Ekonomika nemocnice 2008 a investice

Tisková zpráva ze dne 1.10.2008

Hospodaření nemocnice se v letošním roce vyvíjí příznivě. Hospodářský výsledek před započetím odpisů celé nemocnice je pozitivní, což je signálem dobře nastavených ekonomických pravidel a procesů nemocnice. Tisková konference, obrázek se otevře v novém okně

Kladný hospodářský výsledek před započetím odpisů za účetní období leden - srpen 2008 je 16.400 tis. Kč. Tyto prostředky jsou v převážné míře investovány do přístrojové techniky. Letošní investice běží podle plánu. Výkony nemocnice v bodech jsou vyšší než v loňském roce, u zdravotních pojišťoven s paušální úhradou většinou mírně nad 100% a obložnost nemocnic je necelých 86 %.

  • Celkové letošní investice činí v tuto necelých 22 mil. Kč.
  • Na regulačních poplatcích vybrala nemocnice za období 01 - 08/2008 částku 6.330 000,- Kč. Úspěšnost ve výběru poplatků je 96,14 % a tyto peníze jsou zapojeny do rozpočtu nemocnice.
  • Na obnovu přístrojové techniky přispěl v letošním roce také zřizovatel jablonecké nemocnice město Jablonec nad Nisou částkou 10 mil. Kč.

Plán investic 2008 z prostředků města Jablonec nad Nisou

Přístroj

Oddělení

Cena v tis. Kč

Dialyzační přístroj

ARO

519

Bronchoskop

ARO

254

Monitor životních funkcí 3x

ARO

1 778

Operační rektoskop

operační sály

1 401

Duodenoskop

gastroenterologie

731

Ureteroskop 2x

urologie

334

Konvektomat

kuchyň

398

Rozšíření datového úložiště

RDG

1 598

Plicní ventilátor 4x

Interna, chirurgie

1 565

Sanitní vůz

doprava

1 089

Vakuový tkáňový procesor

patologie

333

CELKEM

10 000

S výjimkou sanitky a dialyzačního přístroje jsou všechny investice již dodány.

Liberecký kraj přispěl z letošního rozpočtu částkou 3 mi. Kč na úhradu skiaskopické stěny, jež byla pořízena v z loňském roce.

Investice z vlastních zdrojů

ULTRAZVUKY

Nemocnice z vlastních zdrojů letos zakoupila mimo jiné pět ultrazvuků používané na odděleních pediatrie, urologie, gynekologie, interny a radiodiagnostiky. Nový ultrazvuk plánuje nemocnice ještě letos pořídit pro gastroenterologické oddělení. Celkové náklady na těchto pět ultrazvuků jsou 8.6 mil. Kč.

DALŠÍ PŘÍSTROJE

Mezi další přístrojové vybavení, jež bylo v letošním roce zakoupeno, patří např. monitor pro JIP urologického oddělení, centrifuga pro laboratoř, přístroj pro fyzioterapii, pedál pro ortopedický sál či další vybavení pro ORL. Řada přístrojů mohla být zakoupena také díly sponzorům (postele na ORL, defibrilátor na CEDR v Tanvaldu, pulsní oxymetr na pediatrii atd.)

REKONSTRUKCE PROSTOR

Kromě přístrojového vybavení nemocnice obnovuje i stávající prostor. Letos byla zrekonstruována JIP chirurgického oddělení, lůžková část urologie, v současné době probíhá malování a rekonstrukce na druhé části lůžkové části chirurgie, přebudovány byly informace nemocnice u hlavního vchodu.

PLÁN 2009

V příštím roce by ráda nemocnice pořídila laparoskopickou věž na operační sály, analyzátor moči, holmiový laser (pro urologické operace), miniendosonograf či další novou sanitu. Objem investic se bude odvíjet zejména od hospodaření nemocnice, příspěvků města, sponzorů atd.. Největší investicí příštího roku bude nákup a zprovoznění magnetické rezonance.

Vytvořeno 3.10.2008 23:02:13 | přečteno 222x | Mgr. Petra Hybnerová, MBA
load