovni terénu s výškovým rozdílem do 20 mm (v Liberecké ulici nebylo možné bezbariérový vstup zajistit)

 • Pacientům jsou přímo před vchodem do pavilonu onkologie k dispozici parkovací místa

 • Pavilon onkologie je pomocí spojovacího krčku na celý nemocniční komplex

 • Čekárna má ze stropu osvětlení střešním pyramidovým světlíkem

Ostatní péče v onkologické ambulanci¨

 • Součástí onkologické ambulance je také pracoviště léčby otoků (lymfodrenáže)
 • Úhrada jde přes zdravotní pojištění. V roce 2013 bylo provedeno 2 745 lymfodrenáží (v roce 2012 jich bylo 4 605)

Lymfedém (vysokoproteinový otok) vzniká při poruše transportu lymfy v lymfatickém systému a jejím hromaděním v podkoží. Lymfa (míza) je bezbarvá čirá tekutina, která vzniká z tkáňového moku. Ten je tvořen jednak prostupem plazmy přes kapilární stěnu, jednak jako metabolický produkt buněk tkání.

Primární lymfedém vzniká na základě nesprávného vrozeného vývoje lymfatického systému. Sekundární lymfedém vzniká jako následek předchozího zánětu, po chirurgickém výkonu, poranění tkáně, po ozáření nebo při nádorovém bujení. Nejčastěji jsou postiženy horní a dolní končetiny.

 • Novinkou v ambulanci je zavedení metody, tzv. kineziotapy
 • Užívání lymfotapovacích pásek je považováno za doplňkovou metodu při terapii otoků
 • Taping má následující funkce: zlepšení funkce svaloviny, zlepšení cirkulace, aktivace endogenního analgetického systému a podpora funkce kloubů
 • Tapovací metoda podporuje vlastní hojivé procesy organismu, ovlivňuje nervové a cévní systémy
 • Použití této metody si hradí pacient, cena je odvislá od délky použité lymfotapovací pásky

(informace k lymfodrenáže a kineziotapy – Věra Tymichová, vrchní sestra onkologické ambulance)

Trocha historie

 • Před rokem 1989 bylo poliklinické oddělení klinické onkologie v každém okresním městě  a bylo součástí OÚNZ
 • Možná si někteří ještě pamatují, že kolem roku 1982 byly 1 x týdně zajišťovány ambulantní kontroly onkologických pacientů na poliklinice II v Liberecké ulici
 • V roce 1988 sídlila na chvíli onkologická ambulance v budově interny v areálu nemocnice
 • Po roce 1989 v rámci privatizace zdravotnictví a rozpadu OÚNZ se onkologie ocitla v privátní sféře
 • V lednu 2006 se onkologická ambulance stala součástí jablonecké nemocnice

JAKOP slaví 20 let

Tiskovou zprávu zpracovala: Bc. Petra Hybnerová, tisková mluvčí nemocnice

Foto ze slavnostního otevření: Ing. J. Koudelka

Onkologická ambulance v areálu nemocnice

Vchod do pavilonu onkologické ambulance

Vchod do pavilonu onkologické ambulance

 
Slavnostní otevření

Slavnostní otevření

Před zahájením slavnostní akce. Na fotografie vpravo vrchní sestra onkologické ambulance Věra Tymichová a vlevo sestra Jaroslava Janovičová.
 
Slavnostní otevření

Slavnostní otevření

Pondělí 23. září 2013 – úvodní projevy. Zleva: sestra J. Janovičová, primář onkologie MUDr. Libor Hanuš, náměstek primátora Ing. Miloš Vele, předsedkyně JAKOP Libuše Slámová, primátor statutárního města Ing. Petr Beitl, ředitel nemocnice MUDr. Vít Němeček, MBA, tisková mluvčí nemocnice Bc. Petra Hybnerová a vrchní sestra onkologie Věra Tymichová.
 
Slavnostní otevření

Slavnostní otevření

 
Slavnostní otevření

Slavnostní otevření

Poděkování za pacienty přednesla Libuše Slámová.
 
Přestřižení pásky

Přestřižení pásky

 
Hosté slavnostního zahájení provozu

Hosté slavnostního zahájení provozu

 
Hosté slavnostního zahájení provozu

Hosté slavnostního zahájení provozu

 
Aplikační místnost pro chemoterapii

Aplikační místnost pro chemoterapii

 
Prohlídka nového pracoviště

Prohlídka nového pracoviště

 
Prohlídka nového pracoviště

Prohlídka nového pracoviště

 
Místnost pro lymfodrenáže

Místnost pro lymfodrenáže

 
Prohlídka nového pracoviště

Prohlídka nového pracoviště

 
Aplikace lymfodrenáží

Aplikace lymfodrenáží

 
Vrchní sestra onkologie

Vrchní sestra onkologie

 
Prohlídka nového pracoviště

Prohlídka nového pracoviště

Prohlídka pro zaměstnance nemocnice.
 
Prohlídka nového pracoviště

Prohlídka nového pracoviště

 
Prohlídka nového pracoviště

Prohlídka nového pracoviště

 
Aplikační místnost pro chemoterapii

Aplikační místnost pro chemoterapii

Poslední přípravy před přijetím pacientů
 
Prostory budoucí čekárny

Prostory budoucí čekárny

Kontrolní den na stavbě. Zleva: náměstek primátora Ing. Miloš Vele, náměstek HTS jablonecké nemocnice Ing et Mgr. Milan Trpišovský, MBA a ředitel nemocnice MUDr. Vít Němeček, MBA.
 
Budoucí prostory čekárny

Budoucí prostory čekárny

 
Aplikační místnost pro chemoterapii

Aplikační místnost pro chemoterapii

 
Spojovací chodba

Spojovací chodba

Chodba propojuje pavilon onkologie s dalšími prostory jablonecké nemocnice.
 
Spojovací chodba

Spojovací chodba

 
Stavba onkologického pavilonu

Stavba onkologického pavilonu

Jaro 2013
 
Stavba onkologického pavilonu

Stavba onkologického pavilonu

Prosinec 2012
 
 
Vytvořeno 22.9.2013 18:14:18 - aktualizováno 24.9.2013 17:17:04 | přečteno 405x | Mgr. Petra Hybnerová, MBA
load