Porodnost bude opět vyšší

Tisková zpráva ze dne 21. listopadu 2008

V letošním roce se v jablonecké porodnici narodí 1350 - 1400 dětí, což bude zhruba až o 200 více než v loňském roce. V rTisková konference VZP, obrázek se otevře v novém okněoce 2007 překročil počet narozených dětí tisícovku, což bylo před tím naposledy v roce 1991.

Do středy 19.11.2008 přišlo na svět v naší porodnici 1.211 dětí a vedeno bylo 1.207 porodů. Dvojčat se v letošním roce narodilo zatím 10, kluků 605 a holčiček jen o jednu více, 606. Vysoký počet porodů ovlivňuje také jistě fakt, že jabloneckou porodnici si vybírají maminky z širokého okolí. Například v loňském roce bylo vedeno 1.168 porodů, z toho 325 z jiného okresu než je Jablonec nad Nisou (= 28 %). Za II. čtvrtletí 2008 bylo mimo jabloneckých 32 % = 106 z 330 porodů (za I. čtvrtletí 33,5 % = 111 z 331 porodů).

Do nemocnice jezdí rodit např. maminky z Liberce, Turnova, Semil, Českého Dubu, ale také z Prahy. K vysokému počtu zájemkyň přispívá nejen pěkné prostředí porodnice, vysoká odborná úroveň personálu, ale jistě i příjemné vystupování zdravotníků, což vyplývá mimo jiné z dotazníků spokojenosti klientů.

Všeobecná zdravotní pojišťovna dnes na své tiskové konferenci v rámci Libereckého kraje zveřejnila informaci, že finance za porody půjdou přímo za maminkami. To znamená, bude ohodnoceno, kolik rodiček si danou porodnici vybere.

 • Porodů se s maminkami účastní dle odhadů 2/3 otců.
 • Novorozenecké oddělení jablonecké nemocnice získalo v roce 2004 titul „Baby Friendly Hospital“ (Nemocnice přátelská k dětem), které uděluje světová zdravotnická organizace UNICEF. Toto ocenění získají pouze ta novorozenecká oddělení, která splní všechny podmínky - 10 kroků k podpoře kojení
 • Hned vedle tří moderních porodních sálů je přímo na porodnici k dispozici tzv. „sekční sál“, jež je určen pro porody císařským řezem.

S ohledem na stále vzrůstající porodnost se nově sepisují porodopisy v kanceláři za informacemi, nikoliv v ambulanci, jak tomu donedávna bylo. K sepsání porodopisu je třeba se předem telefonicky objednat.

Jablonecká nemocnice pořádá řadu školení pro budoucí rodiče

  • Seznámení s porodnickým oddělením (každý pátek, nutno se předem přihlásit, cena 150,- Kč),
  • Předporodní příprava pro těhotné (každý pátek, nutno se předem přihlásit, bezplatné, pro maminky od 30. týdne těhotenství),
  • Těšíme se na miminko (akce pro veřejnost 2 x do roka, setkává se s velikým úspěchem - vždy cca 60 účastníků, bezplatné, pořádání akce tohoto typu je v rámci kraje ojedinělé),
  • Při novorozeneckém oddělení funguje laktační poradna.

Předporodní příprava - kurzy pro těhotné, Seznámení s porodnickým oddělením - školení pro rodiče, Těšíme se na miminko a porodnost , Laktační poradna

Screeningová vyšetření u novorozenců

Screening (z angl. = prověřování) - použití diagnostických testů k vyhledávání rizikových nebo nemocných osob v exponované populaci zdánlivě zdravých osob bez příznaků daného onemocnění.

Běžnou praxí v porodnicích je, že u novorozenců se provádí vyšetření z odběru krve z patičky a ortopedické vyšetření kyčelních kloubů. Ne všude se však setkají rodiče s nadstandardním vyšetřením zraku a sluchu u novorozenců. Screening sluchu u všech narozených dětí se dělá v jablonecké nemocnici od loňského roku, screening zraku od roku 2002. Ušní vyšetření (otoakustické emise) se provádí přístrojem „echoscreenem“ a vede k vyloučení vrozené hluchoty. Ta má za následek především opožděný vývoj řeči u dítěte. Sluchová vada se sice neodstraní, ale použitím různých podpůrných prostředků se dá vývoj řeči a tím i myšlení regulovat. Toto vyšetření dochází na novorozenecké oddělení provádět lékařka ORL. Za dobu provádění screeningu (tj. jeden rok) se odhalily sluchové vady u třech dětí. Jablonecká nemocnice připravuje o všech screeningových vyšetřeních u novorozenců natočit dokument, který bude mimo jiné k vidění na webových stránkách nemocnice.

Vybavení - plánované investice

Na novorozenecké oddělení bychom rádi zakoupili převozový inkubátor, jež je potřeba pro případy, kdy je nutné transportovat miminko do jiné nemocnice. Cena takového inkubátoru se pohybuje okolo 200 000,-Kč.

Plánujeme také zakoupit další dva BiliBedy. Jedná se o přístroj s modrým světlem, které odbourává bilirubin při novorozenecké žloutence. Dává se přímo do dětské postýlky a miminko může být i při svícení u maminky na pokoji. V současné době máme tyto přístroje dva. Cena jednoho nového je cca 50 000,- Kč.

Nové moderní porodní lůžko bychom rádi pořídili pro porodní sál a do budoucna zvažujeme nákup soupravy pro alternativní porody, jejíž cena se pohybuje až okolo sto tisíc korun.

V letošním roce se kromě běžné drobné obnovy vybavení zakoupil pro gynekologicko- porodnické oddělení nový ultrazvuk, jež byl uhrazen z příspěvku zřizovatele města Jablonec nad Nisou.

Vytvořeno 21.11.2008 13:25:21 - aktualizováno 21.11.2008 13:26:24 | přečteno 243x | Mgr. Petra Hybnerová, MBA
load