Magnetická rezonance - zahájení

Tisková zpráva ze dne 14.5.2009

Provoz magnetické rezonance zahájen

Magnetickou rezonanci do Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. se podařilo pořídit díky dotaci z Evropské unie, z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. V Libereckém kraji tak jsou dva tyto přístroje, jeden v Krajské nemocnici Liberec, a.s. a druhý v Jablonci nad Nisou.

Financování projektu

Dotace z ROP NUTS II Severovýchod

43 058 000,- Kč

z toho technologie

35 697 520,- Kč

Nemocnice z vlastních zdrojů

5 300 000,- Kč

Přehled hlavních částí projektu v letech 2006 - 2009

2006 - 2007 příprava projektu

 • analýza trhu a potřebnosti vyšetřovacích metod
 • jednání se zřizovatelem a zdravotními pojišťovnami
 • zpracování stavebního projektu - stavební povolení

I. polovina 2008 zpracování projektu

 • podání žádosti o dotaci z ROP NUTS II Severovýchod
 • schválení projektu

II. polovina 2008

 • výběrové řízení na technologii - přístroj
 • výběrové řízení na stavební část projektu
 • podpis smlouvy s regionální radou
 • zahájení stavby (15.12.2008)

2009

 • stavební úpravy do 03 / 2009
 • přivezení přístroje a další technologie (2.4.2009)
 • instalace přístroje 04 / 2009
 • zaškolení personálu a zkušební provoz 05 /2009
 • kolaudace do 06 / 2009

Typy vyšetření

 • CMP - krvácení do mozku a mozkové infarkty
 • Zhoubné nádory a jejich metastázy
 • Degenerativní poškození páteře, výhřezy plotýnek
 • Onemocnění a úrazy pohybového aparátu, poškození vazů a menisků velkých kloubů
 • Infekční onemocnění mozku, míchy a kloubů
 • Kardiologická onemocnění
 • Vyšetření orgánů dutiny břišní, žlučových cest atd.
 • Roztroušená skleróza

O magnetické rezonanci

Magnetická rezonance využívá k zobrazení jednotlivých tkání měření změn magnetických momentů atomových jader. V Nemocnici Jablonec nad Nisou je magnetická rezonance součástí radiodiagnostického oddělení. Pracoviště je vybaveno přístrojem značky Philips Achieva se silou pole 1.5 Tesla. „Kromě základních vyšetření, jako je vyšetření mozku, páteře a pohybového aparátu, budeme schopni provádět nejnáročnější vyšetření, např. kardiovaskulárního systému, vyšetření břicha a malé pánve, funkční vyšetření mozku“, vysvětlil primář RDG oddělení MUDr. Jaromír Frydrych.

Protože silné magnetické pole působí na každý kovový magnetický předmět v těle, budou pacienti před vyšetřením dotazováni, zda nemají v těle nějaký kov: např. kardiostimulátor, kochleární implantát, neurostimulátor, kovovou náhradu kloubu, kovovou svorku v těle, střepinu či projektil, kovovou šponu
v oku, umělou srdeční chlopeň, různé dlahy či šrouby. V případech nejasností může být pacient poslán na doplňující rentgenové vyšetření, které zjistí jakýkoliv kovový předmět. Před vyšetřením bude každý pacient radiologickými asistenty požádán, aby odstranil všechny kovové a elektronické věci.

Vyšetření na magnetické rezonanci

Magnetická rezonance se zásadně liší od běžného rentgenového vyšetření, od vyšetření CT a vyšetření pomocí radioizotopů, protože se při něm nepoužívá ionizační záření. Při vyšetření na magnetické rezonanci radiofrekvenční vlny působí na protony (jádra atomů vodíku) v silném magnetickém poli. Vybuzení (excitace) a následné uvolnění (relaxace) protonů vede ke změnám radiových signálů. Tyto změny jsou počítačově zpracovány a je z nich vytvořen obraz. V lidském těle jsou protony obsaženy ve vodě, v atomech vodíku. Zobrazování na magnetické rezonanci tedy ukazuje rozdíly v množství a rozložení vody v různých tkáních. Na základě těchto rozdílů mohou být v jednom orgánu rozlišeny různé tkáně: např. tuk, voda, sval, šedá a bílá hmota v mozku.

Přístroj je uzavřený válcovitý magnet, ve kterém musí pacient klidně ležet několik minut. Vyšetření na magnetické rezonanci je časově náročnější, než na CT. Běžné vyšetření se skládá ze dvou až cca šesti měření (sekvencí), které trvají každá zhruba 2 až 6 minut a při každé sekvenci jsou pořízeny řezy lidským tělem v jedné z několika možných rovin (např. zprava doleva, zepředu dozadu či shora dolů). Pacient se uloží na speciální stůl, který s ním zajede do otvoru přístroje. V průběhu vyšetření slyší pacient hluk připomínající až údery kladivem, který je způsoben zapínáním a vypínáním magnetických cívek. Je-li vyšetřováno dítě, mohou být ve vyšetřovně rodiče nebo doprovod. Vyšetření zpravidla trvá 15 až 45 minut, i když speciální vyšetření mohou být i delší, celou hodinu. Pacient bude požádán, aby byl během měření v klidu a nepohyboval se. Vyšetření na magnetické rezonanci je nebolestivé, ale někteří pacienti se mohou cítit nepohodlně, protože musí určitou dobu klidně ležet. Pacient může mít pocit tepla ve vyšetřované oblasti. Tento pocit je normální. Na pacienty působí i hluk připomínající údery kladiva. Je možné jej ztlumit ucpávkami uší.

Vyšetření hodnotí lékař radiolog. V jablonecké nemocnici jsou proškoleni na tato vyšetření dva lékaři a pro práci s přístrojem dále dva radiologičtí asistenti. Vzhledem k tomu, že se jedná o složité vyšetření, při kterém se získává velké množství obrazových informací, nelze pacientovi sdělit výsledek vyšetření ihned.

Automatizace vyšetření

Jako první pracoviště v ČR je přístroj v jablonecké nemocnici vybaven unikátním víceorgánovým inteligentním rozhraním „SmartExam“, které umožňuje pro 80% běžné denní rutiny plnou automatizaci vlastního vyšetřovacího procesu. Vyšetření na magnetické rezonanci je velmi náročné v porovnání s jinými zobrazovacími metodami, jako je například CT nebo sonografie. Tato technická novinka proto výrazně usnadní práci celému týmu zdravotníků při vyšetřování hlavy, páteře, kolen a ramen, umožní více se věnovat pacientovi a především zaručí vysokou kvalitu zobrazení.

Kdo nesmí být vyšetřen pomocí magnetické rezonance

Z vyšetření na magnetické rezonanci jsou vyloučeni pacienti s kardiostimulátorem („budík na srdce“). Pro takového jedince je nebezpečné i samotné přiblížení se k přístroji. Vyšetření rovněž nelze provádět u pacientů s implantátem ve vnitřním uchu (tzv. kochleární implantát) a s dalšími elektronickými implantáty, jako jsou inzulínové pumpy, neurostimulátory, defibrilátory. Dále není možné vyšetřit pacienta s kovovou šponou nebo střepinou v oku nebo v mozku, kovovými elektrodami v srdci. Velké opatrnosti je třeba dbát u jakéhokoliv kovového předmětu v těle (náhrady kloubů, svorky na cévách, cizí předměty).

Výhody vyšetření na magnetické rezonanci

MR zobrazení měkkých tkání, jako je mozková a míšní tkáň, svaly, šlachy, klouby a jiné, je mnohem podrobnější a zřetelnější než při vyšetření jinými metodami. MR je proto v dnešní době první metodou volby v neurodiagnostice a při vyšetření pohybového aparátu.

  • MR je neinvazivní metoda
  • MR má velký význam pro časnou diagnostiku nádorů
  • MR nepoužívá radiační záření

„V poslední době se jedná již o čtvrtou instalaci magnetické rezonance holandského výrobce Philips v České republice. Na přelomu letošního roku byl uveden do provozu přístroj v nemocnici Znojmo, poté následovala instalace tzv. „Open MR“ systému Panorama o intenzitě 1Tesla ve Fakultní dětské nemocnici Brno a v březnu byl zahájen provoz výkonného MR přístroje v Praze 5 se silou pole 3 Tesla“, jak nám sdělil ředitel divize Philips Healthcare Ing. Jaroslav Dyčka.

„V uplynulých dvou týdnech probíhala na nově otevřeném pracovišti magnetické rezonance v jablonecké nemocnici první část aplikačního školení lékařů a radiologických asistentů, která byla zaměřena jak na základní, tak i na speciální vyšetřovací metody, jako jsou např. periférní angiografie, vyšetření dutiny břišní, mozku a ortopedická zobrazení. Po zvládnutí těchto základních technik budou následovat pokročilé aplikace, mezi které patří neurologická, kardiologická a mamografická vyšetření. Závěr aplikačního tréninku bude věnován spektroskopii a celotělovému zobrazení“, vysvětlil MUDr. Petr Ouředníček, aplikační specialista firmy Philips.

„Na magnetické rezonanci bylo dosud v rámci zkušebního provozu vyšetřeno 40 pacientů. V následném období, kdy jsou o zahájení provozu informováni všichni lékaři Libereckého kraje, se bude denně vyšetřovat až patnáct pacientů a postupně budou využívány i další typy vyšetření. Plánujeme, že na magnetické rezonanci ročně provedeme zhruba 3 500 vyšetření,“ doplnil ředitele nemocnice MUDr. Vít Němeček.

Zdravotní klauni dnes také při otevření magnetické rezonance

Doktor Huba (Lukáš Vláčil) a sestra Bětka (Jitka Říčařová) se v rámci zdravotní klauniády na dětském oddělení nemocnice v Jablonci nad Nisou zúčastní také zahájení provozu magnetické rezonance. Více však již při samotném aktu.

Zdravotní klauni pravidelně přináší smích a radost hospitalizovaným dětem. V současné době je o.s. Zdravotní klaun v České republice široce uznávaná pro svoji odbornost v oblasti využívání humoru ve zdravotnictví. Dnes navštěvují zdravotní klauni pravidelně 40 nemocnic v Čechách a na Moravě. Jednou z nich je také nemocnice v Jablonci nad Nisou, kam jezdí klauni 2 x do měsíce. Čtyřicet osm profesionálních zdravotních klaunů rozesměje ročně více než 38 000 malých pacientů. Nově navštěvují klauni také seniory a geriatrické pacienty. Většina nákladů je hrazena z příspěvků firemních a individuálních dárců. http://www.zdravotni-klaun.cz

Vytvořeno 14.5.2009 17:34:25 | přečteno 611x | Mgr. Petra Hybnerová, MBA
load