Digitální mamograf

Tisková zpráva ze dne 13. 11. 2012

Provoz nového digitálního mamografu zahájen P1011198, obrázek se otevře v novém okně

Nový digitální mamograf pro diagnostická a screeeningová vyšetření začal v jablonecké nemocnici sloužit pacientkám od začátku listopadu. V letošním roce to je zatím nejvyšší investice do přístrojové techniky, náklady jsou přes 6 mil. Kč včetně nezbytného datového uložiště a stavebních úprav. Celou investici uhradil zřizovatel nemocnice statutární město Jablonec nad Nisou a stále je ještě naděje, že se podaří uhradit investici z prostředků EU. Novým přístrojem bylo již vyšetřeno přes 200 pacientek, z toho u čtyř pacientek bylo nalezeno ložisko nezhoubného nádoru a další dvě pacientky byly odeslány k dalšímu vyšetření s podezřením na rakovinu prsu.

„Ve vedení města si uvědomujeme nutnost používání kvalitních a moderních přístrojů, a proto Rada města nákup mamografu podpořila,“ sdělil primátor města Ing. Petr Beitl. „Pořízení mamografu v celkové částce 6,2 milionu korun jsme uhradili z městského rozpočtu,“ doplnil náměstek primátora Miloš Vele. Město zároveň podalo žádost
o dotaci prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. „Projekt se umístil na 3. místě pod čarou mezi tzv. čekateli. Je tedy naděje ještě do konce června 2015, že bude na tuto investici poskytnuta dotace,“ vysvětlil financování náměstek primátora Ing.Miloš Vele.

Digitalizace mamografu naváže na loňskou osmimiliónovou digitalizaci rentgenu. Digitální přístroje jsou rychlejší. „Tato technologie zlepšuje kvality obrazu a umožňuje lepší zobrazení prsů, zkracuje vyšetřovací čas, snižuje radiační zátěž. V neposlední řadě chrání životní prostředí tím, že není nutné vyvolávat klasické snímky,“ vysvětlil výhody primář radiodiagnostického oddělení MUDr. Jaromír Frydrych. Také archivace digitálních snímků je mnohem efektivnější, elektronicky lze zaslat snímek na jiné pracoviště či ke konzultaci s druhým lékařem. Samotný průběh vyšetření se pro pacientku příliš nezměnil, urychlilo se však následné zpracování asistentkou a vyhodnocení lékařem.

Do jablonecké nemocnice byl po výběrovém řízení vybrán digitální mamograf firmy Philips – MicroDose Mammography L30. „Jeho hlavní výhodou oproti ostatním přístrojům je odlišná technologie tvorby obrazu, tzv. „Photon Counting“, díky kterému je za srovnatelné kvality obrazu možné dosáhnout velmi nízké radiační dávky při vyšetření, a to až zhruba poloviční v porovnání s ostatními přístroji,“ sdělil vedoucí asistent radiologického oddělení Filip Rasocha (pozn. dle norské studie „Radiačních dávek pro pacienty při digitální a filmové mamografii (doi:10.1093/rpd/ncq589)“ uveřejněná v únoru roku 2011 v Oxford University Press). „Mamografické pracoviště je dále vybaveno moderním hardwarem a dvěma specializovanými monitory určenými výhradně pro zobrazení v mamografii,“ doplnila informace tisková mluvčí Petra Hybnerová.

Mamografický screening zajišťuje jablonecká nemocnice od roku 2003. „Jedná se o preventivní vyšetření prsů, zaměřené na včasné odhalení případného nádorového onemocnění. Screening je prováděn v intervalech 2 let a je plně hrazen zdravotní pojišťovnou. Týká se žen od 45. roku nebo při podezření na chorobný stav. Před 45. rokem je možné provést preventivní vyšetření prsů ultrazvukem,“ vysvětlil vedoucí radiologický asistent Filip Rasocha. Oddělení je zapojeno v rámci prevence rakoviny prsu do projektu „Ženy ženám“. „Na preventivní ultrazvukové vyšetření chodím každým rokem. Vidím kolem sebe, a to nejen v nemocnici, příběhy žen, kterým byla rakovina prsu diagnostikována,“ doplnila vlastní zkušenost tisková mluvčí Petra Hybnerová. „Jednou jsem absolvovala akutní vyšetření prsu, výsledek byl negativní a úleva nepopsatelná. Pravidelná vyšetření jsou rozhodně potřeba,“ přidává se se svou zkušeností Markéta Hozová, tisková mluvčí magistrátu města. „V roce 2011 bylo na našem radiodiagnostickém oddělení provedeno 5 248 screeningových vyšetření, z toho 44 nálezů bylo pozitivních. Těší nás stále se zvyšující zájem žen o toto preventivní vyšetření, jelikož odhalením nemoci v raném stadiu se zvyšuje naděje na jejich vyléčení,“ doplnil význam ředitel nemocnice MUDr. Vít Němeček.

Pacientky s doporučením se mohou objednávat telefonicky na oddělení RTG na tel. 483 345 854. Objednací doba je nejdéle tři týdny. Akutní vyšetření jsou řešena neprodleně. Denně je na novém mamografu vyšetřeno až 45 pacientek.

Vytvořeno 13.11.2012 18:47:39 | přečteno 536x | Mgr. Petra Hybnerová, MBA
load