Nemocnice plánuje zakoupit nový mamograf

Tisková zpráva ze dne 13. 9. 2012

Největší investicí do přístrojové techniky v letošním roce bude nákup digitálního mamografu. Prostřednictvím zřizovatele nemocnice je zažádáno o dotaci z EU. V případě, že se dotaci nepodaří získat, je vedení města připraveno pokrýt modernizaci mamografického pracoviště z rozpočtu města. V současné době probíhá výběrové řízení na nákup přístroje, jehož cena je včetně datového úložiště přes 6 mil. Kč.

Digitalizace mamografu naváže na loňskou osmimiliónovou digitalizaci rentgenu. Digitální přístroje jsou rychlejší. „Tato technologie zlepšuje kvality obrazu a umožňuje lepší zobrazení prsů, zkracuje vyšetřovací čas, snižuje radiační zátěž. V neposlední řadě chrání životní prostředí tím, že není nutné vyvolávat klasické snímky,“ vysvětlil výhody primář radiodiagnostického oddělení MUDr. Jaromír Frydrych. Také archivace digitálních snímků je mnohem efektivnější, elektronicky lze zaslat snímek na jiné pracoviště či ke konzultaci s druhým lékařem. Samotný průběh vyšetření se pro pacientku příliš nezmění, avšak zpracování asistenty a vyhodnocení lékařem se výrazně zrychlí,
a tedy čas strávený na oddělení se zkrátí. Spolu s instalací nového přístroje dojde i k modernizaci snímkovny
a vybavení klimatizací, což opět zvýší komfort našich pacientek.

Na radiodiagnostickém oddělení jablonecké nemocnice provádíme od roku 2003 mamografický screening. „Jedná se o preventivní vyšetření prsů, zaměřené na včasné odhalení případného nádorového onemocnění. Screening je prováděn v intervalech 2 let a je plně hrazen zdravotní pojišťovnou. Týká se žen od 45. roku nebo při podezření na chorobný stav. Před 45. rokem je možné provést preventivní vyšetření prsů ultrazvukem,“ vysvětlil vedoucí radiologický asistent Filip Rasocha. Oddělení je zapojeno v rámci prevence rakoviny prsu do projektu „Ženy ženám“.

„V roce 2011 bylo na radiodiagnostickém oddělení provedeno 5 248 screeningových vyšetření, z toho 44 nálezů bylo pozitivních. Zájem ze strany žen o preventivní vyšetření stoupá,“ doplnila informace tisková mluvčí Petra Hybnerová. Záleží na každé ženě, jak se k prevenci postaví
a zda chvilku ze svého času bude vyšetření a svému zdraví věnovat.

Pacientky s doporučením se mohou objednávat telefonicky (oddělení RTG tel.: 483 345 854). Objednací doba je v současnosti nejdéle tři týdny. Akutní vyšetření jsou řešena neprodleně.

Vytvořeno 14.9.2012 15:38:21 | přečteno 204x | Mgr. Petra Hybnerová, MBA
load