Přivezli magnetickou rezonanci

Tisková zpráva ze dne 2.4.2009

Přístroj magnetické rezonance byl dodavatelem, firmou Philips, přivezen do jablonecké nemocnice ve čtvrtek 2. dubna 2009. Magnetická rezonance , obrázek se otevře v novém okněStavební a technologické práce na vybudování pracoviště byly zahájeny v prosinci loňského roku a více než 90 % financován z prostředků Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, několika miliony přispívá také jablonecká nemocnice ze svého rozpočtu.

O magnetické rezonanci obecně

Pracoviště, jež je součástí radiodiagnostického oddělení, se nachází na stejném podlaží v těsném sousedství CT a ostatních diagnostických přístrojů, což umožní velmi efektivní způsob komplexního vyšetření pacientů ambulantních, lůžkových i traumatologických. Nemocnice zakoupila moderní přístroj Philips Achieva se silou magnetického pole 1.5 Tesla. „Kromě základních vyšetření jako je vyšetření mozku, páteře a pohybového aparátu budeme schopni provádět nejnáročnější, jako je například vyšetření kardiovaskulárního systému, vyšetření břicha a malé pánve, funkční vyšetření mozku. Magnetická rezonance využívá k zobrazení jednotlivých tkání měření změn magnetických momentů atomových jader. Obecně lze říci, že magnetická rezonance je až na několik výjimek nejcitlivější metodou pro posouzení morfologie a patologie měkkých tkání - tedy mozku, míchy, svalů, šlach a kloubů, v neposlední řadě si magnetická rezonance také vydobyla své místo v diagnostice chorob srdce a cév a dále v zobrazování orgánů dutiny břišní a malé pánve,“ vysvětlil primář oddělení MUDr. Jaromír Frydrych.

Pracoviště v jablonecké nemocnici

Pracoviště se skládá z vyšetřovny s přístrojem, ovladovny, technické místnosti magnetické rezonance, popisovny, dvou svlékacích boxů a přípravny pacienta. K ucelenému pracovišti náleží také čekárna, strojovna chlazení, vzduchotechnika a v neposlední řadě sociální zařízení pro pacienty. Součástí provozu bude také kamerový a hlasový systém.

„Z důvodu bezpečnostních předpisů a také kvůli bezproblémovému vyšetření budou všichni pacienti kontrolováni obsluhou přístroje vždy před vstupem do vyšetřovací kabiny magnetické rezonance. Právě proto je přístup do vyšetřovací kabiny řešen přes prostor přípravny pacienta a nikoliv přímo
z chodby,“
uvedla Petra Krajinová, tisková mluvčí nemocnice.

Současný stav projektu

„V současné době jsou na pracovišti ukončeny všechny hlavní stavební úpravy včetně většiny klimatizace, elektřiny a vzduchotechniky. Část rozvodů se dodělá právě po umístění přístroje na své místo. Nyní zajišťujeme ještě rozvod oxidu dusného, tedy rajského plynu, jež se bude používat u vyšetření, při kterých je nutná narkóza,“ doplnil MUDr. Vít Němeček, ředitel nemocnice. Po zazdění montážního otvoru se na fasádu přimontuje potrubí, jež slouží k odvětrávání z přístroje (heliových par - tzv. quench- trubka).

Dokončeny jsou zkoušky a zregulován celý systém vodního chlazení i vzduchotechniky, jež se napojí na magnetickou rezonanci. „Místnost s přístrojem musí splňovat také přísné klimatické podmínky a technologické požadavky. Teplota se zde musí pohybovat okolo 20-24°C a relativní vlhkost vzduchu je
40 - 60 % bez kondenzace,”
jak nám vysvětlil Ing. Petr Svoboda z firmy Philips.

Proč Faradayova stínící klec

V minulých dvou týdnech montovali specialisté ze Švýcarska v místnosti, kam se začátkem dubna umístil přístroj, tzv. Faradayovu stínící klec. Jedná se o konstrukci pokrytou mědí, jež zabraňuje vnikání vysokofrekvenčních elektromagnetických vln do okolí přístroje. Umístění přístroje do Faradayovy klece je zásadní podmínkou pro funkci přístroje, který pracuje jednak sám s určeným vysokofrekvenčním polem a také přijímá tzv. rezonanční odezvy elektromagnetického pole z těla vyšetřovaného pacienta,“ Vytažení přístroje vážícího 5 tun, obrázek se otevře v novém oknědoplnil odborník dodavatele přístroje firmy Philips.

Jak se přístroj dostane na své místo

Nejvhodnější přístupová cesta pro návoz vlastního magnetu je z boku budovy nemocnice přes montážní otvor v obvodové stěně vedoucí přímo do stínící kabiny. Část této konstrukce se právě kvůli návozu na chvíli odmontuje. Přístroj se na místo přes montážní otvor v 1. patře dopraví pomocí plošiny a jeřábu. Nejtěžší břemeno přístroje včetně obalu s bednou váží 5 tun. K bezproblémové manipulaci s magnetem budou použita tzv. speciální transportní kola, která zapůjčuje výrobce pro první dny instalace. Ještě týž den nastoupí stavbaři, aby zazdili dočasný transportní otvor a stínící konstrukce se vrátí na své místo."

Ostatní části přístroje budou dopraveny na pracoviště chodbou nemocnice. Součástí dodávky je také mimo jiné speciální pacientský stůl. Veškeré zařízení je baleno do odolných beden tak, aby nemohlo dojít k poškození během transportu.

Vlastní magnet se dopravuje již naplněn kapalným heliem o teplotě -261o C, proto se neprodleně magnetická rezonance napojí na chladící zařízení. Magnetické pole však vzniká až po zapnutí přístroje. První zapnutí přístroje je naplánováno na 14. dubna.

Závěrem

Samotná instalace přístroje bude trvat čtyři týdny. Je to mnohem náročnější, než bylo u CT, kdy mohl být přístroj uveden do zkušebního provozu po jednom týdnu od dodání do nemocnice. Informace včetně fotografií z postupu prací jsou zveřejněny na našich stránkách Magnetická rezonance a připravujeme zveřejnění dalších informací pro pacienty i odbornou veřejnost.

Vytvořeno 2.4.2009 19:15:29 - aktualizováno 2.4.2009 19:17:12 | přečteno 1809x | Mgr. Petra Hybnerová, MBA
load