Průzkum kvality služeb

Tisková zpráva ze dne 18.4.2006

Ve druhé polovině loňského roku proběhl v jablonecké nemocnici Průzkum kvality poskytovaných služeb. Jeho hlavním cílem bylo zjistit, jak probíhá kontakt personálu s pacienty, úroveň jeho komunikačních dovedností orientovaných na klienta a navozování bezpečné atmosféry pro snižování obav a úzkostí pacientů. Průzkum byl prováděn několika způsoby: náslechy, telefonáty, rozhovory s pacienty a vyzkoušením si příjmu k hospitalizaci.

Kladně bylo hodnoceno prostředí nemocnice, moderní úprava interiéru, barevné ladění, nápadné orientační tabule. Přesto, že jablonecká nemocnice dopadla v celkovém hodnocení dobře, jsou oblasti, které je třeba ještě vylepšit. Důležitou oblastí je komunikace pacienta se sestrou a lékařem a to nejen v oblasti verbální. Na pacienty působí samozřejmě také neverbální formy komunikace, jak se personál tváří, jak prochází kolem návštěvníků, jak navazuje oční kontakt, jaký tón sestra či lékař zvolí. Vstřícná mimika a otevřené neverbální projevy jsou stejně tak důležité, mnohdy i důležitější, než pouhá slova.

Jedním z neduhů části lékařského personálu je přílišná složitost jejich jazyka. Pacienti mnohdy nerozumí, co jim lékař říká. Na druhou stranu je třeba, aby se pacient nebál a v případě, že něčemu nerozumí, tak se zeptal.

V oblasti telefonátů, kterých bylo provedeno sto, byla nemocnice kladně hodnocena v 86% v oblasti rozpoznání pacientovy zakázky a reakce na ni.

Modelově bylo náhodně provedeno i pět příjmů k hospitalizaci. Kladně byla hodnocena komunikace s lékařem, kteří se snažili rozptýlit obavy pacienta. Je třeba mít na paměti, že pro pacienta jde o emočně velmi vypjatou situaci. Vstup do neznámého prostředí, nejistota, co se bude dít a nemoc, kterou pacient trpí, to jsou všechno silné stresové faktory, které je třeba brát v úvahu. Věnovat se je třeba také sdělení informací k organizaci dne v nemocnici, na způsob dovolání se sestry, k jejich právům a povinnostem.

Po ukončení tohoto průzkumu byli zaměstnanci nemocnice s výsledky seznámeni a s oblastmi, které nebyly hodnoceny zcela kladně, se dále pracuje. Nemocnice pořádá pro zdravotnický personál kurzy Komunikačních dovedností. Zde si mimo jiné zkouší účastníci na modelových situacích vcítit se do pozice pacienta. Na webových stránkách nemocnice jsou zveřejňovány informace, které by povědomí pacienta o nemocnici měli zvyšovat. K ambulantní péči či k hospitalizaci se pacienti mohou anonymně vyjádřit prostřednictvím dotazníků či napsat svůj podnět na vedení nemocnice.

Vytvořeno 2.5.2006 16:51:03 | přečteno 270x | Mgr. Petra Hybnerová, MBA
load