Poplatky v nemocnici

Vážení spoluobčané, jablonecká nemocnice začne od 1. ledna 2008 vybírat poplatky dle zákona č. 261/2007 Sb. na lůžkových odděleních i v ambulancích. Zveřejňujeme bližší informace.

Metodika k výběru poplatků dle zákona č. 261/2007 Sb. platná od 1.1. 2008

Poplatek PACIENT platí

Poplatek PACIENT neplatí

30,- Kč za návštěvu lékaře

 • praktického lékaře
 • dětského lékaře
 • ženského lékaře
 • ambulantního specialisty
 • klinického psychologa
 • klinického logopeda
 • pokud není provedeno klinické vyšetření lékařem
 • pokud jde o preventivní prohlídku nebo očkování
 • pokud jde o laboratorní či diagnostické vyšetření (RTG, odběr krve apod.)
 • v případě dispenzární péče (péče o vážně nemocné děti nebo těhotné ženy v souvislosti s jejich nemocí či těhotenstvím, hemodialýzy, darování krve)

30,- Kč za výdej léku

 • platí se za každou položku na receptu
 • za předepsané léky, které si pacient hradí sám
 • za léky, které nejsou na předpis

90,- Kč za návštěvu pohotovosti

 • týká se ambulantních pohotovostí nebo pohotovostí v nemocnici

60,- Kč za den strávený na lůžku

 • v nemocnici, LDN, na lůžku následné péče
 • pokud je pacient na propustce nebo při jednodenní hospitalizaci
Zcela jsou od poplatků osvobozeni
 • pojištěnci v hmotné nouzi s potvrzením max. 30dní starým
 • děti z dětských domovů a ústavní výchovy
 • občané podstupující ochranou léčbu nařízenou soudem
 • lidé s infekčním onemocněním, nařízenou izolací či karanténou

Bližší vysvětlení:

 1. Poplatky jsou vybírány v hotovosti na ambulancích a lůžkových odděleních, je-li provedeno klinické vyšetření lékařem. Pokud pacient nezaplatí, bude požádán o podpis uznání závazku - dluhu. Platbu provede složenkou nebo bankovním převodem do osmi dnů. Po této lhůtě bude dluh postoupen inkasní společnosti. Ta bude postupovat obvyklým administrativním postupem.
 2. Nemocnice vybírá poplatky vždy, limit 5 000,- Kč hlídá zdravotní pojišťovna. Při překročení limitu 5 000,- Kč vrací peníze pacientovi rovněž pojišťovna.
 3. Pohotovostní služba s poplatkem 90,- Kč je poskytována ve všední den od 17 do 7 hodin, v sobotu, neděli a o svátcích celý den.
 4. Klinické vyšetření je každé vyšetření, pokud lékař neurčí jinak.

Věříme, že systém se během krátké doby vžije a nebude působit problémy ani pacientům, ani zdravotníkům. Celé znění zákona č. 261/2007 a metodického pokynu naleznete na webových stránkách http://www.mzcr.cz

MUDr. Vít Němeček, ředitel Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.

Vytvořeno 20.12.2007 12:53:31 | přečteno 356x | Mgr. Petra Hybnerová, MBA
load