Certifikát ISO 9001:2000

Tisková zpráva ze dne 20.12.2007

Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. převzala dne 20. prosince 2007 certifikát za splnění požadavků mezinárodní normy ISO 9001:2000. Jedná se o systém řízení kvality a v první fázi je certifikována technická část nemocnice, dále operační sály, radiodiagnostika, centrální sterilizace a nechybí ani vedení nemocnice.

Splnění požadavků prokázala nemocnice začátkem prosince 2007, kdy zde probíhal audit certifikační společností Bureau Veritas Certification. Nemocnice obdržela národní akreditaci ČIA (Český institut pro akreditaci) a také mezinárodní UKAS (anglická akreditační společnost). Na ověření splnění požadavků a získání certifikátu se zaměstnanci nemocnice intenzivně připravovali přes jeden rok. Získáním certifikátu nicméně vše nekončí, ba naopak.

Certifikát se uděluje na 3 roky, přičemž každým rokem čeká nemocnici tzv. dozorový audit a poté recertifikace. ISO 9001 73 barva, obrázek se otevře v novém okně

www.certification.bureauveritas.cz

Při předání byli přítomni: zástupci manažera jakosti Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.;Ing. Milan Trpišovský, MBA - náměstek Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.; Bc. Jitka Řehořová - náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.; manažer jakosti Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o - Petra Krajinová; Ing. Peter Šesták - výkonný technický ředitel Bureau Veritas Certification; Karolína Sládečková - obchodní manažer Bureau Veritas Certification; Ing. Luboš Hajn - ředitel konzultační firmy Ideál Mělník a.s.

Co vlastně znamená kvalita ve zdravotnictví a čeho se týká?

Kvalita v jakékoliv organizaci obecně znamená vyrábět produkty či poskytovat služby ve shodě s požadavky zákazníků či klientů. Kvalitu ve zdravotnictví lze definovat jako poskytování takové péče, která uspokojí nebo dokonce předčí očekávání pacientů / klientů. Stručně řečeno systém kvality ve zdravotnictví je vše, co je činěno při poskytování zdravotnických služeb, jejichž konečným cílem je zlepšování zdravotního stavu, zvyšování kvality života a spokojenosti obyvatel, o něž zdravotnická zařízení pečují. Systém kvality se týká všech procesů od jejich začátku až po jejich konec - zahrnuje kvalitu řízení, kvalitu zdrojů, kvalitu pracovních procesů, kvalitu personálu, kvalitu prostředí, kvalitu péče, atd. Vše je podřízeno tomu, aby konečným výsledkem byla spokojenost pacienta jako zákazníka.

Jak je proces kvality sledován a zajišťován v naší nemocnici?

Všichni zaměstnanci trvale pracují na tom, aby jejich znalosti a dovednosti byly na takové úrovni, aby péče, kterou poskytují byla v souladu s nejnovějšími poznatky vědy, aby byla účinná, dostupná, včasná, bezpečná, přiměřená zdravotním potřebám pacientů, návazná a také ekonomicky efektivní. Cílem našeho úsilí je omezovat chyby, nežádoucí výsledky, promrhaný čas a nadbytečné náklady spojené se špatnou kvalitou konkrétního zdravotnického výkonu či služby s cílem co nejlepší úrovně dosažené péče o zdraví našich pacientů.

Předání certifikátu

Předání certifikátu

Předání certifikátu

Slavnostní předání v kapli jablonecké nemocnice dne 20.12.2007
 
Předání certifikátu

Předání certifikátu

 
Předání certifikátu

Předání certifikátu

Vlevo ředitel společnosti Bureau Veritas Ing. Peter Šesták, vpravo náměstek nemocnice Ing. Milan Trpišovský, MBA.
 
Předání certifikátu

Předání certifikátu

Zástupci nemocnice s certifikační společností a ředitelem konzultační firmy Ideal Mělník a.s. Ing. Lubošem Hajnem (zcela vpravo). Třetí zleva manažerka společnosti Bureau Veritas Certification Karolína Sládečková,druhá zleva Petra Krajinvá - manažerka jakosti nemocnice Jablonec nad Nisou.
 
Předání certifikátu

Předání certifikátu

Vpravo hlavní sestra nemocnice Bc. Jitka Řehořová.
 
Certifikát

Certifikát

Česká verze
 
Certifikát

Certifikát

Anglická verze
 
Certifikát

Certifikát

Německá verze
 
 
Vytvořeno 26.12.2007 23:20:59 - aktualizováno 28.12.2007 23:45:13 | přečteno 772x | Mgr. Petra Hybnerová, MBA
load