Hospodaření nemocnice

Tisková zpráva ze dne 24.4.2007

Hospodaření nemocnice aneb z výrazné ztráty ke kladnému výsledku

Předkládáme vám podrobný materiál týkající se hospodaření nemocnice a způsobu financování nemocnice.

V roce 2006 dosáhla nemocnice zisku před odpisy ve výši 18 mil. Kč. Jedná se o tzv. reálný hospodářský výsledek EBITDA před započetím odpisů, očištěný o vliv vyhlášky 505/2002 Sb., oddlužení, odpisy a převody majetku. Finanční prostředky z pozitivního hospodaření používá nemocnice k uhrazení závazků z předcházejících období a na financování rozvoje nemocnice. Tím byl dokončen důležitý střednědobý záměr - zbavit se dluhů vůči našim dodavatelům. V dalším období tento zisk použijeme na obnovu našeho přístrojového a stavebně - technického vybavení. Podrobnější komentář najdete ve výroční zprávě nemocnice za rok 2006.

Dotace

Na provoz a rozvoj nemocnice je potřeba stále více finančních zdrojů. Finanční prostředky ze zdravotních pojišťoven nestačí a dotace (státní, regionální či jiné) jsou velmi omezeny.

Tabulka „Dotace nemocnici v roce 2006“

Investiční

v tis.Kč

Město Jablonec nad Nisou

16.000

Liberecký kraj

940

Ministerstvo zdravotnictví

5.400

Provozní

v tis.Kč

Liberecký kraj, rozptýlená záchytka

620

Liberecký kraj, zajištění akutní ambulantní péče

3.000

Ministerstvo zdravotnictví

60

Národní zdravotnický informační systém

101

Úřad práce

30

Tabulka „Dotace nemocnici v roce 2005“

Investiční

v tis.Kč

Město Jablonec nad Nisou

8.000

Ministerstvo zdravotnictví

1.884

Provozní

v tis.Kč

Liberecký kraj (přes rozpočet města Jablonec n. N.)

7.931

Z toho:

provoz systému MarkQ

441

na riziko ošetření alkoholiků

620

zajištění akutní ambulantní péče

3.670

na provoz následné péče

3.200

Nákup zdravotnické techniky v roce 2007Pneuven Bevuk, obrázek se otevře v novém okně

V letošním roce zakoupila nemocnice např. 2 kusy tzv. Pneuven Bevuk (obr. č 1), který se používá pro pacienty např. při otocích dolních končetin, pohybových problémech.Jeden je na oddělení CEDR v Tanvaldu a druhý na tom samém oddělení v Jablonci. Cena jednoho je 50 500,- Kč. Dále byla zakoupena vrtačka pro ortopedické operace v hodnotě 300 tis. Kč (obr. č. 2), váhy pro laboratoř, antidekubitní systém pro CEDR či infúzní stojan pro gastroenterologii. V blízké době bude nemocnicí vyhlášeno výběrové řízení na nákup skiaskopické stěny (obr. č. 3), která je umístěna na radiodiagnostickém oddělení a používá se např. ke gastroenterologickým vyšetřením. Při nákupu tohoto přístroje se bude jednat o investici až 8 - 10 mil. Kč. Ortopedická pila, obrázek se otevře v novém okně

Skiaskopická stěna, obrázek se otevře v novém okně

Informace o výběrových řízeních a investicích na webu nemocnice

Veřejnost se může s nákupy nejnákladnějších investic, cenových nabídek uchazečů a zdůvodnění výběru konkrétního dodavatele seznámit na webu nemocnice v sekci Open Book.

Vytvořeno 24.4.2007 15:10:30 | přečteno 348x | Mgr. Petra Hybnerová, MBA
load