Výstava na podporu dárcovství krve

Tisková zpráva ze dne 1.10.2008

Dnes bude v jablonecké nemocnici zahájena putovní výstava „Daruješ“, při které si lze prohlédnout loga studentů SUPŠ a VOŠ v Jablonci nad Nisou.Daruješ - vernisáž, obrázek se otevře v novém okně Prvním místem výstavy je právě jablonecká nemocnice, poté budou práce vystaveny začátkem listopadu v Gymnáziu Dr. Randy v Jablonci nad Nisou. Postupně se budou panely instalovat ve všech středních školách a gymnáziích okresu. Patroni projektu jsou Mgr. Petr Tulpa, starosta města a MUDr. Vít Němeček, MBA, ředitel jablonecké nemocnice.

Historie a statistika

Československý červený kříž přišel jako první v roce 1960 lety s myšlenkou bezpříspěvkového dárcovství krve a v r. 1964 již udělil mnohonásobným bezpříspěvkovým dárcům krve první plakety (dnes medaile) prof. Jana Janského, jehož jméno je spjato od r. 1907 s objevením čtvrté krevní skupiny.

V současné době patří bezplatné dárcovství krve, stále k hlavním programovým činnostem Českého červeného kříže, který se snaží o nábor nových dárců krve a oceňuje dárce mnohonásobné.

Počty oceněných dárců za období od roku 1976

Počet odběrů

Typ ocenění

Počet oceněných dárců v jabloneckém okresu

10 odběrů

bronzová medaile
prof. MUDr. Jana Janského

3.306

20 odběrů

stříbrná medaile
prof. MUDr. Jana Janského

1.807

40 odběrů

zlatá medaile
prof. MUDr. Jana Janského

724

80 odběrů

Zlatý kříž 3.stupně

36

120 odběrů

Zlatý kříž 2.stupně

4

160 odběrů

Zlatý kříž 1.stupně

0

Bezplatné dárcovství

Důvodem k celosvětovému prosazování právě bezplatného dárcovství je snaha o maximální bezpečnost transfúzního přípravku. Dárcovství založené jen na morální motivaci, tedy dárcovství v pravém slova smyslu, snižuje možnost, že by dárce zatajil některé důležité informace o svém zdravotním stavu či chování.

Obecné průzkumy dokazují, že současný vývoj chirurgických výkonů a způsoby léčby pacientů přináší i nové způsoby v technologii odběrů plné krve a zejména krevních derivátů. Na jedné straně stoupá spotřeba krve a krevních derivátů a na druhé straně „stárne“ dárcovská populace.

Na tuto skutečnost reagovaly vedení Krajské nemocnice Liberec ,a.s. a Transfuzní oddělení vytvořením projektu s příznačným názvem: „Bezpříspěvkové dárcovství - bezpečná léčba našich pacientů“. Jeho cílem je jak zvýšení povědomí o nutnosti bezpříspěvkového dárcovství krve, tak i upoutání zájmu mladých lidí, ochotných darovat krev.

„Snažíme se hledat nové způsoby a přístupy, a proto jsme v dubnu letošního roku vyhlásili soutěž pro studenty SUPŠ a VOŠ v Jablonci nad Nisou s cílem vytvořit jednoduchý slogan na téma dárcovství. Do soutěže se přihlásilo 7 studentů a vytvořilo se mnoho grafických návrhů, z nichž některé byli již při propagaci dárcovství použity“, vysvětlila ředitelka oblastního spolku ČČK Helena Ungermannová a dodala:

„Se všemi předloženými návrhy se můžete seznámit právě na této výstavě, která není záměrně rozsáhlá, ale zajímavá svým obsahem. Rozsáhlá nemůže být proto, že je putovní a postupně ji budeme instalovat na všechny střední školy v našem okrese. Tímto způsobem bychom chtěli právě očima spolužáků upoutat pozornost mladé generace na bezplatné dárcovství krve.“

Při realizaci tohoto projektu se zapojil i jablonecký Červený kříž. Jablonecká nemocnice nemá transfuzní oddělení, dárci dojíždějí do Liberce. Ale odebranou krví je zásobována jak tato nemocnice, tak i všechna zdravotnická zařízení v regionu.

ikona souboruPoděkování ředitele celorepublikového ČČK - dárci krve

Spotřeba krve v jablonecké nemocnici a možnost autotransfuze

Odebraná tzv. „plná“ krev se na transfuzních odděleních zpracuje na jednotlivé transfúzní přípravky. Celkově je největší spotřeba erytrocytárních transfuzních přípravků, které se pacientům podávají v případě anémie („nedostatku krevního barviva a červených krvinek“). V loňském nakoupila jablonecká nemocnice na transfúzních odděleních 1.803 erytrocytárních transfuzních přípravků (nejvíce nakupujeme právě na Transfúzním oddělení Krajské nemocnice v Liberci - v roce 2007 1.599). V letošním roce za období leden - srpen 2008 bylo potřeba celkově nakoupit již 1.118 těchto přípravků.

V jablonecké nemocnici se provádí autotransfuze (= transfuze krve pocházející z pacientova vlastního odběru). Provádí se u pacientů, před plánovaným operačním výkonem a v případě, že to zdravotní stav pacienta dovoluje. Je to nejvhodnější způsob zajištění krve k eventuálnímu doplnění krevní ztráty v průběhu operace nebo po operaci. Odběry autotransfuzí se v jablonecké nemocnici provádějí na oddělení klinické a biochemie a hematologie (tedy v laboratoři). Termín odběru je nutné předem domluvit. Bližší informace jsou pro pacienty zveřejněny na internetu nemocnice www.nemjbc.cz

Loga studentů jsou využívána - projekt „Trička do restaurací“

Některé návrhy se již realizovaly, např. na nafukovacích balóncích s logem „Daruješ krev ?“ O letních prázdninách byl ČČK odstartován projekt s názvem „trička do restaurací“. Přihlásilo se 7 jabloneckých restaurací. Obsluha obléká trička s logem dárcovství, která si majitel vybral právě pro tu svoji restauraci a akce je podpořena stojánky nebo prostíráním, které vysvětluje motiv celé akce. První se do projektu zapojila Restaurace U Červených v Jablonci nad Nisou.

Další restaurace, které podporují projekt:

  • Li-Monáda
  • Penzion Půlměsíc, pizzeria Paolina
  • Restaurant Rybářská bašta
  • Pizza restaurant
  • Steak Pub U Medvěda
  • Klub Na Rampě

K dárcovství krve se přihlásili i známé osoby, např. starosta Mgr.Petr Tulpa vyzval k dárcovství zaměstnance MěÚ a sám přihlášku také odevzdal. Na podzim bude jabloneckým ČČK realizována mediální akce s jabloneckými fotbalisty.

Dnes se předávají stříbrné medaile

Již potřetí se budou v kapli jablonecké nemocnice předávat stříbrné medaile dárcům krve za dvacet odběrů. Ocenění z rukou ředitele nemocnice MUDr. Víta Němečka, MUDr. Renaty Procházkové - primářky transfuzního oddělení liberecké nemocnice a Ing. Petra Bartoně - ředitele HZS a držitele Zlatého kříže
3. stupně, převezme v kapli 21 dárců. Dárci krve dostanou jako dárek právě tričko s ústředním logem celého projektu „Daruješ“. Autorem tohoto loga je Veronika Chlumská.

Vytvořeno 4.10.2008 8:22:44 - aktualizováno 4.10.2008 18:44:09 | přečteno 211x | Mgr. Petra Hybnerová, MBA
load