Nádoby na tříděný odpad

Tisková zpráva ze dne 17.12.2008

Nádoby na tříděný odpad putují do jablonecké nemocnice

EKO-KOM, a.s., přispěl jablonecké nemocnici devatenácti soupravami nádob na třídění odpadů. Každá souprava obsahuje tři nebo čtyři nádoby, a to na sběr plastů, papíru, nápojových kartonů a v některých místech na skla. Pacienti tak mají možnost třídit odpad v každém pavilonu a na každém patru jablonecké nemocnice.

„Liberecký kraj si ve třídění odpadů vede velmi dobře. Specifikum tohoto kraje je to, že města a obce chtějí i nadále zlepšovat systém nakládání s odpady. Zvolili si efektivní systém a to tak, aby jim co nejlépe vyhovoval. V současné době platí, že čím více odpadu vytřídí, tím více ušetří města a obce na poplatcích za skládkování či spalovnu“, říká regionální manažer Libereckého kraje Ing. Martin Holubec. EKO-KOM, a.s., bude do budoucna nadále rozšiřovat sběrnou síť. V současné době je v České republice kolem 170 000 kontejnerů.

Umisťování sběrných nádob na tříděný odpad v nemocnicích je pro společnost EKO-KOM, a.s. zatím pilotní projekt.

O společnosti EKO-KOM

Společnost EKO-KOM a.s., působí v ČR od roku 1997. Jako autorizovaná obalová společnost zajišťuje pro 21 tisíc plničů, výrobců a distributorů obalů a balených výrobků zpětný odběr a využití odpadů z obalů. Systém je založen na aktivní spolupráci s obcemi, svozovými firmami, dotřiďovacími linkami a zpracovateli odpadů. Letos již 11. rokem EKO-KOM, a.s. systematicky podporuje třídění a recyklaci papíru, plastů, skla, nápojových kartonů a kovů v 5 800 obcích, kde má možnost třídit odpady 10,140 mil. obyvatel v celé ČR. Kromě podpory tříděného sběru a využití odpadů zajišťuje systém dlouhodobě informování a vzdělávání obyvatel v oblasti nakládání s odpady. Součástí vzdělávání jsou informační kampaně a školní program, který patří k nejstarším aktivitám systému EKO-KOM. Systém EKO-KOM od roku 1997 do současné doby zajistil za své klienty využití a recyklaci pro více než 3,5 milionu tun odpadů z nevratných obalů. Za rok 2007 byla celková průměrná výtěžnost vytříděného odpadu v České republice na obyvatele a rok 48,7 kg.

Třídění odpadu v jablonecké nemocnici

Nemocnice jako zdravotnické zařízení třídí veškerý odpad. Kromě běžného komunálního odpadu a odpadu, jež zná veřejnost ze svých domácností, je samostatnou složkou zdravotnický odpad (např. použité jehly a infúzní sety, obvazový materiál a další biologický i patologicko anatomický odpad). Tzv. zdravotnického odpadu, který se likviduje ve spalovně, vyprodukuje nemocnice ročně zhruba 60 tun. Poskytnutím pojízdných nádob na tříděný odpad firmou EKO-KOM se vylepšil a zjednodušil systém třídění běžného odpadu (pet lahve, nápojové kartony, plasty a papír).

Pacienti i zaměstnanci nemocnice mají v blízkosti jednotlivých oddělení a pracovišť místa (24 stanovišť po celé nemocnici), kam mohou tyto složky odpadu vyhazovat. První speciálně a zkušebně pořízené nádoby na jaře letošního roku ke vchodu nemocnice a na další dvě místa v nemocnici ukázaly, že lidé v Jablonci jsou na třídění odpadu zvyklí. letošní rok se oproti loňskému roku zvýší v naší nemocnici vytříděné pet lahve o cca 3,5 tun. Rozšířením systému se počítá s poklesem komunálního odpadu, což ale ukáže ještě čas. Nádoby pro jabloneckou nemocnici dodala firma MEVATEC.

Zúčastněné osoby k tomuto tématu:

  • Ing. Martin Holubec, regionální manažer Libereckého kraje EKO-KOM a.s
  • Šárka Nováková, tisková mluvčí EKO-KOM a.s
  • René Hybner, oddělení životního prostředí Města Jablonec nad Nisou
Vytvořeno 18.12.2008 7:33:33 | přečteno 395x | Mgr. Petra Hybnerová, MBA
load