Nemocnice v roce 2010

Tisková zpráva ze dne 29.1.2010

Město schválilo nemocnici rozpočet na rok 2010

Investice nemocnice, při nákupu pomáhají sponzoři a zřizovatel

Zastupitelstvo města včera schválilo rozpočet včetně nákupu investic také pro jabloneckou nemocnici. Mimo jiné odsouhlasilo příspěvek nemocnici na obnovu zdravotnické techniky ve výši 8 mil. Kč a dotaci na částečnou úhradu nákladů pohotovosti ve výši půl mil. Kč. Tento příspěvek byl poprvé poskytnut z rozpočtu města v roce 2007.

Nemocnice vynakládá každoročně desítky milionů korun na obnovu zdravotnické techniky. Nákupy jsou financovány jak z vlastních prostředků, z peněz od sponzorů, tak i Preciosa, obrázek se otevře v novém okněz příspěvku nadace nemocnice, zřizovatele města Jablonec nad Nisou a dalších zdrojů. V roce 2009 dosáhly investice rekordní částky 73 mil. Kč, přičemž zhruba 57% činila dotace z fondů EU na pořízení magnetické rezonance.

Na konci loňského roku schválili zastupitelé města nemocnici navýšení investiční dotace z původně plánovaných sedmi miliónů o další tři. Ty byly použity na nákup špičkového kardiologického ultrazvuku pro interní oddělení. Vedle města jsou významnými partnery při vybavení zdravotnických oddělení také sponzoři. Přes jeden milión přispěla v roce 2009 společnost Preciosa, a.s. a Nadace Preciosa. Peníze byly využity na interním a pediatrickém oddělení a pořízeny byla např. jícnová sonda, EKG, bilirubinometr a sestava pro vyšetřování diabetické nohy.

PB180982, obrázek se otevře v novém okněPB180977, obrázek se otevře v novém okně DSC6753, obrázek se otevře v novém okně

Obr. 1 - EKG, Obr. 2 - Bilirubinometr a BiliBed, Obr. 3 - Kardiologický ultrazvuk

O dalších vybraných přístrojích

Rok 2010

V letošním roce plánuje nemocnice investice ve výši minimálně 15 mil. Kč. Další investice budou pořízeny v závislosti na celkové ekonomické situaci. Z letošního příspěvku města by chtěla nemocnice pořídit mimo jiné další dva narkotizační přístroje a operační světla na operační sály, tlakový holter pro pediatrii, sanitu a rekonstruovány budou dva lůžkové výtahy.

V oblasti rozvoje ve stavebně technické části nemocnice budeme i nadále usilovat o získání financí z různých dotačních titulů pro výstavbu onkologického ambulantního pavilonu přímo v areálu nemocnice (pozn.: v současné době je onkologická ambulance v budově na Liberecké ulici). Za účasti města Jablonec nad Nisou je také v letošním plánu vystavět v areálu nemocnice budovu jeslí a mateřské školy. Ani otázka výstavby bufetu či nutné technologické obnovy prádelny v jablonecké nemocnici nezapadla, ale pro realizaci se hledají finanční zdroje.

Příspěvky města Jablonec nad Nisou nemocnici (v tis. Kč)

2007

2008

2009

2010

13.400

12.500

10.000

8.000

Přístroje zakoupené z příspěvku města v roce 2009 (v tis. Kč)

Název přístroje

Oddělení

Částka

Miniendosonografie

Gastroenterologie

1.000

Holmiový laser

Urologie

1.500

Laparoskopická věž

Operační sály

900

Přístavba - příspěvek

Gastroenterologie

1.400

Anesteziologický přístroj (2 ks)

ARO - operační sály

1.700

Analyzátor acidobasické rovnováhy (lab.)

OKBH

500

Ultrazvuk kardiovaskulární Philips iE33

Interna

3.000

Plánované přístroje z příspěvku města pro rok 2010 (v tis. Kč)

Název přístroje

Oddělení

Částka

Anesteziologické přístroje (2 ks)

ARO - operační sály

1.750

Lůžkové výtahy chirurgie

Technické vybavení

3.300

Software pro laboratoř

OKBH

900

Sanita

Doprava

1.000

Obměna monitorů životních funkcí (2 ks)

Interna

350

Klimatizace

Patologie

450

Tlakový Holter

Pediatrie

250

V roce 2010 projde jablonecká nemocnice akreditací Spojené akreditační komise ČR. Jedná se o naplnění několika desítek národních standardů pro nemocnice, jež se týkají nejen bezprostřední péče o pacienty, ale i provozních otázek, řízení a ochrany informací, řízení nemocnice, kvalifikace personálu, bezpečí zaměstnanců a pacientů. Získáním akreditace bude nemocnici mimo jiné potvrzeno, že vykonává činnosti v souladu s legislativou. Akreditací nemocnice naváže na systém řízení kvality dle mezinárodní normy ISO 9001, který má v nemocnici zaveden od roku 2007. V současné době ke v ČR dle Národních akreditačních standardů pro nemocnice akreditováno 40 nemocnic.

Vytvořeno 29.1.2010 15:50:12 | přečteno 203x | Mgr. Petra Hybnerová, MBA
load