Ocenění dobrovolníků

Tisková zpráva ze dne 17.4.2007

Dobrovolníci v nemocnici získali ocenění

V jablonecké nemocnici se o pacienty kromě zdravotního personálu starají také dobrovolníci. Poznáte je podle žluté vesty s nápisem dobrovolník. Dobrovolnická činnost se zde začala rozvíjet v roce 2003 a v současné době jich do nemocnice za pacienty dochází pět. Potkat se s nimi můžete na oddělení interny, centru doléčování a rehabilitace, ortopedii, gastroenterologii a rehabilitaci. Tito lidé dochází do nemocnice ve svém volném čase a bez nároku na jakékoli finanční ohodnocení se věnují pacientům, zejména dlouhodobě nemocným. Snaží se vyplnit jejich volný čas, zpříjemnit jim dlouhou dobu pobytu na lůžku či pomoci při některých činnostech.

V březnu letošního roku byli v rámci udílení cen „Křesadlo 2006“ oceněni tři dobrovolníci z jablonecké nemocnice. Myšlenka každoročního oceňování dobrovolníků vznikla v rámci akcí Mezinárodního roku dobrovolníků v roce 2001 v Praze, kterou iniciovalo Národní dobrovolnické centrum Hestia www.hest.cz. Vyhlašování ceny Křesadlo je příležitostí ocenit dobrovolníky, zviditelnit dobrovolnictví a vzbudit v lidech zájem o dobrovolnou činnost a respekt k těm, kteří ji vykonávají. Dostávají ji lidé, které vybírá nezávislá komise složená ze zástupců neziskových organizací, zástupců kraje, města a novinářů, jedná se o cenu pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci. V Liberci oslavilo udílení cen Křesadlo již třetí výročí. Za jabloneckou nemocnici byli oceněni Leona Holubová, Miroslava Mlýnková a Martin Kvapil. Jim i ostatním dobrovolníkům patří za jejich péči velké poděkování.

Pokud se chcete stát dobrovolníkem v jablonecké nemocnici, kontaktujte hlavní sestru Jitku Řehořovou, telefon: 483 345 310, e-mail: rehorova@nemjbc.cz Informace o dobrovolnické práci jsou také zveřejněny na webu nemocnice www.nemjbc.cz v sekci Informace pro pacienty - Hospitalizace nebo na webu Regionálního dobrovolnického centra Ještěd www.rdcjested.cz

Naše povídání o dobrovolnické práci si dovolíme zakončit úryvkem z rozhovoru s dobrovolnicí Leonou Holubovou, která dochází na interní oddělení třetím rokem. Rozhovor si můžete přečíst na webu nemocnice. „Při jednání s pacienty se snažím představit si sebe sama na jeho místě“.

Vytvořeno 17.4.2007 10:20:24 | přečteno 444x | Mgr. Petra Hybnerová, MBA
load