Nová skiaskopická stěna

Tisková zpráva ze dne 3.12.2007

Jablonecká nemocnice pořídila novou moderní skiaskopickou stěnu

Starší skiaskopická stěna zde byla již 10 let a z důvodu častých oprav, které již byly nerentabilní, bylo třeba přístroj nahradit. Původní přístroj byl mimo jiné už také technicky zastaralý a nevyhovoval zcela potřebám současné diagnostiky. Skiaskopická stěna, na jejímž nákupu se finančně podílí také zřizovatel, město Jablonec na Nisou (5 mil. Kč.), bude v jablonecké nemocnici zprovozněna v průběhu měsíce prosince letošního roku. Nákup skiaskopické stěny je pro jabloneckou nemocnici v letošním roce nejvyšší investicí do zdravotnické techniky. Přístroj stál
9,3 milionů korun a pořízen byl mimo jiné také díky sponzorům.

„Zakoupen byl přístroj značky Philips, který oproti staršímu má nejen modernější vzhled, ale především jinou konstrukci. Ta umožňuje operativnější vyšetření s možnostmi zobrazení pacienta z různých pozic, přičemž pacient nemusí měnit polohu, ale přizpůsobí se přístroj (to bývalý přístroj neumožňoval). Velkou výhodou je to u pacientů nepohyblivých, hůře spolupracujících, či u pacientů v narkóze“, jak uvedl primář radiodiagnostického oddělení jablonecké nemocnice MUDr. Petr Tuček.

Na pracovišti probíhaly od konce září 2007 stavební a technické úpravy. Do stropu byly namontovány kovové konstrukce, jež umožňují pohybovat třemi monitory podle potřeby. Vybudovat bylo také třeba technické zázemí s chlazením pro přístroj a PC pracoviště.

Open book - další uchazeči ZDE

ikona souboruJD Skiaskopie 2007 12 04 / jpg / 1,6 MB

Jaká vyšetření se zde dají provádět

Na tomto přístroji se vyšetřují pacienti, jež mají potíže se slinivkou břišní, žlučovým systémem, ale
i žaludkem, jícnem, tenkým střevem a tlustým střevem. Provádět se zde dají také některá gynekologická vyšetření, např. vyšetření dělohy a vejcovodů, u dětí vyšetření močových cest. To se provádí u dětí s vrozenými záležitostmi, či po zánětlivých onemocněních. Za pomocí přístroje se dá také vyšetřit konečník - tzv. defekografie. Vyšetření probíhá tak, že se orgány naplní kontrastní látkou, tím se jasně zviditelní na obrazovce a může se hodnotit jejich stav. Podle aktuální potřeby se udělají snímky.

Na přístroji se provádí i zákroky

Kromě vyšetření a stanovení diagnózy se přístroj dá využít také k některým zákrokům, např. k odstranění kamínku v žlučových cestách. Při této metodě nemusí být použita klasická chirurgická operace a zásah je pro pacienta tudíž mnohem šetrnější. Na přístroji lze vykonat také zákrok k zprůchodnění žlučových cest a vývodu slinivky (pomocí přístroje se zavede tzv. stent - tenká trubička, která obnoví průsvit zúženého žlučovodu). Na pracovišti se také dělají tzv. kombinované výkony za pomocí dalších přístrojů - endosonografu, endoskopické věže, právě pod RTG kontrolou skiaskopické stěny. Např. lze použít při odstraňování odumřelých částí slinivky břišní.

Výhody nového přístroje

Nová skiaskopická stěna má oproti původnímu 4x vyšší zobrazovací rozlišení. Vyšetření jsou rychlejší, kvalitnější a pro pacienta méně zatěžující. Součástí přístroje je také software umožňující kvalitní zobrazování obrazových výstupů a možnost elektronického ukládání dat. Výsledek z vyšetření je možno v digitální podobě ukládat na server a následně elektronicky přenášet na další odborná pracoviště.

Tento typ přístroje výrazně snižuje dávku rentgenového záření pro pacienta i personál. Množství pořízených snímků pomocí skiaskopie není ničím limitováno a ani právě dávka záření se od tohoto neodvíjí. Na přístroji lze využít i možnosti nahrávání průběhu celého vyšetření v čase - tzn. vznikne pohyblivý záznam.

Při práci na skiaskopické stěně se vždy jedná podle typu vyšetření o týmovou práci více specialistů: gastroenterologa, rentgenologa, gynekologa, urologa, anesteziologa.

O pacientech

Ročně se na přístroji provede zhruba 2 000 vyšetření, z toho zhruba 500 provádí oddělení gastroenterologie. Vyšetřují se zde pacienti z blízkého i širokého okolí.

Před vyšetřením na skiaskopii se u pacienta provádí příprava: pacient přijde nalačno, pokud se vyšetřuje tenké či tlusté střevo je potřeba mít několik dnů předepsanou dietní přípravu (o čemž informuje předem vysílající lékař). Vyšetření na skiaskopii se běžné pohybuje okolo 5 - 15 minut. Náročnější vyšetření či terapeutický zákrok může trvat i více jak hodinu. Většinou se provádí vyšetření při vědomí s pomocí tišících prostředků, při náročnějších vyšetřeních je u zákroku přítomen anesteziolog a vše je provedeno v narkóze.

Dnes začíná v nemocnici odborný workshop

Jako součást zahájení provozu skiaskopické stěny pořádá oddělení gastroenterologie jablonecké nemocnice ve spolupráci s firmou Olympus workshop (3. - 4.12. 2007). Do jablonecké nemocnice se sjedou na dva dny vybraní specialisté z oboru gastroenterologie z celé České republiky (nemocnice Praha, Hradec Králové, Ústí nad Labem, Plzeň, Ostrava - cca 12 lékařů). „Účastníci se nejen seznámí s možnostmi vyšetření a zákroků na nové skiaskopické stěně, jež je umístěna na radiodiagnostickém oddělení, ale na programu bude také předávání zkušeností z vyšetření na přístrojích gastroenterologie, jako je endosonografie a práce se speciálními endoskopy na vyšetřování a odstraňování časných stádií rakoviny zažívacího traktu. Pracovat se bude především na pracovišti gastroenterologie, které patří v naší republice ke špičkovým. Mimo to bude odborný workshop probíhat také na radiodiagnostickém oddělení a operačních sálech“, jak nám sdělil primář gastroenterologického oddělení MUD. Vladimír Nosek.

Skiaskopie = základní rentgenologická vyšetřovací metoda, která umožňuje sledovat pohyb, popřípadě funkci vyšetřovacího orgánu; dynamické vyšetření

Skiagrafie = klasickéRTG snímkování; snímky jsou statické

CT = počítačová tomografie; vytváření prostorového obrazu objektu souborem rovinných řezů. Každý řez se matematicky rekonstruuje z údajů o změnách záření procházejícího nebo vydávaného objektem
v různých směrech.

Na slavnostním zahájení byli přítomni: zástupci zřizovatele - město Jablonec nad Nisou; zástupci sponzorů; MUDr. Vít Němeček - ředitel nemocnice;
Ing. Milan Trpišovský - náměstek nemocnice; Bc. Jitka ŕehořová - hlavní sestra nemocnice; MUDr. Petr Tuček - primář RDG oddělení; Magda Hrabovská - vedoucí radiologických asistentů RDG oddělení; Pavla Bašová - vrchní sestra gastroenterologie; Ing. Jaroslav Dyčka - ředitel medicínských systémů Philips; MUDr. Jiří Daniel, aplikační specialista Philips; Ing. Pavel Koukal - obchodní zástupce Philips a další

Fota: Petra Krajinová, tisková mluvčí nemocnice a Lenka Brabencová, redaktorka Jabloneckého deníku

RDG Skiaskopie

Starší skiaskopická stěna

Starší skiaskopická stěna

V nemocnici byla od roku 1996.
 
Starší skiaskopická stěna

Starší skiaskopická stěna

Likvidace
 
Starší skiaskopická stěna

Starší skiaskopická stěna

Likvidace
 
Starší skiaskopická stěna

Starší skiaskopická stěna

Odvoz po jednotlivých částech
 
Starší skiaskopická stěna

Starší skiaskopická stěna

Odvoz z nemocnice
 
Nová skioaskopická stěna

Nová skioaskopická stěna

Přijezd do jablonecké nemocnice
 
Nová skioaskopická stěna

Nová skioaskopická stěna

 
Nová skioaskopická stěna

Nová skioaskopická stěna

Instalace v místnosti skiaskopie na radiodiagnostickém oddělení
 
Nová skioaskopická stěna

Nová skioaskopická stěna

Instalace
 
Nová skioaskopická stěna

Nová skioaskopická stěna

Instalace odborníky z firmy Philips
 
Počítačové pracoviště přístroje

Počítačové pracoviště přístroje

Technik firmy Philips Marek Holický
 
Nová skioaskopická stěna

Nová skioaskopická stěna

Již v provozu
 
Nová skioaskopická stěna

Nová skioaskopická stěna

 
Multidiagnost

Multidiagnost

 
 
Vytvořeno 7.12.2007 13:12:49 - aktualizováno 7.12.2007 13:54:05 | přečteno 804x | Mgr. Petra Hybnerová, MBA
load