Ambulance tělovýchovného lékařství

BERG1960

Tisková zpráva ze dne 16.10.2012

Nemocnice v Jablonci otevírá ambulanci tělovýchovného lékařství

V jablonecké nemocnici začíná fungovat nová ambulance tělovýchovného lékařství. Na zajištění vyšetření se se podílí lékařka oddělení rehabilitace a fyzikální medicíny s atestací pro tělovýchovné lékařství MUDr. Marcela Dufková za spolupráce s interním oddělením. K vyšetření je třeba se předem objednat. Jedná se o službu, která není hrazena z veřejného zdravotního pojištění, avšak některé pojišťovny v rámci svých preventivních programů poskytuji na sportovní prohlídky příspěvek.

Je obecně přijímáno, že cvičení a sport hrají nezastupitelnou úlohu v životě člověka pro jeho vývoj tělesný i duševní, zachování dobrého zdravotního stavu, výkonnosti a ve vyšším věku i soběstačnosti. Nezastupitelnou roli má sport ve výchově dětí a mládeže. Aby však sport a cvičení mělo na jedince pozitivní vliv, musí být provozován přiměřeně, jeho zdravotnímu stavu a jeho fyziologickým možnostem. Jakákoliv sportovní aktivita může podle okolností působit na zdraví jedince příznivě, ale za určitých okolností jej může i poškodit. Riziko poškození organismu nevhodně prováděnou zátěží se zvyšuje zejména u dětí a mládeže, není však výjimkou ani u výkonnostních a rekreačních sportovců. Zdravotní riziko nelze při sportu zcela vyloučit, lze však odhalit skrytá oslabení a možná rizika poškození zdraví specializovanou lékařskou péčí – prováděním tělovýchovně lékařských prohlídek (dále jen sportovních prohlídek).

Kdy je tedy vhodné podstoupit první preventivní lékařskou prohlídku a kdo by ji měl podstoupit? 

Každý, kdo se chce věnovat intenzivnějšímu sportovnímu tréninku nebo jiné namáhavější pohybové aktivitě, by měl znát svůj zdravotní stav. Možnost poradenství s výběrem vhodného sportu pro dítě začíná tam, kde dominantním zájmem rodičů je zvyšování výkonnosti mladého sportovního adepta. Dalším žadatelem sportovní prohlídky by měl být jedinec středního nebo vyššího věku, který se rozhodne věnovat náročnější pohybové aktivitě nebo dosud žádnou větší aktivitu neprovozoval. Vstupní vyšetření má proběhnout několik týdnů před zahájením intenzivního sportovního tréninku, aby byl čas vyšetřit některé podezřelé nálezy.

Jaký je cíl sportovní prohlídky?

Cílem vyšetření je především minimalizování rizika náhlého úmrtí při pohybové aktivitě, zvláště rizika spojeného s často nepoznaným onemocněním srdce, a to nejen u sportovců, ale také u široké veřejnosti. Čas od času bývají v médiích popisována náhlá úmrtí mladých trénovaných fotbalistů či hokejistů během zápasu. Podstoupením sportovní prohlídky můžeme tato rizika ve valné většině případů podchytit a následně efektivně léčit. Vyšetření u nás neslouží pouze k identifikaci rizik, ale také ke zjištění úrovně fyzické kondice nebo zpracování doporučení, které povede ke zvýšení výkonnosti. Velký význam v rámci prevence klademe do odhalení abnormalit a již vzniklých patologií v pohybovém ústrojí, které nezřídka mohou vést v budoucnosti k vyřazení sportujícího jedince ze závodního sportu.

Jaké jsou druhy sportovních prohlídek?

Před zahájením cvičení nebo plánované pravidelné sportovní aktivity je vhodné podstoupit vstupní prohlídku. Při ní se určuje aktuální stav tělesného vývoje a zdraví a posuzuje se výkonnost, a tím i vhodnost prováděného sportu pro daného jedince. Platnost prohlídky je jeden rok a po té sportovec absolvuje v ročních intervalech periodickou prohlídku. Význam má pravidelné provádění prohlídek, které umožňuje sledovat vývoj všech ukazatelů v časové řadě a na změny vhodným způsobem reagovat. Mimořádnou prohlídkusportovce je možné zařadit před významnými sportovními akcemi dle požadavků sportovce nebo organizátorů sportovní akce nebo při změně zdravotního stavu. Orientační prohlídka sportovce je dalším z možných typů prohlídek a obvykle probíhá již v rámci sportovní akce v terénu.

Jaká je náplň sportovní prohlídky?

Prohlídka se skládá z pečlivého odebrání anamnézy (předchorobí), zjištění antropometrických údajů (hmotnost, výška, tělesné složení, u dětí posouzení stupně vývoje), klinického vyšetření včetně klidové srdeční frekvence, krevního tlaku, klidového elektrokardiogramu a ze zátěžového dynamického testu na bicyklovém ergometru nebo na běhacím koberci. Na základě zátěžového vyšetření zjistíme tělesnou zdatnost a některé tělesné vlastnosti, které mohou hrát roli pro rozhodnutí, zda jsou vhodné pro zvolený typ sportu a intenzitu tělesného tréninku.

Jaké typy zátěžového vyšetření je možné zvolit?

Konkrétní typ zátěžového testu volíme dle věku jedince, typu prováděného sportu a informací, které chceme získat. Je možné si zvolit ze dvou variant – základní, kterou by měl absolvovat každý aktivní, registrovaný sportovec a rozšířenou, která je volitelná pro zájemce, jež mají zájem mít podrobnější informace o výkonnosti organismu. Zátěžové vyšetření je možné provést na šlapacím kole (speciálně upravený rotoped) nebo na běhacím koberci. Vyšetření na rotopedu umožňuje výrazně lepší registraci aktivity srdce (ekg) a tlaku krevního v zátěži, běhací koberec slouží spíše pro modelaci tréninkové zátěže. V případě rozšířené varianty vyšetření (tzv. spiroergometrie) probíhá zátěž se speciální obličejovou maskou nebo náustkem a registruje se tak obsah plynů ve vydechovaném vzduchu. Možné je také vyšetření plicních funkcí před, během i po vyšetření. Zátěžové vyšetření není možné provést v době nemoci a je vhodné jej realizovat až s odstupem dvou týdnů po běžném infekčním onemocnění a 2 týdny po dobrání antibiotik. Choroba, která běžného jedince příliš neohrozí, např. horečnaté onemocnění horních dýchacích cest, může totiž při vyšší tělesné zátěži skončit závažnější komplikací. Jiná, závažnější onemocnění, stavy po úrazech, akutní onemocnění pohybového aparátu se hodnotí individuálně.

Organizace a místo vyšetření a co si s sebou přinést.

Vyšetření probíhá v přízemí pavilonu interního oddělení Nemocnice Jablonec nad Nisou. Na vyšetření je třeba se předem objednat na tel. č.: 483 345 803 ve všední dny v době: 7:30 – 11:30 hodin a 12:30 – 15 hodin. Vhodné je dostavit se s předstihem o 10 – 15 minut. Zájemci si mohou předem vyplnit vstupní dotazník sportovce, který je ke stažení ikona souboruZDE. Po konzultaci s lékařkou v ordinaci podepíší ještě informovaný souhlas s vyšetřením. S sebou je třeba přinést sportovní obuv, šortky či trenýrky a ručník. Po vyšetření je možné se osprchovat. Délka vyšetření dle typu provedené zátěže je 45 – 60minut.

Jaký je závěr, výsledek a doporučení prohlídky?

Úspěšně absolvovaná základní tělovýchovně lékařská prohlídka je odborným potvrzením možnosti pravidelně trénovat a závodit buď v plném rozsahu nebo s určitým omezením nebo s trvalým odmítnutím. Někdy může být závěrečné rozhodnutí odsunuto až do kompletního vyšetření. Závěr je součástí zdravotní dokumentace a je předán vyšetřovanému, jeho zákonnému zástupci, nebo po předchozím souhlasu i trenérovi. Výsledkem prohlídky je zhodnocení reakce srdečně-cévního a plicního systému na zátěž, zhodnocení stavu pohybového aparátu s popisem zjištěných abnormalit a návrh jejich řešení. V případě provedení zátěžového vyšetření typu spiroergometrie zhodnotíme aktuální výkonnostní parametry, fyzickou zdatnost a doporučení pro další tréninkový proces.

Jaká je cena sportovní prohlídky a přispívá na ni pojišťovna?

I když není preventivní sportovní prohlídka jako nadstandardní služba hrazena z veřejného zdravotního pojištění, její cena (podle rozsahu a typu vyšetření 450 – 1.250,- Kč) by nikoho neměla odradit. Některé zdravotní pojišťovny poskytují příspěvek na sportovní prohlídku v rámci svých preventivních programů. Více informací najdete na webových stránkách Vaší zdravotní pojišťovny, popř. získáte přesnější informace při vyšetření. Ceník k těmto službám ZDE

Vytvořeno 19.10.2012 8:25:48 | přečteno 2338x | jana.zarub
load