Nové CT v provozu

Tisková zpráva ze dne 17.7.2006

V jablonecké nemocnici se v těchto dnech rozjíždí provoz nového CT značky Philips Brilliance CT 40. Demontáž staršího počítačového tomografu, který byl v nemocnici od roku 1997, byla zahájena na konci června. Součástí prací byly i stavební úpravy. Nové CT stálo téměř 19 mil. Kč. Nemocnice ho mohla zakoupit především díky příspěvku svého zřizovatele - Města Jablonce nad Nisou, který pořízení přístroje podpořil 8 mil. Kč. Dalších 5 400 tis. Kč hradí stát a zbývající částku uhradí nemocnice ze sponzorských příspěvků.

Technické parametry přístroje CT Philips Brilliance CT 40

V současné době se jedná o nejdokonalejší CT v České republice, a to především ve smyslu rychlosti snímání. Přístroj firmy Philips byl poprvé představen v Chicagu na konci roku 2003. Jednalo se o první reálný přístroj, který překonal bariéru 32 kanálového CT (proto tedy ta 40=cítka). Patří mezi nejmodernější víceřadé (multislice) CT přístroje, které umožňují extrémně rychlé skenování. Rychlost jedné rotace je pouze 0.4 sekundy, díky uspořádání 40 detektorů v řadě získáme během jedné rotace najednou 40 obrázků a pokryjeme 40 mm těla. Dalším důležitým parametrem je rychlost rekonstrukce diagnostických obrazů, která je u tohoto stroje 20 snímků za sekundu. Jedná se o 40 kánálový komputerový tomograf (zjednodušeně řečeno: čím více detektorů - slice , tím lepší CT).

Například:
64 slice - Fakultní nemocnice Plzeň, 40 slice - Jablonec nad Nisou, 16 slice - v našem regionu Česká Lípa, 2 slice - Turnov, 10 slice - Liberec

Nové klinické aplikace těží ze zlepšení ve třech základních oblastech

1) krátký skenovaní čas: 0,4 s
úrazy, děti, vyšetření cév, tzv. CTA - CT angiografie

2) rozšíření délky skenu: 1 920 mm
CTA, kombinovaná vyšetření hrudník - břicho u onkologických pacientů

3) zlepšené rozlišení v ose Z, dosažení tzv. isotropického zobrazení:
0,34 x 0,34 x 0,34 mm
přínos ve všech oblastech, možnost rekonstrukcí ve všech rovinách, možnost 3D zobrazení

Tento typ přístroje má řadu unikátních technologií

 • Nejširší detektor - 40 mm. Čím je širší detektor, tím rychlejší snímaní při určité síle vrstvy. To znamená, že např. za 1 sekundu provede 100 řezů, tj. 100 obrazů při efektivní síle vrstvy 0.34 mm. Nebo dokáže naskenovat srdce okolo 10 sekund, plíce okolo 5 sekund, cévy krku a hlavy do 10 sekund, periferní angiografii do 17 sekund.
 • Obsahuje 3-D nejnovější rekonstrukční algoritmus nutný pro kvalitní a správnou rekonstrukci obrazů pro lékaře a to tak, aby nedocházelo ke špatné projekci díky rozšíření rtg záření. Tento přístroj dokáže provést rekonstrukci až 40 snímků za 1 sekundu.
 • Díky nejlepšímu rozlišení dokáže přístroj vykreslit a také znázornit krychličku o rozměrech strany 0,34 mm, tím se pohybuje na úrovni šířky lidského vlasu.
 • Důležitým parametrem je záření na pacienta. To na tomto přístroji dosahuje oproti jiným přístrojům až 50% redukci. Je to dáno technologií uvnitř přístroje.

Softwarové vybavení

Software na zpracovatelské stanici umožňuje vizualizaci dat pro lékaře. Je zde mimo jiné software pro mozkovou perfúzi či virtuální zobrazení střev. Software je jednoduchý pro používání a vyniká svojí rychlostí při zpracování velkého množství obrazů, které může dosáhnout až okolo 3000 (např. u srdce). Zároveň s instalací CT byl zprovozněn systém pro digitální zpracování obrazové RTG dokumentace pacientů, který je odborně nazýván PACS (Picture Archiving and Communication System). Nemocnice získala od společnosti OR-CZ moderní technologii bezfilmového RTG provozu, jehož hlavními výhodami je vyšší komfort práce s daty při diagnostice, zjednodušená distribuce a archivace snímků. Zavedením digitálního zpracování snímků rovněž dojde k úsporám za filmový materiál a ke zvýšení bezpečnosti uchovávaných dat. Lékař bude mít obrázky pacienta, který přijde např. na CT vyšetření, k dispozici okamžitě po provedení vyšetření, bude s nimi moci dále pracovat v plné digitální kvalitě a distribuovat je po nemocniční počítačové síti na další odborná pracoviště, popřípadě vzdáleně konzultovat s odbornými pracovišti jiných nemocnic.

Co je CT vyšetření

CT (počítačová tomografie) je medicínské zařízení, které využívá rentgenová záření (paprsků X) k vytvoření obrazů lidského těla. Uvnitř skeneru (tunelu) je rentgenová lampa, která rotuje kolem pacienta. Paprsky jsou zachytávány na protilehlých detektorech, vzniklý signál je zpracováván matematicky počítačem. Vznikají desítky až stovky tenkých příčných řezů (tzv.skenů) vyšetřované oblasti.

Pomocí CT nejčastěji vyšetřujeme

 • zjištění a posouzení rozsahu nádorových onemocnění
 • úrazy hlavy (mozku) nebo jiných orgánů
 • mozkové infarkty (mrtvice) a krvácení
 • vyšetření cév (angiografie)
 • vyšetření páteře, výhřezů plotének
 • odběr tkání na další histologické vyšetření naváděných pod CT

CT vyšetření trvá 10 - 30 minut. Vlastní skenování trvá pouze několik sekund, většinou nejvíce do 30 sekund. Zbývající čas je tak věnován přípravě vyšetření, plánování a ověřování, zdali jsou získaná data dostatečně kvalitní. Diagnostické hodnocení je ale podstatně delší, výsledky se pacient dozví následující dny. (výjimkou jsou urgentní vyšetření, např. traumata). Vyšetření není bolestivé. Pacient musí pouze nehybně ležet pod dobu vyšetření na CT stole a slyší zvuk pohybujících se částí skeneru uvnitř tunelu.

CT vidí dovnitř těla, do oblastí, které nelze zhodnotit podle klasického snímku. Stanovuje diagnosu dříve a přesněji, což umožňuje lékaři zahájit včas léčbu a zkrátit tak dobu léčby.

NOVÉ TYPY vyšetření, které nešlo na předchozím CT v Jablonci n. N. provést:

 • CT koronografe - vyšetření věnčitých tepen srdce u kardiaků, vyšetření funkce srdce
 • CT končetinová angiografie - zjištění a hodnocení zúžení a uzávěrů končetinových tepen
 • CTA plicnice u plicních embolií
 • další angiografická CT vyšetření - srdečnice, krkavice, cévy mozku, ledvin…
 • CT kolonografie (virtuální kolonoskopie) - vyšetření tlustého střeva, vyhledávání polypů
 • CT enterografie - vyšetření tenkého střeva u chronických zánětů
 • Virtuální bronchoskopie u nádorů plic
 • Perfusní CT mozku - zjištění vitální a poškozené tkáně u mozkových infarktů (mrtvice)
 • Dokonalé 3D modely kostních struktur - využitelné u těžkých úrazů, zlomenin páteře, pánve, velkých kloubů apod.

Nový stroj umožní vyšetřovat rozsáhlé úseky lidského těla, umožní provést tzv. celotělové skenování. Vysoká rychlost zkrátí pobyt pacienta na vyšetřovacím stole na minuty, velmi se zkrátí doba potřebná k získání diagnostických obrázků, což má význam především u závažných úrazů, které vyžadují neodkladný zásah lékaře.

Zprovoznění nového počítačového tomografu v jablonecké nemocnici přispěje ke kvalitě péče o pacienty v celém Libereckém kraji.

CT instalace

Starší CT

Starší CT

Na tomto počítačovém tomografu byli pacienti naposledy vyšetřeni 21. června 2006
 
Demonáž CT

Demonáž CT

Přístroj váží 3,5 tuny
 
Demontáž CT

Demontáž CT

K demontáži a instalaci nového CT jsou nutné také stavební úpravy
 
Odvoz z nemocnice

Odvoz z nemocnice

Likvidaci zajišťuje firma dodávající nové CT
 
Bez názvu a komentáře

Bez názvu a komentáře

 
Místnost CT pracoviště

Místnost CT pracoviště

Pár minut po odvozu starého CT
 
Instalace nového CT zahájena

Instalace nového CT zahájena

Kolejničky pro CT musí být v rovině
 
Zaměření kolejnic na nové CT

Zaměření kolejnic na nové CT

...ještě chybí 2 milimetry
 
Staré CT

Staré CT

Počítačový tomograf, který již dosloužil, čeká v nemocnici na likvidaci
 
Stavební úpravy

Stavební úpravy

30. června 2006
 
Stavební úpravy

Stavební úpravy

30. června 2006
 
Stavební úpravy

Stavební úpravy

30. června 2006
 
Nové CT

Nové CT

12. července 2006
 
Nové CT

Nové CT

Nový počítačový tomograf slouží pacientům v jablonecké nemocnici od 17. července 2006.
 
Tisková konference

Tisková konference

CT bylo představeno médiím.
 
Tisková konference

Tisková konference

O novém CT si můžete přečíst také na stránkách Deníku Jablonecka, Mladé Fronty či Práva.
 
Nové CT

Nové CT

Ilustrační foto
 
iCT

iCT

 
 
Vytvořeno 17.7.2006 15:28:47 - aktualizováno 17.7.2006 17:13:31 | přečteno 798x | Mgr. Petra Hybnerová, MBA
load