Nový denzitometr

Tisková zpráva ze dne 2.11.2006

V jablonecké nemocnici funguje od roku 1995 osteologické pracoviště. V roce 2003 se stalo krajským osteocentrem pro celý Liberecký kraj. Osteocentrum se zabývá diagnostikou osteoporózy, stanovením její příčiny, návrhem a vedením léčby a poučením pacienta s touto diagnózou. Nachází se v ambulantní části interního oddělení. Jablonecká nemocnice uvedla v polovině října do provozu nový celotělový denzitometr DXA HOLOGIC QDR DISCOVERY W, který zakoupila za 1.850.000,- Kč. Generálním sponzorem nákupu přístroje je Preciosa a.s. Poděkování však patří i dalším významných sponzorům nemocnice.

Co je to osteoporóza a její prevence

Osteoporóza je nemoc charakterizovaná úbytkem (prořídnutím) kostní hmoty, jehož důsledkem je zvýšená náchylnost kostí ke zlomeninám, zejména zápěstí, obratlů a krčku stehenní kosti. V ČR trpí touto nemocí 750 000 lidí (nad 50 let 33% žen a 15% mužů, nad 70 let 50% žen a 40 % mužů). Výjimkou nejsou dnes ani pacienti v nižším věku. Finanční náklady na léčbu následků této civilizační choroby jsou velmi vysoké (v ČR až 7 mld. Kč). Nejen z těchto důvodů je tedy třeba onemocnění předcházet. Důležitý je mimo jiné dostatečný příjem vápníku, který je základním stavebním prvkem kostí, výživa s dostatkem bílkovin a vitamínu D. Důležitý je dostatek pohybu a nekouřit.

Denzitometrické vyšetření

Denzitometr je přístroj pro vyšetření úbytku kostní hmoty (vyšetřuje se hustota kostního minerálu). Denzitometrické vyšetření je základní metodou k ověření osteoporózy a jejího stupně. K ověření příčiny osteoporózy a rizika zlomeniny u pacientů je nutné také doplnit podrobné vyšetření lékařem osteologické poradny, RTG páteře a laboratorní vyšetření krve a moče. Z krve se stanovují i ukazatele kostního odbourávání a novotvorby. Pokud je třeba, mohou být součástí stanovení diagnózy i další speciální vyšetření (např. CT nebo magnetická rezonance).

Na denzitometrické vyšetření se objednává na telefonu 483 345 209 a je třeba mít doporučení od lékaře. Objednací lhůty jsou v současné době cca 1 měsíc. Denzitometrické vyšetření si lze nechat udělat i na vlastní náklady, cena jednoho vyšetření činí 500,- Kč.

Jedno denzitometrické vyšetření trvá celkem cca 20 minut, přičemž vlastní proces podle rozsahu vyšetření (celé tělo 6 - 7 minut, páteř nebo kyčle 10 sekund). Každý den se na denzitometrii vyšetřilo průměrně 10 pacientů, nyní po zprovoznění rychlejšího přístroje jich bude patnáct.

Počet denzitometrických vyšetření v jednotlivých letech

2004

1.780

2005

2.185

2006 (do 20.10.)

1.830

Jedná se o neinvazivní a nebolestivé vyšetření, při kterém je vysíláno velmi slabé rentgenové záření. Denzitometrie se využívá i ke sledování účinnosti léčby (zpravidla se u pacientů postižených osteoporózou opakuje 1 x za 1 - 2 roky). Vyšetření se provádí také v rámci preventivních programů a podniků a zdravotních pojišťoven (u žen v období menopauzy).

Technické parametry přístroje

Nový kostní denzitometr je oproti předchozímu přístroji mnohem rychlejší a má vyšší rozlišení. Umožňuje provádět i celotělová vyšetření skeletu. Olejem chlazena rentgenka vyzařuje střídavě krátké pulzy. Vyšetřovaný pacient leží na stole denzitometru. Zbytková energie vysílaných rentgenových pulzů je po průchodu vyšetřované oblasti (páteř, kyčel...) zachycena v detektorovém poli a matematickými algoritmy se stanoví denzita (hustota) kosti, která je porovnávána s referenčními křivkami, které jsou různé pro muže, ženy a děti a závislé na vyšetřovaném etniku (běloch, černoch, asiat, apod.).

Výstupem vyšetření na tomto přístroji je mimo hodnoty hustoty kostí, i vysoce kvalitní rentgenový obrázek. Kostní denzitometr je řízen počítačem a ovládacím softwarem. Výsledky jsou tištěny v podobě zprávy na tiskárně počítače. Přístroj je možné propojit do počítačové sítě a výsledky v rámci sítě odesílat vyšetřujícímu lékaři. Přestože přístroj pracuje na bázi rtg záření, dávky jsou velice nízké a přístroj nepotřebuje být umístěn ve speciálně chráněné místnosti.

Vyšetření a léčba v osteologické poradně

K vyšetření do osteologické poradny je třeba mít doporučení lékaře. Osteologická poradna ordinuje ve všechny všední dny a je nutné se předem objednat na telefonu 483 345 218. Ordinační doba a časy, kdy se lze do poradny objednat, jsou zveřejněny na webových stránkách nemocnice www.nemjbc.cz pod oddělením interny. Pokud má pacient sám podezření, že by mohl onemocnět osteoporózou, může se ke konzultaci do poradny objednat i bez doporučení.

Příčin osteoporózy je velké množství:

 • Genetické vlivy
 • Nedostateční výživa
 • Nedostatek pohybu
 • Toxické vlivy (kouření, nadměrné pití alkoholu a kávy)
 • Menopauza
 • Stáří (věk nad 65 let)
 • Některá chronická onemocnění (endokrinní, onemocnění zažívacího traktu)
 • Chronická onemocnění vedoucí k omezenému pohybu
 • Revmatické choroby
 • Mentální anorexie
 • Stavy po transplantacích orgánů
 • Užívání některých léků (převážně kortikoidy)

Pod osteoporózou se mohou skrývat i některá metabolická a nádorová kostní onemocnění.

Pacienti se zjištěnou osteoporózou zůstávají v péči osteocentra. Zde je pacientům navrhnuta léčba a sledována její účinnost. Pacienti mohou být také odesláni na rehabilitační oddělení, kde jim fyzioterapeut doporučí speciální cviky.

Nemocnice pořádá sympozium

V listopadu se v Jablonci n. N. uskuteční odborné lékařské sympozium, které se bude zabývat právě problematikou osteoporózy. Přednášet budou přední špičkový odborníci z naší republiky. Pozváni jsou lékaři nejen z Libereckého kraje, ale také např. z oblastí Jilemnice, Mladé Boleslavi či Jíčína. Informace pro účastníky

Vytvořeno 2.11.2006 13:38:19 | přečteno 1194x | Mgr. Petra Hybnerová, MBA
load