Komise se zajímala o nový mamograf

Pracoviště pro hodnocení vyšetření

Tisková zpráva ze dne 29.3.2013

Nádory diagnostikovány u dvaceti žen – příběh pacientky

Komise odborníků navštívila v pátek 29. března jabloneckou nemocnici a prohlédla si mamografický přístroj, který koncem roku zakoupila nemocnice z prostředků svého zřizovatele, statutárního města Jablonec nad Nisou. Setkání se zúčastnil také primátor statutárního města
Ing. Petr Beitl.

Komise je složena ze špičkových odborníků, kteří se podílejí na organizaci a řízení screeningového mamografického programu a zabezpečení vysoké kvality práce všech akreditovaných center v České republice. Členové mimo jiné pravidelně kontrolují jednotlivá pracoviště a podávají zprávu Komisi pro screening nádorů prsu Ministerstva zdravotnictví ČR. Ta rozhoduje o získání povolení k provádění screeningu a prodloužení smlouvy se zdravotními pojišťovnami. Díky propracovanému systému řízení a kontroly mají všechny centra v ČR velmi vysokou kvalitu a program patří mezi nejlepší v Evropě. Postupně se zvyšuje i účast žen, v současné době je přibližně 52 %. Centra pokrývají nyní celou republiku, takže je péče ve všech regionech dobře dostupná,“ vysvětil předseda komise KOMD prof. MUDr. Jan Daneš, CSc. (KOMD = Komise odborníků pro mamární diagnostiku Radiologickéspolečnosti). „V České republice je v současné době celkem 70 center. Jablonecká nemocnice je oprávněná provádět mamografický screening již od roku 2003“, doplnila informaci tisková mluvčí nemocnice Petra Hybnerová.

Profesor MUDr. Jan Daneš, CSc., předseda komise, je považován za vůdčí osobnost preventivních programů. Je odborným garantem mamografického screeningu a členem expertního týmu MZ ČR. „Tento tým v současné době připravuje projekt z prostředků EU ke zvýšení účasti našich pacientů na prevenci. Součástí programu bude také písemné zvaní těch, kteří na prevenci nechodí,“ vysvětlil záměr profesor Daneš, který je zároveň přednostou Radiodiagnostické kliniky 1. lékařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a mimo jiné autorem několika knih. Je pravidelně zván na prestižní kongresy po celém světě.

Na radiodiagnostickém pracovišti jablonecké nemocnice je používán přístroj MicroDose, který je založen na unikátní technologii ,čítání fotonů´ (tzv. diskrétní částice). Tato technologie umožňuje, kromě vysoké kvality zobrazení, také snížení dávky záření, zvýšený komfort pro pacientky a zkrácení vyšetřovacího času“, vysvětlil výhody vedoucí radiologický asistent jablonecké nemocnice Filip Rasocha.

Náklady na novou technologii přes 6 mil. Kč uhradil zřizovatel nemocnice statutární město Jablonec nad Nisou. „Město si uvědomuje nutnost používání kvalitních a moderních přístrojů, a proto nákup mamografu podpořilo “ sdělil primátor města Ing. Petr Beitl. „V loňském roce byla digitalizace mamografu nejvyšší investicí nemocnice do přístrojového vybavení,“ doplnil ředitel nemocnice MUDr. Vít Němeček.

Mamograf – návštěva KOMD

KOMD

KOMD

Komise odborníků pro mamární diagnostiku Radiologické společnosti se 29. března 2013 sešla v jablonecké nemocnici.
 
Prohlídka nového mamografického pracoviště

Prohlídka nového mamografického pracoviště

O výklad se postarala lékařka radiodiagnostického oddělení MUDr. Eva Rappová.
 
Komise na mamografickém pracovišti

Komise na mamografickém pracovišti

 
Předseda KOMD prof. MUDr. Jan Daneš, CSc.

Předseda KOMD prof. MUDr. Jan Daneš, CSc.

 
Pracoviště pro hodnocení vyšetření

Pracoviště pro hodnocení vyšetření

 
Rozhovor do regionální televize

Rozhovor do regionální televize

 
Primátor statutárního města Ing. Petr Beitl

Primátor statutárního města Ing. Petr Beitl

 
Mamografický přístroj

Mamografický přístroj

 
 
Vytvořeno 29.3.2013 16:31:47 | přečteno 863x | Mgr. Petra Hybnerová, MBA
load