Zákon o neziskových nemocnicích

V květnu letošního roku (31. 5.) vešel v platnost Zákon o neziskových nemocnicích, který nabývá účinnosti 28. listopadu 2006. Zákon přesouvá důležité kompetence se zřizovatele, tj. v našem případě Města Jablonec nad Nisou, a kraje na Ministerstvo zdravotnictví ČR. Zřizovateli ponechává ekonomickou odpovědnost a dochází tak k oddělení zodpovědnosti zřizovatele od jeho kompetencí.

Zákon např. umožňuje, citujeme:

Hlava VIII, par. 33 Spádové území

„1) Ministerstvo zdravotnictví po předchozím projednání s krajem, zdravotními pojišťovnami a příslušnými Komorami stanoví rozhodnutím každému veřejnému zdravotnickému zařízení zařazenému do sítě veřejných zdravotnických zařízení rozsah povinnosti poskytovat zdravotní péči a spádové území pro jednotlivé druhy zdravotní péče.

2) V rozhodnutí podle odstavce 1 stanoví Ministerstvo zdravotnictví

a) obory poskytované zdravotní péče,
b) počet akutních lůžek v jednotlivých oborech,
c) počet lůžek následné péče v jednotlivých oborech,
d) druhy a počty léčebných a diagnostických přístrojů stanovených vyhláškou Ministerstva zdravotnictví,
e) rozsah péče, které je veřejné zdravotnické zařízení povinno poskytovat,
f) spádové území.

Hlava VIII, par. 35 Podmínky provozování veřejného zdravotnického zařízení

4) Veřejné zdravotnické zařízení musí být personálně, věcně a technicky vybaveno pro druh a rozsah jím poskytované péče. Ministerstvo zdravotnictví stanoví vyhláškou kapacitu izolačních lůžek a požadavky na věcně a technické vybavení veřejného zdravotnického zařízení. Ministerstvo zdravotnictví stanoví po dohodě s příslušnou Komorou vyhláškou požadavky na personální vybavení veřejného zdravotnického zařízení.

V minulém týdnu se v médiích objevila zpráva o chybě v zákonu v návaznosti na zákon týkající se platu. V důsledku této chyby údajně hrozí výrazné snižování mezd v nemocnicích. Vedení nemocnice vydalo v pátek 8.9. prohlášení pro všechny své zaměstnance, ve kterém sděluje, že nepřipravuje a neprovede žádné plošné snížení stávajících mezd, i kdyby jim k tomu chyba v zákoně dávala prostor. Jablonecká nemocnice takovéto snižování mezd nepotřebuje, protože hospodaření se vyvíjí příznivě. Dobrou mzdu za dobrou práci považuje vedení za nutnou podmínku pro další fungování a rozvoj nemocnice.

Nemocnice ani zřizovatel neobdržely do dnešní doby žádnou konkrétní ústní ani písemnou informaci, zda se připravují opatření, jež by jabloneckou nemocnici zasáhla. Zřizovatel spolu s vedením nemocnice udělají za vzájemné spolupráce vše pro, aby se situace týkající se Zákona o neziskových nemocnicích nedotkla pacientů a ani zaměstnanců.

Vytvořeno 13.9.2006 9:14:18 | přečteno 332x | Mgr. Petra Hybnerová, MBA
load