Zastupitelé odsouhlasili pro nemocnici šestnáct miliónů

Tisková zpráva ze dne 30.1.2006

Zastupitelé schválili minulý týden na svém zasedání v rámci rozpočtu pro letošní rok své příspěvkové organizaci nemocnici Jablonec nad Nisou celkem 16 mil. Kč. Osm miliónů přispívá město jako zřizovatel nemocnice každým rokem na obnovu zdravotnické přístrojové techniky. Dalších 8 mil. pro letošní rok bude použito na nákup nového počítačového tomografu (CT).

Investice 2005 a 2006

Z příspěvku města za rok 2005 pořídila nemocnice např. dvě sanity (celkem za necelé 2 mil. Kč), videokolonoskop pro gastroenterologii, který stál 630 tis. Kč., parní sterilizátor na centrální sterilizaci a dva menší - jeden na operační sály a druhý na sál ortopedie - v celkové částce 2 340 tis. Kč. Dva nové plicní ventilátory za 1 070 tis. Kč používají od prosince 2005 lékaři na ARO. Kromě těchto větších investic zakoupila nemocnice z příspěvku od města mimo jiné monitory pro JIP ortopedie, přístroje pro ORL či kardiotokograf pro gynekologii. V letošním roce bude příspěvek 8 mil. Kč použit např. na nákup další sanity (1 mil. Kč), endoskopických přístrojů pro gastroenterologii (1,5 mil. Kč) a také denzitometru pro osteologické centrum (2 mil. Kč).

Nemocnice zakoupí nové CT

Nákup nového počítačového tomografu, na který zastupitelé odsouhlasili dalších 8 mil. Kč, je investice cca za 20 mil. Kč. Osm miliónů přispěje zřizovatel, 5 400 tis. Kč uhradí stát, zbývající částku uhradí nemocnice z vlastních zdrojů, převážně sponzorských. V nejbližší době bude na nákup nového CT vyhlášeno výběrové řízení a do provozu by ho nemocnice chtěla uvést v létě letošního roku.

Nemocnici přispěla částkou na nákup některých přístrojů také Nadace nemocnice (169 tis. Kč), řada přístrojů a dalšího drobnějšího vybavení pro nemocnici je zakoupena i díky menším či větším sponzorským darům.

Otevřené účetnictví

Nemocnice uveřejnila v nedávné době přehled nákupu nejnákladnějších investic, cenové nabídky uchazečů a zdůvodnění výběru konkrétního dodavatele na svém webu. K nahlédnutí je zde přehled nejdůležitějších investic od roku 2004. Se zveřejňováním nákupu nákladnějších investic bude nemocnice v letošním roce pokračovat. Otevřené účetnictví

Vytvořeno 30.1.2006 14:14:33 | přečteno 237x | Mgr. Petra Hybnerová, MBA
load