Nemocnice se zabývá léčbou obezity

Jablonecká nemocnice se za spolupráce více oddělení zabývá komplexní léčbou obezity. Součástí interního oddělení je obezitologická poradna, chirurgie má pod sebou bariatrickou poradnu, problematikou se zabývá také dietní sestra. Cvičení pro tyto pacienty organizuje oddělení rehabilitace.

Obezita se dá charakterizovat jako zmnožení tukové tkáně v organismu. Vzniká tehdy, je-li dlouhodobý nepoměr mezi energetickým příjmem a výdejem.

Nadváha s rozhledem - nová akce oddělení rehabilitace, POZOR již 25. - 29. 10. 2006

Příčiny obezity

Vůbec nejčastější příčinou obezity je nadměrné přejídání ve vztahu k malé fyzické aktivitě. Existuje jisté procento obezity, které je ale v porovnání s předchozí velmi malé (cca 5%) a je způsobeno jinými příčinami. Zejména se jedná o poruchy žláz s vnitřní sekrecí, z nichž nejčastější je snížená funkce štítné žlázy. Genetických příčin obezity, jak se řada pacientů domnívá, je nesmírně málo a jsou vzácné.

Léčba v poradně

Obezitologická poradna se zabývá léčbou nadváhy a obezity dospělých pacientů. Věnuje se také léčbě přidružených chorob, jako jsou poruchy metabolismu tuků a hypertenze, jenž s obezitou úzce souvisí, zaměřuje se na odhalování časných stadií cukrovky II. typu. Každý pacient je kontrolován nejen lékařem, ale pravidelně také dietní sestrou, která s ním podrobně probere jeho jídelníček, přesně spočítá kalorie, vysvětlí zásady správné redukční diety a doporučí takový jídelníček, se kterým by měl pacient dosáhnout váhového poklesu. V duchu hesla :„Jsem co jím“ učí pacienty více přemýšlet nad vším, co jedí. Je velmi žádoucí, aby si pacient uvědomil, že při snaze o zhubnutí se vlastně musí změnit celý jeho přístup k životu, celý jeho dosavadní životní styl.

Cvičení pro pacienty

Rehabilitační oddělení naší nemocnice nabízí pacientům možnost cvičení (nejvýše 4 - 5 osob). Cvičení je zaměřeno a koncipováno pro obézní tak, aby nedocházelo k přetěžování pohybového aparátu a individuálně, aby je každý pacient mohl zvládnout. Jako novinku připravuje oddělení pro tyto pacienty v termínu 25. - 29. října 2006 pobyt v Krkonoších, jehož součástí budou přednášky k dané problematice, cvičení a správná životospráva. Bližší informace se zájemci dozvědí na recepci rehabilitace (tel.: 483 345 801) a budou zveřejněny také na webových stránkách nemocnice. Pobyt není hrazen zdravotní pojišťovnou.

Gastrická bandáž

Nejkrajnější metodou pro nejtěžší případy obezity je gastrická bandáž - laparoskopický chirurgický zákrok, při kterém se pacientovi zaškrtí speciální manžetou žaludek. Touto problematikou se v naší nemocnici zabývá bariatrická poradna. Nelze si ale myslet, že samotná bandáž vše vyřeší. Pohyb a energeticky vyvážená strava ani při této metodě neodpadnou.

BMI

Stupeň nadváhy nebo obezity se hodnotí nejčastěji tzv. BMI. Každý si ho může jednoduše spočítat podle vzorce: BMI rovná se hmotnost v kg lomeno výška v metrech na druhou. Hodnota nad 25 je nadváha, hodnota nad 30 značí obezitu.

Jak se do poradny objednat

Obezitologická poradna má v současné době kolem dvě stě pacientů. Možnosti využívají lidé z celého Libereckého kraje. Pokud se obézní pacient rozhodne pro léčbu, může se sám do poradny objednat (tel.: 483 345 125). Pacient nepotřebuje doporučení od praktického lékaře. Při objednání se také doví, co k první návštěvě bude potřebovat. Objednací doba se nyní pohybuje od 1 do 2 měsíců. Pro motivaci nových pacientů: poradnu navštěvuje pacientka, která již ve 30 ti letech prodělala srdeční infarkt. Uvědomila si nutnost léčení své obezity a pod vedením týmu poradny dokázala zhubnout postupně 15 kg. Nemocnice natočila k této problematice dokument a jeho repríza se bude vysílat v televizi RTM v pátek 6. října 2006.

Z materiálu MUDr. Sabiny Tiché, lékařky obezitologické poradny

Vytvořeno 13.9.2006 9:16:33 | přečteno 656x | Mgr. Petra Hybnerová, MBA
load