Rozpočet a investice 2009

Tisková zpráva ze dne 30.1.2009

Město schválilo nemocnici rozpočet na rok 2009

Zastupitelstvo města včera schválilo rozpočet včetně nákupu investic také pro jabloneckou nemocnici. Mimo jiné odsouhlasilo příspěvek nemocnici na obnovu zdravotnické techniky ve výši 10 mil. Kč a dotaci na částečnou úhradu nákladů pohotovosti ve výši půl mil. Kč. Roční obrat nemocnice je plánován ve výši přes půl miliardy korun, v letošním roce by nemocnice chtěla dosáhnout zisku před odpisy minimálně ve výši 10 mil. Kč.

Kromě výše zmíněných dotací od zřizovatele usiluje nemocnice o získání dalších financí. V letošním roce se realizuje ze zdrojů Evropské unie projekt magnetické rezonance, který nemocnice spolufinancuje z vlastních zdrojů částkou 5,3 mil. Kč. V loňském roce nemocnice podala žádost o dotaci z fondů EU na projekt nové onkologické a geriatrické ambulance (v současné době provozuje nemocnice onkologickou ambulanci v Liberecké ulici). Zda nemocnice tyto prostředky získá, by mělo být známo v první polovině roku. Vedení nemocnice také dále hledá zdroje pro financování dalšího vzdělávání svých zaměstnanců. Stejně jako v předchozích letech, i v roce 2009 zakoupí nemocnice řadu přístrojů z příspěvků svých sponzorů.

Kladný hospodářský výsledek v roce 2008

Za loňský rok dosáhla nemocnice neauditovaného zisku před odpisy ve výši 17,5 mil. Kč. Se ziskem hospodaří nemocnice od roku 2004, přičemž prostředky z pozitivního hospodaření byli použity jednak k uhrazení závazků z předcházejících období a dále na financování investic, tedy rozvoje nemocnice. Od roku 2007 nemá nemocnice vůči dodavatelům žádné závazky a faktury platí ve splatnosti. „V současné době zisk používáme na obnovu přístrojového a stavebně - technického vybavení,“ doplnil ředitel nemocnice MUDr. Vít Němeček. Výsledky hospodaření budou mimo jiné součástí tištěné Výroční zprávy, kterou bychom chtěli vydat v dubnu.

Přístrojové investice 2009

Největší investicí v letošním roce je bezpochyby magnetická rezonance. Současné stavební úpravy pokračují podle plánu a provoz magnetické rezonance by měl být zahájen v květnu. Informace o průběhu stavby včetně fotografií jsou pravidelně zveřejňovány na internetu.

Letos plánuje nemocnice zakoupit z dotace města Jablonec nad Nisou či z jiných zdrojů např. laparoskopickou věž, porodní lůžko, sanitku, analyzátor moči do laboratoře, miniendosonograf pro gastroenterologická vyšetření či holmiový laser na urologické operace. Konečný objem investic závisí od celkového hospodaření. Na stránkách nemocnice se v sekci Open book mohou návštěvníci seznámit s výběrovými řízeními na nákup jednotlivých investic.

Pro informaci předkládáme popis některých přístrojů, které by nemocnice v letošním roce chtěla zakoupit:

Laparoskopická věž, operační sály, 2 mil. Kč


Holmiový laser, pro urologické operace, 1,5 mil. Kč (umí drtit močové kameny)


Operační lampy, operační sály, 900 tis. Kč (výměna na dvou operačních sálech, náhrada za lampy z roku 1994)


Anesteziologické přístroje, ARO, 2,5 mil. Kč

  • obměna anesteziologických přístrojů na operačních sálech
  • v letošním roce je v plánu zakoupit pro operační sály dva

„Přístroje slouží k podávání celkové anestézie (narkózy) při operacích a také bolestivých diagnostických výkonech. Nové přístroje budou vybaveny modernějším dýchacím přístrojem, součástí jsou monitory, které sledují životní funkce pacienta (EKG, sycení krve kyslíkem, tlak krve, koncentrace anestetik a nově také hloubku anestezie pacienta)“, vysvětlil primář ARO MUDr. Martin Bartoň. Další anesteziologický přístroj bude umístěn na magnetické rezonanci.

Miniendosonografie, obrázek se otevře v novém okně

Miniendosonografie, gastroenterologie, 2,2 mil. Kč

„Ultrazvukové minisondy (miniproby) slouží ke specializovanému vyšetření zažívacího traktu. Jedná se o tenké sondy o průměru 2-3 mm, které se během endoskopického vyšetření zavádějí pracovním kanálem endoskopu (gastroskopu, koloskopu, duodenoskopu). Tyto ultrazvukové sondy mají velmi vysoké rozlišení a používají se k vyšetření diskrétních či nejasných onemocnění stěny zažívacího traktu, žlučových cest, vývodu slinivky. Vysokou přesnost toto vyšetření vykazuje například při hodnocení časné rakoviny zažívacího traktu. Dle výsledku vyšetření můžeme zodpovědně pacientovi navrhnout operační řešení nebo lokální odstranění ložiskového zhoubného nádoru endoskopickou cestou“, vysvětlil k výhodám přístroje primář gastroenterologického oddělení jablonecké nemocnice MUDr. Vladimír Nosek.

Gastroenterologické centrum jablonecké nemocnice se specializuje na náročné endoskopické terapeutické zákroky
i endoskopickou ultrasonografii a pořádá k této problematice školící akce pro gastroenterology z celé České republiky. Pořízením minisond dosáhneme kompletního ultrazvukového vybavení, které bude na stejné úrovni jako ve specializovaných evropských endoskopických centrech. Zdravotnický personál má již práci s minisondami zažitou ze školících akcí i zápůjčky přístrojů, takže vyšetřování lze spustit okamžitě po dodání přístrojů. Primář MUDr. Vladimír Nosek má v rámci České republiky druhý největší soubor pacientů vyšetřených těmito minisondami. Počítáme s nadregionálním spádem pro tato vyšetření.


Analyzátor moči, oddělení klinické biochemie a hematologie, 2,4 mil. KčMočový analyzátor, obrázek se otevře v novém okně

V současné době máme analyzátor pro chemické vyšetření moče z roku 1997 a mikroskopické vyšetření moče provádíme manuálně. Nový analyzátor moči je tvořen modulem pro chemické vyšetření moče a také právě modulem pro mikroskopické vyšetření moče (tím se zrychlí vyšetření močového sedimentu a hlavně zkvalitní výsledky). Mikroskopický modul bychom chtěli pořídit na principu kamery, abychom zároveň měli elektronickou databázi prohlédnutých močových sedimentů a tedy možnost případného porovnání nálezů.


Sanita, Dopravní zdravotnická služba, 1 mil. Kč


Porodního lůžko, porodnice - hlavní porodní sál, 300 tis. Kč

Nové lůžko je při vysokých hygienických požadavcích dobře udržovatelné, má elektronické polohování vhodné pro obsluhující personál i pro rodičky a designově je na vysoké úrovni. Letos již pořídilo gynekologicko porodnické oddělení pro svoji JIP tři plně elektronicky ovladatelná lůžka. Tento nákup se uhradil z peněz, jež oddělení vybralo na poplatcích za nadstandardní pokoje a otců u porodu.

Vytvořeno 30.1.2009 16:03:25 - aktualizováno 30.1.2009 16:07:55 | přečteno 205x | Mgr. Petra Hybnerová, MBA
load